Schrif­te­lijke vragen Wie, wie, o wie legt er 1,8 miljoen euro op tafel voor Al Fitrah?


Indiendatum: 6 okt. 2017

Schriftelijke vragen 117/2017

Op donderdag 5 oktober kregen de ontwikkelingen bij de Utrechtse moskee Al Fitrah een nieuwe wending. Al weken hebben de eigenaar en Al Fitrah gesprekken over het betalen van de opgelopen huurachterstand. Terwijl de rechter net had uitgesproken dat het pand ontruimd mocht worden, heeft de Utrechtse moskee Al Fitrah toch de koopoptie uit het huurcontract kunnen financieren. Daarmee moest Al Fitrah ineens 1,7 miljoen euro betalen voor de koop van het pand plus de huurachterstand. De financiering van dit pand lijkt echter discutabel. Uit eerder onderzoek van het Algemeen Dagblad bleken banden met RIHS, die door het ministerie van Financiën in de VS in verband is gebracht met Al Qaida. Daarnaast heeft de FIOD in september een inval gedaan bij de moskee, omdat het functioneel parket meerdere panden willen doorlichten vanwege fraudeonderzoek.

De ChristenUnie, D66, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, SP en Partij voor de Dieren hebben vraagtekens bij de verkoop van het pand en Al Fitrah. Vanwege de hoge actualiteitswaarde en snelheid van de ontwikkeling verzoeken de fracties deze vragen spoedig (waar mogelijk binnen een week) te beantwoorden. Aan het college hebben zij de volgende vragen:

1. Hoe waardeert het college de verkoop van het pand aan Al Fitrah?

2. Heeft het college de afgelopen dagen actief geparticipeerd in de ontwikkelingen rondom Al Fitrah? Ondertussen weten we dat de afgelopen dagen tussen No Staples en Al Fitrah actief is gesproken en onderhandeld.

3. Hoe heeft het college de afgelopen dagen over deze zaak contact onderhouden met de diverse partners, zoals het ministerie van Buitenlandse zaken, politie, Openbaar Ministerie, FIOD en andere partners?

4. Wat weet het college van de investeerders die Al Fitrah helpen? Heeft het college bij het eerdere inhoudelijke onderzoek (uitgevoerd door Verwey-Jonker) zicht gehad op dergelijke financiële betrokkenheid?

5. Heeft het college aanleiding gezien en mogelijkheden gehad om de verkoop van het pand aan Al Fitrah te blokkeren?

6. Welke mogelijk ziet het college, zowel binnen haar eigen bevoegdheden als binnen de mogelijkheden van haar partners, om de herkomst van de financiering van de aankoop van het pand te controleren?

7. Wil het college nagaan of bij de FIU-Nederland een melding van de bij deze verkoop betrokken notaris is ontvangen in het kader van de wet ter voorkoming van witwassen en terreurfinanciering en/of het FIU-Nederland naar aanleiding van deze transactie informatie heeft ingewonnen bij deze notaris, met name met betrekking tot de subjectieve indicator. Zo ja, wat is de beoordeling van het college van deze informatie, zo nee, waarom niet?

Maarten van Ooijen (CU)
Eva van Esch ( Partij voor de Dieren)
Arjan Kleuver (D66)
Queeny Rajkowski (VVD)
Marloes Metaal (CDA)
Bülent Isik (PvdA)
Michel Eggermont (SP)
Steven De Vries (GroenLinks)

Indiendatum: 6 okt. 2017
Antwoorddatum: 12 okt. 2017

Schriftelijke vragen 117/2017

Op donderdag 5 oktober kregen de ontwikkelingen bij de Utrechtse moskee Al Fitrah een nieuwe wending. Al weken hebben de eigenaar en Al Fitrah gesprekken over het betalen van de opgelopen huurachterstand. Terwijl de rechter net had uitgesproken dat het pand ontruimd mocht worden, heeft de Utrechtse moskee Al Fitrah toch de koopoptie uit het huurcontract kunnen financieren. Daarmee moest Al Fitrah ineens 1,7 miljoen euro betalen voor de koop van het pand plus de huurachterstand. De financiering van dit pand lijkt echter discutabel. Uit eerder onderzoek van het Algemeen Dagblad bleken banden met RIHS, die door het ministerie van Financiën in de VS in verband is gebracht met Al Qaida. Daarnaast heeft de FIOD in september een inval gedaan bij de moskee, omdat het functioneel parket meerdere panden willen doorlichten vanwege fraudeonderzoek.

