Monde­linge vragen Bewoners willen betaald parkeren Aqua­ma­rijnlaan


Indiendatum: 11 apr. 2019

Mondelinge vragen 3, 11 april 2019

De bewoners van de Aquamarijnlaan ervaren dagelijks overlast van langparkeerders die niet in deze straat wonen. De gemeente voert hier echter geen betaald parkeren in omdat de meerderheid van de bewoners in deze parkeerzone (Biesterfeldstraat) bij de draagvlakmeting tegen heeft gestemd. Maar van de bewoners van de Aquamarijnlaan was 76 procent voor het invoeren van betaald parkeren. Deze bewoners willen graag dat de gemeente de Aquamarijnlaan loskoppelt van de zone Biesterfeldstraat en bij de zone Smaragdplein voegt, waar al betaald parkeren van 06-11 uur geldt. Deze indeling is ook logischer, aangezien de straat direct aan het winkelcentrum Smaragdplein grenst. Daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid om de Aquamarijnlaan niet meer een onderdeel te laten zijn van de parkeerzone Biesterfeldstraat zodat daar betaald parkeren kan worden ingevoerd Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid de mogelijkheid te onderzoeken om de Aquamarijnlaan onderdeel te laten zijn van de betaald parkeerzone Smaragdplein? Zo nee, waarom niet?

3. Als het antwoord op vraag 2 nee is, is het college op basis van de uitkomsten van de bewonersenquête bereid de Aquamarijnlaan als een zelfstandige (apart) betaald parkeerzone aan te wijzen zodat daar betaald parkeren kan worden ingevoerd? Zo nee, waarom niet?

4. Wat heeft het college van de raad nodig om de procedure mbt het invoeren van betaald parkeren in de Aquamarijnlaan te versnellen?

Bülent Isik, Partij van de Arbeid
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 apr. 2019
Antwoorddatum: 11 apr. 2019

Mondelinge vragen 3, 11 april 2019

De bewoners van de Aquamarijnlaan ervaren dagelijks overlast van langparkeerders die niet in deze straat wonen. De gemeente voert hier echter geen betaald parkeren in omdat de meerderheid van de bewoners in deze parkeerzone (Biesterfeldstraat) bij de draagvlakmeting tegen heeft gestemd. Maar van de bewoners van de Aquamarijnlaan was 76 procent voor het invoeren van betaald parkeren. Deze bewoners willen graag dat de gemeente de Aquamarijnlaan loskoppelt van de zone Biesterfeldstraat en bij de zone Smaragdplein voegt, waar al betaald parkeren van 06-11 uur geldt. Deze indeling is ook logischer, aangezien de straat direct aan het winkelcentrum Smaragdplein grenst. Daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid om de Aquamarijnlaan niet meer een onderdeel te laten zijn van de parkeerzone Biesterfeldstraat zodat daar betaald parkeren kan worden ingevoerd Zo nee, waarom niet?

Ik wil benadrukken dat dit iets is waar de raad over gaat, conform de huidige procedure, en niet het college. Het signaal van de heer Işik is duidelijk.
Het antwoord op vraag 1. Het college kent en begrijpt de zorgen van de buurtbewoners. Het college is bereid om bij het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid de raad een voorstel te doen voor een nieuwe gebiedsindeling. Het is de raad die vervolgens daarover zal besluiten.

2. Is het college bereid de mogelijkheid te onderzoeken om de Aquamarijnlaan onderdeel te laten zijn van de betaald parkeerzone Smaragdplein? Zo nee, waarom niet?

3. Als het antwoord op vraag 2 nee is, is het college op basis van de uitkomsten van de bewonersenquête bereid de Aquamarijnlaan als een zelfstandige (apart) betaald parkeerzone aan te wijzen zodat daar betaald parkeren kan worden ingevoerd? Zo nee, waarom niet?

Het college is bereid om dit te onderzoeken. Het onderzoek richt zich op de vraag of de Aquamarijnlaan onderdeel kan zijn van een parkeerrayon Smaragdplein. De andere mogelijkheid is dat de Aquamarijnlaan als zelfstandige, apart betaalde parkeerzone wordt aangewezen. Dat laatste kan als blijkt dat bij het toevoegen van het Smaragdplein de druk op het plein toeneemt waardoor de klanten minder plaats hebben. Dat is het probleem dat wij de afgelopen zomer hebben geprobeerd op te lossen. De raad kan daarover in het kader van het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid een besluit nemen.
Overigens ontvangen wij ook signalen van overlast op de Robijnlaan. Wij stellen voor om ook dat later te bekijken.

4. Wat heeft het college van de raad nodig om de procedure mbt het invoeren van betaald parkeren in de Aquamarijnlaan te versnellen?

Het aanwijzen als zelfstandig gebied is één van de opties die wij willen onderzoeken. De procedure bestaat uit een draagvlakmeting en een vast invoermoment. Over beide punten zijn met de raad afspraken gemaakt.

Bülent Isik, Partij van de Arbeid
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Datalek Samen Veilig Midden-Nederland (SAVE)

Lees verder

Schriftelijke Vragen Meer boten, meer drukte, meer uitstoot

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer