Schrif­te­lijke vragen Kapot­ge­reden bermen langs de Enghlaan


Indiendatum: 17 jan. 2023

Schriftelijke vragen 5, 17 januari 2023

Langs de Enghlaan staan waardevolle en monumentale (meer dan 80 jaar oude) bomen.

De weg wordt door automobilisten gebruikt van en naar enkele woningen langs de weg, maar vooral door automobilisten die hun kinderen halen en brengen bij een kinderdagverblijf. Met name tijdens de haal- en brengtijden van het kinderdagverblijf is er sprake van weggebruikers met drukte en haast die ver in de bermen rijden.

Omdat de bermen van de smalle weg hierdoor steeds meer aan gort werden gereden en meer verdichtten, met alle risico’s voor de bomen van dien, zijn obstakels in de vorm van betonnen ribbels aangebracht. Deze betonnen ribbels zouden moeten voorkomen dat auto’s door de berm rijden om andere weggebruikers te passeren, in plaats van op de verharde weg blijven en passeerplekken gebruiken. De geplaatste ribbels zorgen er in de praktijk echter voor dat automobilisten juist nog verder door de berm rijden, omdat de ribbels niet hoog genoeg zijn om auto’s te weren. Zie bijgevoegde foto’s (onderaan).

Over mogelijkheden om verdere beschadiging van de bermen te voorkomen, en over de reactie van de gemeente op bewonersmeldingen hierover heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Deelt het college de mening dat de bomen en de historische Enghlaan beschermd moeten worden en dat de vele auto’s die de berm aan gort rijden en verdichten zorgelijk zijn?
  2. Deelt het college de observatie dat de betonnen ribbels de berm en de bomen helemaal niet ontzien, maar juist leiden tot auto’s nog verder door de berm?
  3. Kan het college toezeggen om een andere oplossing te zoeken, zoals betere (hogere) obstakels in de berm (bijvoorbeeld betonnen “varkensruggen” of metalen bermafscheiding); een gesprek met het kinderdagverblijf om via hen de automobilisten te wijzen op goed gedrag op deze weg; of het weren van autoverkeer anders dan van bewoners, op de Enghlaan?
  4. Wat vindt het college van de volgende reactie van de gemeente naar een bewoner die een melding hierover deed: "Helaas hebben wij geen invloed op het gedrag of de mentaliteit van de gebruikers van de weg en kunnen we niet de hele berm vol zetten met paaltjes"? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gedrag van automobilisten wel degelijk met regelgeving of fysieke aanpassingen beïnvloed kan worden?
  5. De bomen moeten dit seizoen nog worden gesnoeid. Kan het college toezeggen om de gesnoeide takken op hogere hoopjes in de berm langs de weg te laten leggen zodat hiermee ook al een extra barrière wordt gevormd om niet naast de betonnen ribbels te gaan rijden?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Foto: Berm Enghlaan & Berm Enghlaan 2