De ChristenUnie, D66, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, SP en Partij voor de Dieren hebben vraagtekens bij de verkoop van het pand en Al Fitrah. Vanwege de hoge actualiteitswaarde en snelheid van de ontwikkeling verzoeken de fracties deze vragen spoedig (waar mogelijk binnen een week) te beantwoorden. Aan het college hebben zij de volgende vragen:

1. Hoe waardeert het college de verkoop van het pand aan Al Fitrah?

Uit de stukken in het openbaar register van het Kadaster, die wij u op verzoek kunnen verschaffen, is op te maken dat het pand op 5 oktober 2017 slechts voor korte tijd eigendom is geweest van Stichting alFitrah. De huidige eigenaar is Hawking Europe B.V. uit Oostvoorne.
In een overeenkomst uit februari 2015 tussen de toenmalige eigenaar en Stichting alFitrah hebben partijen het recht voor alFitrah om het pand te kopen, vastgelegd. Op grond daarvan heeft de Stichting alFitrah het pand op 5 oktober 2017 kortstondig in eigendom gehad en vervolgens doorverkocht aan Hawking Europe B.V. Wij vinden deze gang van zaken opmerkelijk, maar het college is geen partij in deze transactie. Daarmee is het onmogelijk om het BIBOB-instrument in te zetten. Het is een zaak tussen eigenaar en huurder.

2. Heeft het college de afgelopen dagen actief geparticipeerd in de ontwikkelingen rondom Al Fitrah? Ondertussen weten we dat de afgelopen dagen tussen No Staples en Al Fitrah actief is gesproken en onderhandeld.

Nee, het college heeft niet actief geparticipeerd in de onderhandelingen tussen de private partners No Staples, alFitrah en Hawking Europe B.V. Zie ook antwoord 3.

3. Hoe heeft het college de afgelopen dagen over deze zaak contact onderhouden met de diverse partners, zoals het ministerie van Buitenlandse zaken, politie, Openbaar Ministerie, FIOD en andere partners?

Ja, zoals gemeld in de antwoorden op schriftelijke vragen in januari 2016 en door de burgemeester in de raadscommissie Mens & Samenleving van 7 september jl. staan wij in contact met onze partners (politie, NCTV , ministerie van SZW en Belastingdienst) over alFitrah. Bij elke concrete aanleiding worden deze contacten geïntensiveerd. Dat is in deze situatie ook gebeurd.

4. Wat weet het college van de investeerders die Al Fitrah helpen? Heeft het college bij het eerdere inhoudelijke onderzoek (uitgevoerd door Verwey-Jonker) zicht gehad op dergelijke financiële betrokkenheid?

Koper Hawking Europe B.V. is een Nederlandse vennootschap, die sinds september 2003 ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Het onderzoek van Verwey-Jonker had niet als oogmerk om financiële stromen in beeld te brengen, maar richtte zich op het pedagogisch klimaat bij alFitrah.

5. Heeft het college aanleiding gezien en mogelijkheden gehad om de verkoop van het pand aan Al Fitrah te blokkeren?

Nee, het college heeft geen mogelijkheden gehad om de verkoop van het pand te blokkeren.

6. Welke mogelijk ziet het college, zowel binnen haar eigen bevoegdheden als binnen de mogelijkheden van haar partners, om de herkomst van de financiering van de aankoop van het pand te controleren?

Het college ziet geen mogelijkheid binnen haar eigen bevoegdheden de herkomst van de financiering van Hawking Europe B.V. te controleren. Wij hebben begrepen dat de FIOD bekijkt of er aanleiding is de transacties van 5 oktober jl. in hun onderzoek te betrekken.

7. Wil het college nagaan of bij de FIU-Nederland een melding van de bij deze verkoop betrokken notaris is ontvangen in het kader van de wet ter voorkoming van witwassen en terreurfinanciering en/of het FIU-Nederland naar aanleiding van deze transactie informatie heeft ingewonnen bij deze notaris, met name met betrekking tot de subjectieve indicator. Zo ja, wat is de beoordeling van het college van deze informatie, zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn bereid via onze partners deze vraag aan de FIU Nederland voor te leggen.