Schrif­te­lijke vragen Bomenkap vanwege schaduw?


Indiendatum: 11 okt. 2017

Schriftelijke vragen 119/2017

Onlangs zijn de eikenbomen langs het fietspad tussen de Hindersteinlaan (rotonde De Tol) en De Reit gekapt. Van de 80 eiken zullen er slechts 20 blijven staan. De Partij voor de Dieren begrijpt niet waarom deze bomen gekapt zijn en heeft daarom de volgende vragen.

1. Op grond van welke argumenten is een kapvergunning verleend?

2. Welke belangen wogen hier zwaarder dan de verloren gegane waarde voor ecologie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit?

3. In de media (https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2017/10/04/eiken-fietspad-tol-worden-deels-gekapt) staat dat de bomen gekapt zijn omdat omwonenden last zouden hebben van de schaduw die de bomen geven. Klopt dit? Zo ja: was schaduw de enige reden voor kap en zijn er ook andere oplossingen overwogen om omwonenden tegemoet te komen? Zo nee, wat is dan de reden geweest?

4. De 20 eiken die verplaatst worden, waar gaan deze naartoe?

5. Hoe en waar worden de 40 bomen die gekapt zijn gecompenseerd? Als er niet gecompenseerd wordt, waarom niet?

6. Waarom konden de 40 gekapte bomen niet verplaatst worden?

7. Waarom was het niet mogelijk om aan beide zijden van het fietspad bomen te laten staan?

Indiendatum: 11 okt. 2017
Antwoorddatum: 16 nov. 2017

Schriftelijke vragen 119/2017

Onlangs zijn de eikenbomen langs het fietspad tussen de Hindersteinlaan (rotonde De Tol) en De Reit gekapt. Van de 80 eiken zullen er slechts 20 blijven staan. De Partij voor de Dieren begrijpt niet waarom deze bomen gekapt zijn en heeft daarom de volgende vragen.

Inleiding
Al vele jaren ontvangen wij van de bewoners een toenemend aantal klachten over de bomen tussen de Hindersteinlaan (rotonde De Tol) en De Reit. De bomen zorgen voor wortelopdruk, stroperige afscheiding, schaduw, bladverlies, lichtbeneming in tuinen en gevels, serres en op zonnepanelen.

Bij de aanleg van de wijk (20 jaar) geleden is ervoor gekozen om als begeleiding van het fietspad een dubbele rij eiken aan te planten om snel het effect van een groen ‘laantje’ te bereiken. Wel is nu helder dat er bomen moeten verdwijnen in verband met de plantdichtheid waar men toen voor heeft gekozen. Imiddels hebben de bomen namelijk een hoogte van tussen de 10 en 12 meter bereikt en de boomkronen beginnen in elkaar te groeien; daarmee beperken ze elkaar in uitgroei tot gezonde volwassen bomen. Er zijn verschillende scenario’s onderzocht (door gemeentelijke boomtechnisch adviseurs en daarna middels een second-opinion door een extern deskundige). Uitkomst is inderdaad dat er bomen verwijderd moeten worden.

Middels een zeer uitvoerig participatieproces met oa twee bewonersavonden zijn de scenario’s met bewoners en diverse andere betrokkenen en geinteresseerden besproken. Hierbij kon een ruime meerderheid zich vinden in het nu gekozen scenario. Door de kap van 39 bomen en het verplanten van 20 bomen kunnen de resterende 21 bomen uitgroeien tot volwaardige volwassen bomen. Hiermee vergroten we de toekomstige ecologische waarde van de resterende bomen. Met dit scenario kan ook het fietspad zo veel mogelijk worden gespaard, wordt bijkomend de overlast in de toekomst fors verminderd en kan toch een groen dak boven het fietspad worden behouden. Bij dit scenario is ook naar herplant van de bomen gekeken. De bomen aan de zijde van de woningen konden niet worden herplant vanwege de kabels en leidingen en omdat de wortels van de bomen gedeeltelijk in de tuinen van de bewoners liggen. De bomenrij aan de zijde van de sloot is op dit moment nog intact. De helft van de deze bomen wordt de komende tijd (voorbereid voor) herplant. Ná de bewonersavonden is een vergunningaanvraag ingediend welke is gepubliceerd. Hierop hebben wij geen reacties ontvangen. Ook op de verleende vergunning hebben wij geen reacties of bezwaren ontvangen.

1. Op grond van welke argumenten is een kapvergunning verleend?

Zoals in de inleiding is aangegeven is de vergunning voor het kappen van 39 bomen en verplanten van 20 bomen verleend na onderzoek bij het fietspad tussen de Hindersteinlaan (rotonde De Tol) en De Reit en het maken van een afweging tussen de belangen van de aanvrager (de gemeente Utrecht) en het belang van het behoud van de bomen. De vergunningsaanvraag is uiteraard getoetst aan de criteria en past hierbinnen.

2. Welke belangen wogen hier zwaarder dan de verloren gegane waarde voor ecologie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit?

De eiken zijn te dicht bij elkaar geplant, waardoor de bomen niet kunnen uitgroeien tot volwassen bomen. Door het verwijderen van 59 bomen kunnen de resterende 21 bomen uitgroeien tot volwassen bomen. Hiermee vergroten we de toekomstige ecologische waarde van de resterende bomen. Ook voorkomen we hiermee overlast voor omwonenden. Er is in de omgeving veel groen. Het wegvallen van de bijdrage van de 59 zomereiken voor de luchtkwaliteit zal niet of nauwelijks meetbaar zijn.

3. In de media (https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2017/10/04/eiken-fietspad-tol-worden-deels-gekapt) staat dat de bomen gekapt zijn omdat omwonenden last zouden hebben van de schaduw die de bomen geven. Klopt dit? Zo ja: was schaduw de enige reden voor kap en zijn er ook andere oplossingen overwogen om omwonenden tegemoet te komen? Zo nee, wat is dan de reden geweest?

Er zijn meerdere redenen, zie het antwoord op vraag 1. Een externe deskundige heeft meerdere scenario’s onderzocht en deze zijn op de bewonersavond van 19 april 2016 voorgelegd aan de aanwezigen. Een ruime meerderheid van de aanwezigen kon zich vinden in de oplossing waar nu voor gekozen is. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de inleiding.

4. De 20 eiken die verplaatst worden, waar gaan deze naartoe?

Dat is nog niet bekend. Er zijn voldoende geschikte locaties, de uiteindelijke keuze bepalen we in het eerste kwartaal van 2018. We herplanten de bomen in het vierde kwartaal van 2018.

5. Hoe en waar worden de 40 bomen die gekapt zijn gecompenseerd? Als er niet gecompenseerd wordt, waarom niet?

De kap van deze (39) bomen wordt niet zozeer gecompenseerd door de herplant van bomen, maar door de te handhaven bomen voldoende ruimte te geven, zodat deze kunnen uitgroeien tot volwaardige sterke eiken met een mooie eigen vorm. De bomen die blijven staan kunnen nu uitgroeien tot volwassen bomen.

6. Waarom konden de 40 gekapte bomen niet verplaatst worden?

De 39 bomen waren niet te verplanten door de aanwezigheid van kabels onder een aantal bomen en omdat ze dicht op erfgrenzen en eigendommen van particulieren stonden. Door het verplaatsen van bomen zou er veel schade ontstaan aan de eigendommen van bewoners.

7. Waarom was het niet mogelijk om aan beide zijden van het fietspad bomen te laten staan?

De eiken zijn te dicht op elkaar geplant, zowel in de rij als tussen de 2 rijen. Daardoor konden ze niet uitgroeien tot volwassen bomen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Wie, wie, o wie legt er 1,8 miljoen euro op tafel voor Al Fitrah?

Lees verder

Mondelinge vragen besluitvorming afronden Uithoflijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer