Monde­linge vragen Harde knallen in decem­ber­maand


Indiendatum: 12 jan. 2023

Mondelinge vragen 1, 12 januari 2023

Eind november opende de Partij voor de Dieren op de eigen website een meldpunt vuurwerkoverlast. Doel van dit meldpunt was om inzicht te krijgen in de ernst, de momenten en de verspreiding van overlast van vuurwerk in de gemeente Utrecht. Zonder al te veel communicatie ontvingen wij in de maand december 350 meldingen. De meeste meldingen betreffen overlast in heel december: er wordt melding gedaan van harde knallen, ook van siervuurwerk, van geknal bij dierenverblijven en in parken, en dat geknal vaak voorkomt in Vleuten-de Meern, Noordoost en Oost – allemaal afkomstig van illegaal vuurwerk dus. Inwoners melden dat er meer gedaan moet worden om dit afsteken te voorkomen. Partij voor de Dieren, GroenLinks en DENK hebben hierover de volgende vragen:

1. In hoeverre ziet het college nieuwe informatie in de binnengekomen meldingen?

2. Welke boodschap heeft de burgemeester voor mensen en dieren die zich ergeren aan, angstig zijn van of geïntimideerd worden door al dit geknal in de decembermaand?

3. Welke nieuwe kansen ziet de burgemeester om gerichter op te treden tegen het illegaal afsteken van vuurwerk?

Direct na de jaarwisseling bleek dat de steun voor het vuurwerkverbod verder toeneemt. Door motie 288/2022 onderzoekt het college de mogelijkheden van een lokaal vuurwerkverbod (de raad wordt hierover in april geïnformeerd).

4. Is de burgemeester bereid om bij het Rijk extra druk op te zetten voor een landelijk verbod op het afsteken en verkopen van vuurwerk. Zo ja, op welke (nieuwe) manieren?

5. Kan de burgemeester toezeggen om tijdens het eerstvolgende VNG-congres een motie in te dienen die oproept gezamenlijk te pleiten voor een landelijk vuurwerkverbod en steun voor deze motie te verzamelen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahaar Fattal, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK

Voor een overzicht van alle binnengekomen meldingen, klik hier.

Indiendatum: 12 jan. 2023
Antwoorddatum: 12 jan. 2023

Mondelinge vragen 1, 12 januari 2023

Eind november opende de Partij voor de Dieren op de eigen website een meldpunt vuurwerkoverlast. Doel van dit meldpunt was om inzicht te krijgen in de ernst, de momenten en de verspreiding van overlast van vuurwerk in de gemeente Utrecht. Zonder al te veel communicatie ontvingen wij in de maand december 350 meldingen. De meeste meldingen betreffen overlast in heel december: er wordt melding gedaan van harde knallen, ook van siervuurwerk, van geknal bij dierenverblijven en in parken, en dat geknal vaak voorkomt in Vleuten-de Meern, Noordoost en Oost – allemaal afkomstig van illegaal vuurwerk dus. Inwoners melden dat er meer gedaan moet worden om dit afsteken te voorkomen. Partij voor de Dieren, GroenLinks en DENK hebben hierover de volgende vragen:

1. In hoeverre ziet het college nieuwe informatie in de binnengekomen meldingen?

Antwoord: Eigenlijk zien we geen nieuwe informatie, want uw meldingen komen grotendeels overeen met onze eigen waarneming van het zwaartepunt van de delen van de stad waar de problemen zich voordoen. Het enige verschil is – ik meld dit met een knipoog – dat wij bij u meer meldingen in de wijk Oost zien. Overigens zijn bij de gemeente veel meer meldingen binnengekomen, maar die cijfers krijgt u later.

2. Welke boodschap heeft de burgemeester voor mensen en dieren die zich ergeren aan, angstig zijn van of geïntimideerd worden door al dit geknal in de decembermaand?

