Monde­linge vragen Bomen Vredenburg – Nog een keer


Indiendatum: 6 apr. 2023

Mondelinge vragen 3, 6 april 2023

Op het Vredenburg zijn eindelijk bomen geplant, als vervanging van monumentale platanen die ‘uit nood’ gekapt zijn. De twee nieuwe fladderiepen ogen iel en kwetsbaar, zeker ook omdat om de bomen geen zitringen zijn geplaatst. Dat ze kwetsbaar zijn, bleek ook direct na de aanplant, toen dicht rondom de bomen stapels terrasstoelen en (zware) voertuigen geplaatst werden. Sindsdien worden de fladderiepen beschermd met gruwelijk lelijke noodhekjes. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van de noodhekjes: in hoeverre passen deze in het beeld van het Vredenburg?
  2. Hoe lang denkt de wethouder dat deze noodhekjes nodig zijn? Is de wethouder bereid om toch permante zitringen, zoals gangbaar bij andere bomen op het Vredenburg, aan te brengen om de dunne en niet al te zichtbare fladderiepen te beschermen? Zo nee, waarom niet?
  3. Met marktkraamhouders op het Vredenburg zijn afspraken gemaakt over de ruimte die zij mogen innemen en de horecaondernemer die de stoelen plaatste is op de vingers getikt. In hoeverre zijn nieuwe afspraken nodig om bomen beter te beschermen tegen bijvoorbeeld langdurige statische belasting en is de wethouder bereid deze afspraken te herzien zodra dat kan? Zo nee, waarom niet?
  4. We weten uit het onderzoek van Terra Nostra dat er marktkraamhouders zijn die hun afvalwater in de boomspiegels gooien in plaats van in de put. Hoe gaat het college om met deze constatering in de richting van marktkraamhouders?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 6 apr. 2023
Antwoorddatum: 6 apr. 2023

Mondelinge vragen 3, 6 april 2023

Op het Vredenburg zijn eindelijk bomen geplant, als vervanging van monumentale platanen die ‘uit nood’ gekapt zijn. De twee nieuwe fladderiepen ogen iel en kwetsbaar, zeker ook omdat om de bomen geen zitringen zijn geplaatst. Dat ze kwetsbaar zijn, bleek ook direct na de aanplant, toen dicht rondom de bomen stapels terrasstoelen en (zware) voertuigen geplaatst werden. Sindsdien worden de fladderiepen beschermd met gruwelijk lelijke noodhekjes. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van de noodhekjes: in hoeverre passen deze in het beeld van het Vredenburg?
  2. Hoe lang denkt de wethouder dat deze noodhekjes nodig zijn? Is de wethouder bereid om toch permante zitringen, zoals gangbaar bij andere bomen op het Vredenburg, aan te brengen om de dunne en niet al te zichtbare fladderiepen te beschermen? Zo nee, waarom niet?
  3. Met marktkraamhouders op het Vredenburg zijn afspraken gemaakt over de ruimte die zij mogen innemen en de horecaondernemer die de stoelen plaatste is op de vingers getikt. In hoeverre zijn nieuwe afspraken nodig om bomen beter te beschermen tegen bijvoorbeeld langdurige statische belasting en is de wethouder bereid deze afspraken te herzien zodra dat kan? Zo nee, waarom niet?
  4. We weten uit het onderzoek van Terra Nostra dat er marktkraamhouders zijn die hun afvalwater in de boomspiegels gooien in plaats van in de put. Hoe gaat het college om met deze constatering in de richting van marktkraamhouders?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Antwoord: Het zijn inderdaad kwetsbare bomen die we daar aangeplant hebben en die hebben we dan ook goed te beschermen. Daartoe hebt u het college vaak opgeroepen. Toen wij zagen dat dat door het gebruik van de markt onvoldoende gebeurde, hebben we inderdaad knetterlelijke hekken neergezet. Maar dat vonden we het waard, omdat het belangrijk
was dat de bomen beschermd worden in hun gebruik. Dat betekent ook dat we een goede permanente oplossing zoeken, want ook de iele houten paaltjes die er eerst stonden, zijn niet de oplossing om de bomen goed te beschermen. Dus we gaan iets moois maken, dat past bij de plek, maar dat ook past bij een veilige omgeving voor deze bomen. Of dat dan zitringen zullen zijn, is nog best ingewikkeld, omdat die wat meer ruimte vragen, de ruimte toch al krap is en de eerste schetsen aantonen dat als je bij al deze bomen zitringen zou plaatsen je waarschijnlijk afscheid moet nemen van een marktkraam om de ruimte goed te maken. We willen dat wel heel serieus verkennen en de puzzel van de markt goed leggen, maar we willen uiteindelijk ook niet dat er in de belangenafweging een marktkraam sneuvelt.

De laatste twee vragen van de Partij voor de Dieren hadden betrekking op het gebruik. Het is glashelder hoe het gebruikt moet worden. Het zit dus niet zozeer in de regels, maar in de vraag of de mensen zich ook aan de regels houden. De foto’s die bij de mondelinge vragen zaten, laten zien dat dit niet zo is. De ondernemer die de terrasstoelen in de boomspiegel had geplant, hebben we daar ook op aangesproken. Dat is echt niet de bedoeling. De wagens moeten meer afstand houden om de druk te verlichten. Ook daarop zijn de ondernemers door de marktmeester aangesproken. Het lozen van afvalwater bij de boom is natuurlijk ook niet de bedoeling. Ook daar is de ondernemer op aangesproken door onze marktmeester. We hebben met onze marktmeester afgesproken dat die daar scherp op gaat toezien de komende tijd, ook gezien het belang dat de raad hecht aan deze bomen. Dat betekent dat het zelfs mogelijk is dat er een formele waarschuwing uitgereikt kan worden en na een waarschuwing volgt een schorsing. Tegelijkertijd hebben onze contacten met de ondernemers ons het vertrouwen gegeven dat het laatste waarschijnlijk niet nodig zal zijn.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Zoveel mogelijk kinderen een gezonde maaltijd op school

Lees verder

Schriftelijke vragen Vervolgvragen over de snoei van populieren aan de Rijnkennemerlaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer