Monde­linge vragen Harde knallen in decem­ber­maand


Indiendatum: 12 jan. 2023

Mondelinge vragen 1, 12 januari 2023

Eind november opende de Partij voor de Dieren op de eigen website een meldpunt vuurwerkoverlast. Doel van dit meldpunt was om inzicht te krijgen in de ernst, de momenten en de verspreiding van overlast van vuurwerk in de gemeente Utrecht. Zonder al te veel communicatie ontvingen wij in de maand december 350 meldingen. De meeste meldingen betreffen overlast in heel december: er wordt melding gedaan van harde knallen, ook van siervuurwerk, van geknal bij dierenverblijven en in parken, en dat geknal vaak voorkomt in Vleuten-de Meern, Noordoost en Oost – allemaal afkomstig van illegaal vuurwerk dus. Inwoners melden dat er meer gedaan moet worden om dit afsteken te voorkomen. Partij voor de Dieren, GroenLinks en DENK hebben hierover de volgende vragen:

1. In hoeverre ziet het college nieuwe informatie in de binnengekomen meldingen?

2. Welke boodschap heeft de burgemeester voor mensen en dieren die zich ergeren aan, angstig zijn van of geïntimideerd worden door al dit geknal in de decembermaand?

3. Welke nieuwe kansen ziet de burgemeester om gerichter op te treden tegen het illegaal afsteken van vuurwerk?

Direct na de jaarwisseling bleek dat de steun voor het vuurwerkverbod verder toeneemt. Door motie 288/2022 onderzoekt het college de mogelijkheden van een lokaal vuurwerkverbod (de raad wordt hierover in april geïnformeerd).

4. Is de burgemeester bereid om bij het Rijk extra druk op te zetten voor een landelijk verbod op het afsteken en verkopen van vuurwerk. Zo ja, op welke (nieuwe) manieren?

5. Kan de burgemeester toezeggen om tijdens het eerstvolgende VNG-congres een motie in te dienen die oproept gezamenlijk te pleiten voor een landelijk vuurwerkverbod en steun voor deze motie te verzamelen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahaar Fattal, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK

Voor een overzicht van alle binnengekomen meldingen, klik hier.