Monde­linge vragen Beëin­diging Bid Coper­ni­cus­in­stituut


Indiendatum: 17 sep. 2020

Dinsdagavond werden de staten- en commissieleden van Provinciale Staten van Utrecht via de mail geïnformeerd dat de gezamenlijke uitwerking van het bidbook en de kandidatuur voor de nieuwe locatie van het Copernicusinstituut wordt beëindigd. De financiële haalbaarheid van de kandidatuur en een concurrerend bod op dit internationale podium momenteel zou niet mogelijk zijn. Het totaal beschikbare bedrag werd onvoldoende geacht om internationaal te kunnen concurreren.

Ook RTV-Utrecht publiceerde gisteren hierover met het bericht dat het bid alsnog is ingetrokken.

De fracties van de PVV, PvdD en de PvdA hebben hierover de navolgende vragen:

1. Waarom is de gemeenteraad van Utrecht hierover niet direct geïnformeerd en moeten wij dit op RTV-Utrecht lezen?

2. Wanneer en waarom werd pas op dat moment duidelijk, dat het financieel onhaalbaar is?

3. Hoeveel uren aan ambtelijke kosten en welke andere kosten zijn in dit zinloze bid gestoken?

4. Kan het college toezeggen geen tijd en geld te steken in dit soort “bids” om slechts prestigeprojecten binnen te halen, die van tevoren eigenlijk al als kansloos worden beschouwd en alleen werk aan te trekken waar in de stad vraag naar is? Zo nee, waarom niet?

H. van Deún, PVV
M. van Heuven, Partij voor de Dieren
R. van der Zweth, PvdA