Monde­linge vragen besluit­vorming afronden Uithoflijn


Indiendatum: 12 okt. 2017

Mondelinge vragen 5, 12 oktober 2017

Op voorstel van de agenderende fracties PvdA, Partij voor de Dieren, VVD, CDA, D66, GroenLinks, Student & Starter en SP is het agendapunt vertraging Uithoflijn van de commissieagenda van 10 oktober 2017 gehaald. De reden hiervoor was dat het voeren van een politiek debat op dit moment onmogelijk is wegens ontbrekende informatie. Zo is nog niet bekend wat de financiële gevolgen zijn van het uitstel en ook nog niet bekend is wat de nieuwe planning is. Het is daardoor niet duidelijk aan welke (politieke) knoppen we nog kunnen draaien. Is het bijvoorbeeld wel of niet wenselijk om te kiezen voor de optie van een gedeeltelijke exploitatie (vanaf station Vaartse Rijn).

Het college heeft deze informatie toegezegd voor de eerstvolgende voortgangsrapportage, die voor het einde van het jaar aan de raad zal worden toegestuurd. De agenderende fractie voeren het politieke debat dan ook liever op basis van deze rapportage. Maar dan moet het uiteraard wel echt mogelijk en nog zinnig zijn om deze discussie te voeren.

Deze fracties hebben daarom de volgende vragen aan het college:

1. Kunt u toezeggen dat de voortgangsrapportage zodanige informatie bevat, dat daaruit duidelijk wordt aan welke (politieke) knoppen we kunnen draaien en wat de effecten hiervan zijn?

2. Kunt u toezeggen dat u in dit opzicht geen onomkeerbare stappen zet, voordat de voortgangsrapportage met de raad is besproken?

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
André van Schie, VVD
Sander van Waveren, CDA
Susanne Schilderman, D66
Thijs Weistra, GroenLinks
Reinhild Freytag, Student & Starter
Tim Schipper, SP

Indiendatum: 12 okt. 2017
Antwoorddatum: 12 okt. 2017

Mondelinge vragen 5, 12 oktober 2017

Op voorstel van de agenderende fracties PvdA, Partij voor de Dieren, VVD, CDA, D66, GroenLinks, Student & Starter en SP is het agendapunt vertraging Uithoflijn van de commissieagenda van 10 oktober 2017 gehaald. De reden hiervoor was dat het voeren van een politiek debat op dit moment onmogelijk is wegens ontbrekende informatie. Zo is nog niet bekend wat de financiële gevolgen zijn van het uitstel en ook nog niet bekend is wat de nieuwe planning is. Het is daardoor niet duidelijk aan welke (politieke) knoppen we nog kunnen draaien. Is het bijvoorbeeld wel of niet wenselijk om te kiezen voor de optie van een gedeeltelijke exploitatie (vanaf station Vaartse Rijn).

Het college heeft deze informatie toegezegd voor de eerstvolgende voortgangsrapportage, die voor het einde van het jaar aan de raad zal worden toegestuurd. De agenderende fractie voeren het politieke debat dan ook liever op basis van deze rapportage. Maar dan moet het uiteraard wel echt mogelijk en nog zinnig zijn om deze discussie te voeren.

Deze fracties hebben daarom de volgende vragen aan het college:

1. Kunt u toezeggen dat de voortgangsrapportage zodanige informatie bevat, dat daaruit duidelijk wordt aan welke (politieke) knoppen we kunnen draaien en wat de effecten hiervan zijn?

2. Kunt u toezeggen dat u in dit opzicht geen onomkeerbare stappen zet, voordat de voortgangsrapportage met de raad is besproken?

De vragen draaien om de voortgangsrapportage. De raad is in enkele bijeenkomsten op locatie bijgepraat over de stand van zaken en de problematiek die is aangetroffen. Wij hebben daarvan melding gemaakt. Wij hebben aangekondigd dat wij in de voortgangsrapportage melden wat wij met betrekking tot een nieuwe planning verstandig vinden. Wij zullen ook in beeld brengen wat de financiële implicaties ervan zijn.

Het antwoord op vraag 1. Deze vraag gaat over knoppen en keuzes. Het aantal keuzes is niet oneindig. Wij zijn voor de keuze gesteld wat een verstandige nieuwe datum is om op te koersen. Wij zullen dat motiveren. Wij zullen ook motiveren welke alternatieven er zijn en waarom die het niet zijn geworden. Enerzijds willen wij een strakke startdatum zien om de druk erop te houden en om kosten te besparen. Hoe langer het duurt, hoe meer kosten. Echter, wij lopen dan meer het risico dat wij het alsnog niet halen. Met deze driehoek van risico's, kosten en snelheid moeten wij verstandig omgaan. Wij zullen motiveren waarom wij dat doen en waarom wij niet voor andere data kiezen.

De tweede knop is het bekijken of wij geheel of gedeeltelijk de hele exploitatie in één keer doen of via een tussenstap van een gedeeltelijke exploitatie. Ook daarvan zullen wij motiveren waarom wij dat voorstellen. De provincie draagt echter het ultieme gezag. Die is van ons openbaar vervoer de exploitant. Dat wil niet zeggen dat de raad daarover niet kan spreken, maar dat de verhoudingen daar anders liggen.

Het tweede punt gaat over de onomkeerbare stappen. Ik had iets willen zeggen over wat de heer Bos zei. Wij gaan op volle kracht vooruit. Wij willen verdere vertraging zo veel mogelijk voorkomen. Wij moeten het daarover met elkaar eens zijn. Wij moeten zoveel mogelijk snelheid maken.

Wat is een onomkeerbare stap? Wij leggen zo snel mogelijk een tramlijn aan. Als met onomkeerbare stappen financiële implicaties worden bedoeld, kan ik zeggen dat die altijd ordentelijk en op cyclusmomenten worden besproken. De financiën zullen niet binnen twee maanden een keuze vergen. Als ik daarmee de vraag goed heb begrepen, dan is dit hoe ik mij dat voorstel.