Monde­linge vragen Base Metal fabriek


Indiendatum: 31 jan. 2024

Mondelinge vragen 7, 31 januari 2024

Op 31 januari 2024 kwam in het nieuws dat het Base Metal fabriek in De Meern niet veilig weet om te gaan met nikkelpoeder, wat bij inademen kanker kan veroorzaken en bij aanraking met zuurstof spontaan in de brand vliegt.

De Base Metal fabriek heeft een verleden van gevaarlijke situaties en milieuvervuiling. Het nieuws dat van 31 januari past daarmee dan ook in een patroon.

Daarom hebben Volt, Stadsbelang Utrecht, VVD en Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Deelt het college de zorgen van de fracties rondom de veiligheid van deze fabriek, impact op de gezondheid van omwonenden en het milieu?

2. Op welke manier is de gemeente betrokken bij de veiligheid voor mens, dier en milieu rondom deze fabriek?

3. Is de gemeente in gesprek met de fabriek om grip te krijgen op de situatie?

4. Welke stappen gaat het college nemen om de situatie rondom deze fabriek structureel te verbeteren?

Charlotte Passier, Volt
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Gertjan te Hoonte, VVD

Indiendatum: 31 jan. 2024
Antwoorddatum: 1 feb. 2024

Mondelinge vragen 7, 31 januari 2024

Op 31 januari 2024 kwam in het nieuws dat het Base Metal fabriek in De Meern niet veilig weet om te gaan met nikkelpoeder, wat bij inademen kanker kan veroorzaken en bij aanraking met zuurstof spontaan in de brand vliegt.

De Base Metal fabriek heeft een verleden van gevaarlijke situaties en milieuvervuiling. Het nieuws dat van 31 januari past daarmee dan ook in een patroon.

Daarom hebben Volt, Stadsbelang Utrecht, VVD en Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Deelt het college de zorgen van de fracties rondom de veiligheid van deze fabriek, impact op de gezondheid van omwonenden en het milieu?

Antwoord: Ik (de heer Eerenberg) vervang collega Oosters voor de beantwoording Ja, het college deelt de zorgen van omwonenden en van de fracties. Deze zorgen bestaan al enige tijd. Wat ingewikkeld is, is dat de gemeente hier niet het bevoegd gezag is; dat is de provincie. Het is ook niet onze RUD die hier aan zet is om te handhaven, te controleren en te doen, maar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Collega Oosters zal met de provincie in contact treden om door te geven dat de raad deze zorgen heeft, dat deze al lang leven en dat de situatie ons ook in die zin zorgen baart en verbeterd moet worden. Zij zal ook contact zoeken met de locatie om zich te laten informeren, maar wel op zo’n manier dat het bevoegd gezag blijft liggen waar het ligt. Ter aanvulling op de vragen merk ik op dat de laatste incidenten vooral incidenten zijn geweest die heel onveilig zijn geweest, ook binnen de fabriek. Dat betekent dat inmiddels ook de Arbeidsinspectie erbij betrokken is om te kijken of er geen dermate onveilige werkomstandigheden zijn dat daar ook wat mee moet gebeuren.

2. Op welke manier is de gemeente betrokken bij de veiligheid voor mens, dier en milieu rondom deze fabriek?

Antwoord: Over de betrokkenheid in de tweede vraag heb ik al wat gemeld. Die gaat via de provincie en collega Oosters laat zich informeren hoe dat loopt.

3. Is de gemeente in gesprek met de fabriek om grip te krijgen op de situatie?

Antwoord: Het antwoord op vraag 3 heb ik al gegeven. We gaan het contact leggen, maar wel vanuit een zuivere rolverdeling omdat dit helpt bij handhaving.

4. Welke stappen gaat het college nemen om de situatie rondom deze fabriek structureel te verbeteren?

Antwoord: Daarmee heb ik ook de vierde vraag beantwoord.

Charlotte Passier, Volt
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Gertjan te Hoonte, VVD