Monde­linge vragen Zoveel mogelijk kinderen een gezonde maaltijd op school


Indiendatum: 30 mrt. 2023

Mondelinge vragen 6, 30 maart 2023

In december ontving de raad een brief over de plannen rondom de gezonde school, inclusief uitwerking van de ambities vanuit het coalitie akkoord op de invoering van de schoollunch. Landelijk werd er op dat moment gewerkt aan een regeling om daarnaast op de korte termijn scholen, met veel gezinnen met een laag inkomen, te ondersteunen in het aanbieden van gratis schoolmaaltijden.

Eind december stelden daarom meerdere fracties mondelinge vragen over deze regeling en hoe wij hier in Utrecht ook goed op konden aansluiten. Juist om vanuit het principe van ongelijk investeren in gelijke kansen, extra scholen te kunnen helpen met veel kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De reactie van het college was destijds dat de gemeente de ontwikkelingen volgt en dat het de inzet is om in Utrecht zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die deze regeling biedt om een extra kinderen en scholen te bereiken. Deze week volgde het het bericht dat de regeling inmiddels klaar staat en er zowel de mogelijkheid komt voor scholen om schoolmaaltijden zelf te verzorgen, als ook om ouders te voorzien van een bon voor het aanschaffen van extra boodschappen. Onderstaande fracties hebben daarover de volgende vragen:

Vragen:

  1. Klopt het dat deze regeling moet worden aangevraagd door scholen zelf, en de gemeente zelf geen extra middelen krijgt voor het mogelijk maken van maaltijden op school?
  2. Is het college met ons van mening dat het belangrijk is dat deze mogelijkheid bekend wordt bij alle Utrechtse scholen, maar met name die scholen waar het voor de leerlingen het hardste nodig is? Hoe zet het college hier op in?
  3. Ziet het college mogelijkheden om deze extra middelen te benutten om bestaande initiatieven op Utrechtse scholen ihkv de gezonde schoollunch/ontbijt te versterken en op meer scholen beschikbaar te maken zodat het de huidige Utrechtse aanpak versterkt en uitbreidt?
  4. Heeft het college ook contact met het ministerie om voor de lange termijn te zoeken naar structurele (financiële) oplossingen die het mogelijk maken dat de gezonde schoollunch uiteindelijk voor ieder kind beschikbaar wordt? Hoe lopen deze gesprekken?

Berdien van der Wilt, D66
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Anton Stam, Volt
Mahmut Sungur, DENK
Mariam Al-Saqaff, VVD
Bert van Steeg, CDA
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Esma Kendir, Student & Starter
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

Indiendatum: 30 mrt. 2023
Antwoorddatum: 30 mrt. 2023

Mondelinge vragen 6, 30 maart 2023

In december ontving de raad een brief over de plannen rondom de gezonde school, inclusief uitwerking van de ambities vanuit het coalitie akkoord op de invoering van de schoollunch. Landelijk werd er op dat moment gewerkt aan een regeling om daarnaast op de korte termijn scholen, met veel gezinnen met een laag inkomen, te ondersteunen in het aanbieden van gratis schoolmaaltijden.

Eind december stelden daarom meerdere fracties mondelinge vragen over deze regeling en hoe wij hier in Utrecht ook goed op konden aansluiten. Juist om vanuit het principe van ongelijk investeren in gelijke kansen, extra scholen te kunnen helpen met veel kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De reactie van het college was destijds dat de gemeente de ontwikkelingen volgt en dat het de inzet is om in Utrecht zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die deze regeling biedt om een extra kinderen en scholen te bereiken. Deze week volgde het het bericht dat de regeling inmiddels klaar staat en er zowel de mogelijkheid komt voor scholen om schoolmaaltijden zelf te verzorgen, als ook om ouders te voorzien van een bon voor het aanschaffen van extra boodschappen. Onderstaande fracties hebben daarover de volgende vragen:

Vragen:

  1. Klopt het dat deze regeling moet worden aangevraagd door scholen zelf, en de gemeente zelf geen extra middelen krijgt voor het mogelijk maken van maaltijden op school?
  2. Is het college met ons van mening dat het belangrijk is dat deze mogelijkheid bekend wordt bij alle Utrechtse scholen, maar met name die scholen waar het voor de leerlingen het hardste nodig is? Hoe zet het college hier op in?
  3. Ziet het college mogelijkheden om deze extra middelen te benutten om bestaande initiatieven op Utrechtse scholen ihkv de gezonde schoollunch/ontbijt te versterken en op meer scholen beschikbaar te maken zodat het de huidige Utrechtse aanpak versterkt en uitbreidt?
  4. Heeft het college ook contact met het ministerie om voor de lange termijn te zoeken naar structurele (financiële) oplossingen die het mogelijk maken dat de gezonde schoollunch uiteindelijk voor ieder kind beschikbaar wordt? Hoe lopen deze gesprekken?

Berdien van der Wilt, D66
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Anton Stam, Volt
Mahmut Sungur, DENK
Mariam Al-Saqaff, VVD
Bert van Steeg, CDA
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Esma Kendir, Student & Starter
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

Antwoord: Het antwoord op vraag 1 is ja, dat klopt. De regeling is inderdaad zo ingericht.

Het antwoord op vraag 2 is dat wij dat zeker belangrijk vinden. Het Jeugdeducatiefonds is een van de uitvoerende partijen van de regeling. Het Jeugdeducatiefonds heeft al reguliere contacten met 17 basisscholen in Utrecht. Dit zijn de scholen met leerlingen die dit het hardst nodig hebben. Volgens de Regeling schoolmaaltijden komen scholen die al gebruik maken van het Jeugdeducatiefonds automatisch ook in aanmerking. Andere, niet-Jeugdeducatiefondsscholen kunnen gebruik maken als minimaal 30% van hun schoolpopulatie uit gezinnen komt met een laag inkomen. Scholen hebben hiervoor inzicht in de gegevens die het CBS op schoolniveau verzamelt. Deze gegevens hebben wij als gemeente ook niet. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om schoolmaaltijden aan te vragen. Dat is vandaag ook onder de aandacht gebracht in het overleg met de primair-onderwijsscholen.

Het antwoord op vraag 3 is dat het Rijk de insteek heeft om incidenteel en gericht ervoor te zorgen dat kinderen met een gevulde maag in de schoolbanken zitten. Dat is echt de richting van die rijksregeling. Onze Utrechtse aanpak is gericht op een bredere aanpak van de gezonde schoollunch in combinatie met bewegen, educatie en ook de ouderbetrokkenheid. We benutten onze gesprekken met de scholen om te bevorderen dat scholen de rijksregeling uitvoeren met gezonde voeding en we proberen onze Utrechtse aanpak waar mogelijk te laten aansluiten op deze regeling, zodat we nog meer effect hebben.

Het antwoord op vraag 4 is dat we graag willen dat ieder kind de mogelijkheid heeft om een gezond ontbijt en lunch te kunnen nuttigen. Schoolmaaltijden zijn natuurlijk een hele mooie pleister, maar de structurele oplossing zit in het werken aan bestaanszekerheid, zodat dit soort regelingen niet meer nodig is. Daarnaast lopen er reguliere gesprekken met het ministerie van OCenW over gelijke kansen, waarbij schoolmaaltijden ook onderwerp van gesprek zijn. Deze gesprekken zijn tot nu toe oriënterend van aard geweest en het ministerie heeft los van deze gesprekken de keuze gemaakt om schoolmaaltijden uit te laten voeren door het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis. Deze keuze is vooral ingegeven om de scholen dus niet extra te belasten met nog een andere vorm.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Zorgen over uitbuiting Oekraïense vluchtelingen

Lees verder

Mondelinge vragen Bomen Vredenburg – Nog een keer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer