Monde­linge vragen Bomen Vredenburg – Nog een keer


Indiendatum: 6 apr. 2023

Mondelinge vragen 3, 6 april 2023

Op het Vredenburg zijn eindelijk bomen geplant, als vervanging van monumentale platanen die ‘uit nood’ gekapt zijn. De twee nieuwe fladderiepen ogen iel en kwetsbaar, zeker ook omdat om de bomen geen zitringen zijn geplaatst. Dat ze kwetsbaar zijn, bleek ook direct na de aanplant, toen dicht rondom de bomen stapels terrasstoelen en (zware) voertuigen geplaatst werden. Sindsdien worden de fladderiepen beschermd met gruwelijk lelijke noodhekjes. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van de noodhekjes: in hoeverre passen deze in het beeld van het Vredenburg?
  2. Hoe lang denkt de wethouder dat deze noodhekjes nodig zijn? Is de wethouder bereid om toch permante zitringen, zoals gangbaar bij andere bomen op het Vredenburg, aan te brengen om de dunne en niet al te zichtbare fladderiepen te beschermen? Zo nee, waarom niet?
  3. Met marktkraamhouders op het Vredenburg zijn afspraken gemaakt over de ruimte die zij mogen innemen en de horecaondernemer die de stoelen plaatste is op de vingers getikt. In hoeverre zijn nieuwe afspraken nodig om bomen beter te beschermen tegen bijvoorbeeld langdurige statische belasting en is de wethouder bereid deze afspraken te herzien zodra dat kan? Zo nee, waarom niet?
  4. We weten uit het onderzoek van Terra Nostra dat er marktkraamhouders zijn die hun afvalwater in de boomspiegels gooien in plaats van in de put. Hoe gaat het college om met deze constatering in de richting van marktkraamhouders?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Zoveel mogelijk kinderen een gezonde maaltijd op school

Lees verder

Schriftelijke vragen Vervolgvragen over de snoei van populieren aan de Rijnkennemerlaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer