Monde­linge vragen Datalek Samen Veilig Midden-Nederland (SAVE)


Indiendatum: 11 apr. 2019

Mondelinge vragen 6, 11 april 2019

Gisteren bereikte ons het nieuws dat persoonlijke informatie van meer dan 2.700 kinderen, die onder begeleiding van jeugdzorg staan, op straat zijn beland.[1] De gemeenteraad is geschokt door het nieuws en maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor en de privacy van deze kinderen en gezinnen. Alle fracties in de raad van Utrecht hebben hierover de volgende vragen:

  1. Wat is de kwalificatie van het college van dit omvangrijke datalek? Welke stappen heeft het college genomen nadat het door SAVE op de hoogte is gebracht over het datalek?
  2. Is er bekend om hoeveel kinderen en gezinnen het in onze gemeente gaat? Heeft het college bij SAVE aangedrongen op het zo spoedig mogelijk informeren van de getroffen gezinnen? Zo nee, waarom niet?
  3. Betreft het datalek ook berichten en mails die door de gemeente met Samen Veilig Midden-Nederland zijn gedeeld? Heeft het college eerder signalen gekregen dat de informatiebeveiliging bij SAVE niet op orde was?

Het college geeft in de raadsbrief aan het onderzoek naar het datalek ‘nauwgezet’ te volgen. Gezien de omvang van dit datalek lijkt een onafhankelijk onderzoek op zijn plaats.

4. Heeft het college overwogen om in overleg met de Raad van Toezicht een onafhankelijk en diepgaand onderzoek te gelasten naar de gang van zaken? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om per direct met andere partners waarmee de gemeente samenwerkt, en die privacygevoelige informatie van Utrechters verwerken, in contact te treden om dit soort datalekken in de toekomst te voorkomen?

Dimitri Gilissen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mohammed Saiah, D66
Sjors Nagtegaal, PVV
Peter van Corler, GroenLinks
Kenneth de Boer-Kreeft, Stadsbelang Utrecht
Mahmut Sungur, DENK
Kristin van der Veen, Student en Starter
Sander van Waveren, CDA
Ruurt Wiegant, SP
Hester Assen, PvdA
Rachel Streefland-Driesprong, ChristenUnie

[1] https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4672826/jeugdzorg-datalek-dossiers-kinderen-utrecht-email

Indiendatum: 11 apr. 2019
Antwoorddatum: 11 apr. 2019

Mondelinge vragen 6, 11 april 2019

Gisteren bereikte ons het nieuws dat persoonlijke informatie van meer dan 2.700 kinderen, die onder begeleiding van jeugdzorg staan, op straat zijn beland.[1] De gemeenteraad is geschokt door het nieuws en maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor en de privacy van deze kinderen en gezinnen. Alle fracties in de raad van Utrecht hebben hierover de volgende vragen:

1. Wat is de kwalificatie van het college van dit omvangrijke datalek? Welke stappen heeft het college genomen nadat het door SAVE op de hoogte is gebracht over het datalek?

Wij vinden het onacceptabel dat dit heeft plaatsgevonden. Het gaat om gegevens van kwetsbare kinderen die nooit voor derden inzichtelijk hadden mogen zijn. Nadat wij door Samen Veilig Midden-Nederland op de hoogte zijn gebracht, hebben wij op onze beurt ook onze partners op de hoogte gebracht. lk heb vandaag gesproken met de raad van bestuur. lk heb die ter verantwoording geroepen. Wij laten een diepgravend onderzoek doen naar hoe met de gegevens is omgegaan.

2. Is er bekend om hoeveel kinderen en gezinnen het in onze gemeente gaat? Heeft het college bij SAVE aangedrongen op het zo spoedig mogelijk informeren van de getroffen gezinnen? Zo nee, waarom niet?

Het is nu nog niet bekend hoeveel kinderen het in onze gemeente betreft. lk heb van de organisatie geeist dat ze ons snel informeert wanneer het helder is van welke gezinnen informatie bij externe partijen is terechtgekomen alsmede de bevestiging dat de informatie is vernietigd en niet verder is verspreid.

3. Betreft het datalek ook berichten en mails die door de gemeente met Samen Veilig Midden-Nederland zijn gedeeld? Heeft het college eerder signalen gekregen dat de informatiebeveiliging bij SAVE niet op orde was?

Uit een eerste check blijkt dat uit de gemeente geen berichten en e-mailberichten zijn gelekt die zijn gedeeld met Samen Veilig Midden-Nederland. Uiteraard doen wij hier intern grondig onderzoek naar. Wij hebben eerder geen signalen gekregen dat de informatiebeveiliging niet in orde was.

Het college geeft in de raadsbrief aan het onderzoek naar het datalek ‘nauwgezet’ te volgen. Gezien de omvang van dit datalek lijkt een onafhankelijk onderzoek op zijn plaats.

4. Heeft het college overwogen om in overleg met de Raad van Toezicht een onafhankelijk en diepgaand onderzoek te gelasten naar de gang van zaken? Zo nee, waarom niet?

lk heb dat gisteren direct aangekondigd. lk wil dat een diepgravend onderzoek wordt gedaan naar de manier waarop Samen Veilig Midden-Nederland met
persoonsgegevens en privacy omgaat. Het is cruciaal dat mensen signalen van mishandeling blijven melden en dat Utrechtse kinderen en gezinnen op steun en bescherming kunnen rekenen. lk heb vandaag met de directie gesproken. Dit gesprek heeft mijn vertrouwen niet genoeg gesterkt voor wat betreft de aansturing. Ook de voorzitter van de Raad van Toezicht was bij dit gesprek aanwezig. lk heb direct met de Raad van Toezicht een vervolgafspraak gemaakt. Die is volgende week. Het gesprek met de Raad van Toezicht kan resulteren in de verbreding van het onderzoek dat ik al eerder heb aangekondigd.

5. Is het college bereid om per direct met andere partners waarmee de gemeente samenwerkt, en die privacygevoelige informatie van Utrechters verwerken, in contact te treden om dit soort datalekken in de toekomst te voorkomen?

Ik heb de opdracht uitgezet om per direct aan al onze gecontracteerde en gesubsidieerde zorginstellingen, zowel bij jeugd als bij Wmo - natuurlijk in samenspraak met mijn collega over de Wmo - te
tonen hoe zij ervoor moeten zorgen dat de privacygevoelige informatie van hun cliënten voldoende is beschermd. Gemeentebreed loopt bij partners conform het plan Roadmap Gegevensbescherming 2019-2021 al een check op gegevensbescherming. De afronding daarvan is gepland in 2020.

Dimitri Gilissen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mohammed Saiah, D66
Sjors Nagtegaal, PVV
Peter van Corler, GroenLinks
Kenneth de Boer-Kreeft, Stadsbelang Utrecht
Mahmut Sungur, DENK
Kristin van der Veen, Student en Starter
Sander van Waveren, CDA
Ruurt Wiegant, SP
Hester Assen, PvdA
Rachel Streefland-Driesprong, ChristenUnie

[1] https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4672826/jeugdzorg-datalek-dossiers-kinderen-utrecht-email