Antwoord: Mijn boodschap is, zoals ik al eerder heb gezegd, dat ik het echt betreur dat mensen en dieren overlast door vuurwerk ervaren. Als je de berichten in de media leest, bijvoorbeeld van de arts van
het Wilhelmina Kinderziekenhuis over het jongetje dat niet alleen zijn hand maar ook zijn oog kwijtraakte, is dat hartverscheurend. Heel veel mensen realiseren zich gewoon niet hoeveel problemen vuurwerk met zich kan brengen. Wij werken aan een hervorming van de vuurwerktraditie. We hebben natuurlijk al heel veel vuurwerkvrije zones. Wij hebben ook initiatieven uitgevoerd om het draagvlak voor een verbod verder te ontwikkelen en dat betekent dat wij bewoners hebben gefaciliteerd bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld buurtinitiatieven. Uit eerder onderzoek blijkt dat het draagvlak veel verder toeneemt als de gemeente alternatieven zoals een centrale viering organiseert. Dat blijft ook voor het komende jaar een opgave. Wel hebben wij één probleem en dat is dat het gewoon niet is begroot. Als je naar de gemeente Rotterdam kijkt, zie je dat je tonnen nodig hebt om een alternatief te ontwikkelen. Dat hoeft niet per se een vuurwerkshow te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook met laser of een andere manier. Het is echter niet gratis. Als wij die kant op gaan, zullen we daarover zowel in het college als met de raad moeten spreken, want het is gewoon niet begroot, door niemand.

3. Welke nieuwe kansen ziet de burgemeester om gerichter op te treden tegen het illegaal afsteken van vuurwerk?

Antwoord: De derde vraag is welke kansen ik zie om gerichter op te treden tegen het illegaal afsteken van vuurwerk. Ik ben het ermee eens dat dit een enorm probleem is. Wij zetten gericht vuurwerkteams in die informatiegestuurd werken. Zij werken ook samen met bijvoorbeeld de politie op het punt van de handhaving. Maar met de huidige capaciteit is het niet reëel om daar nog heel veel meer te doen.
Gelukkig heeft de politie het afgelopen jaar haar inzet wel enorm vergroot. Dat is ook terug te zien in de cijfers: in 2021 werd een capaciteit aan illegaal vuurwerk opgehaald die op ongeveer een derde lag van wat nu wordt opgehaald. De politie heeft daar echt een enorme klapper gemaakt. We gaan met andere gemeenten en lokale partners nog zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Direct na de jaarwisseling bleek dat de steun voor het vuurwerkverbod verder toeneemt. Door motie 288/2022 onderzoekt het college de mogelijkheden van een lokaal vuurwerkverbod (de raad wordt hierover in april geïnformeerd).

4. Is de burgemeester bereid om bij het Rijk extra druk op te zetten voor een landelijk verbod op het afsteken en verkopen van vuurwerk. Zo ja, op welke (nieuwe) manieren?

Antwoord: In antwoord op de vierde vraag meld ik dat uit de twaalf gemeenten die op dit moment al vuurwerkvrij wilden zijn, het landelijk verbod eigenlijk het meest effectief is. Dan nog zal de handhaving ook een uitdaging worden. We pleiten met de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam al enkele jaren voor een landelijk vuurwerkverbod.

5. Kan de burgemeester toezeggen om tijdens het eerstvolgende VNG-congres een motie in te dienen die oproept gezamenlijk te pleiten voor een landelijk vuurwerkverbod en steun voor deze motie te verzamelen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het Veiligheidsberaad heeft dat de vorige week namens alle 25 voorzitters van de veiligheidsregio's weer herhaald en ook de VNG zet allang in – dat was de vijfde vraag – op een vuurwerkverbod als dat handhaafbaar is. Uiteindelijk moet het toch in het parlement gebeuren. Ik weet dat de partijen die het initiatief nemen voor een landelijk vuurwerkverbod, waaronder de partij van de heer Van Heuven, in Den Haag opnieuw met dat initiatief aan de slag gaat. Je ziet dat er sprake is van schuivende panelen. Ik begreep dat de landelijke fractie van D66 inmiddels ook voorstander is van een landelijk verbod. Het is dus echt heel belangrijk dat wij daar onze lobbykracht op zetten. Ik zal dat zeker doen, maar ik hoop ook dat u allemaal uw fracties beweegt om hetzelfde te doen. Dan maken we meters. Uiteindelijk gaat het over 76 stemmen die nodig zijn.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahaar Fattal, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK

Voor een overzicht van alle binnengekomen meldingen, klik hier.