Monde­linge vragen Zoveel mogelijk kinderen een gezonde maaltijd op school


Indiendatum: 30 mrt. 2023

Mondelinge vragen 6, 30 maart 2023

In december ontving de raad een brief over de plannen rondom de gezonde school, inclusief uitwerking van de ambities vanuit het coalitie akkoord op de invoering van de schoollunch. Landelijk werd er op dat moment gewerkt aan een regeling om daarnaast op de korte termijn scholen, met veel gezinnen met een laag inkomen, te ondersteunen in het aanbieden van gratis schoolmaaltijden.

Eind december stelden daarom meerdere fracties mondelinge vragen over deze regeling en hoe wij hier in Utrecht ook goed op konden aansluiten. Juist om vanuit het principe van ongelijk investeren in gelijke kansen, extra scholen te kunnen helpen met veel kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De reactie van het college was destijds dat de gemeente de ontwikkelingen volgt en dat het de inzet is om in Utrecht zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die deze regeling biedt om een extra kinderen en scholen te bereiken. Deze week volgde het het bericht dat de regeling inmiddels klaar staat en er zowel de mogelijkheid komt voor scholen om schoolmaaltijden zelf te verzorgen, als ook om ouders te voorzien van een bon voor het aanschaffen van extra boodschappen. Onderstaande fracties hebben daarover de volgende vragen:

Vragen:

  1. Klopt het dat deze regeling moet worden aangevraagd door scholen zelf, en de gemeente zelf geen extra middelen krijgt voor het mogelijk maken van maaltijden op school?
  2. Is het college met ons van mening dat het belangrijk is dat deze mogelijkheid bekend wordt bij alle Utrechtse scholen, maar met name die scholen waar het voor de leerlingen het hardste nodig is? Hoe zet het college hier op in?
  3. Ziet het college mogelijkheden om deze extra middelen te benutten om bestaande initiatieven op Utrechtse scholen ihkv de gezonde schoollunch/ontbijt te versterken en op meer scholen beschikbaar te maken zodat het de huidige Utrechtse aanpak versterkt en uitbreidt?
  4. Heeft het college ook contact met het ministerie om voor de lange termijn te zoeken naar structurele (financiële) oplossingen die het mogelijk maken dat de gezonde schoollunch uiteindelijk voor ieder kind beschikbaar wordt? Hoe lopen deze gesprekken?

Berdien van der Wilt, D66
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Anton Stam, Volt
Mahmut Sungur, DENK
Mariam Al-Saqaff, VVD
Bert van Steeg, CDA
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Esma Kendir, Student & Starter
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Zorgen over uitbuiting Oekraïense vluchtelingen

Lees verder

Mondelinge vragen Bomen Vredenburg – Nog een keer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer