Monde­linge vragen Bomen­boek­houding Compen­satie kap Vechtzoom


Indiendatum: 29 okt. 2020

Afgelopen week wees de Utrechtse Bomenstichting (UBS) ons erop dat de compensatie van de voorgenomen kap van 95 bomen op sportpark Vechtzoom niet goed uitgevoerd wordt.

40 van de bomen voor compensatie zouden op het Attleeplantsoen herplant worden. De UBS heeft nu geconstateerd dat die bomen daar echter al ruim 3 jaar staan.

Bij de kapvergunning voor Vechtzoom werd, volgens de voorschriften voor herplantplicht, gesteld dat er bomen herplant zouden gaan worden. Nu blijkt dat die bomen daar dus al stonden voordat de velvergunning voor Vechtzoom überhaupt werd aangevraagd. Dat maakt de relatie tussen de voorgenomen kap en deze herplant niet geloofwaardig. Immers zonder dat er gekapt wordt op Vechtzoom staan deze bomen op het Attleeplantsoen er. Bovendien voldoet deze locatie niet echt aan het voorschrift “op of zo dichtbij mogelijk de locatie waar de kap plaatsvindt”.

De UBS verwoord hierbij precies het gevoel van onze fracties:

“Als dit de praktijk is van de recentelijk ingevoerde herplantplicht, dan kan de gemeente dus altijd beweren aan de herplantplicht te hebben voldaan, gewoon door wat recentelijk geplante bomen in de stad bij elkaar te scharrelen en te beweren dat die alvast waren geplant bij wijze van compensatie voor nog te kappen bomen.”

Het doel van het initiatiefvoorstel herplantplicht was dat het aantal bomen in de stad niet zou afnemen ten gevolge van het verlenen van kapvergunningen, en dat de aanvrager van een kapvergunning 1-op-1 de gekapte bomen zou compenseren. In het geval van de voorgenomen bomenkap bij sportpark Vechtzoom lijkt dit fout te gaan.

Daarom hebben de Partij voor de Dieren en de SP de volgende vragen:

1. Waar zijn de 192 bomen gecompenseerd die gekapt zijn voor de reconstructie van de Martin Luther Kinglaan/aanleg van de fly-over?

2. Waar gaan de 95 bomen gecompenseerd worden in het geval de kapvergunning voor Vechtzoom onherroepelijk wordt en die bomen daadwerkelijk gekapt gaan worden?

3. Als er bij Vechtzoom gekapt gaat worden, hoe gaat er dan voor gezorgd worden dat herplant zo dicht mogelijk bij de locatie van de te kappen bomen wordt uitgevoerd?

4. Hoe waarborgt het college (gemeentebreed) dat een opgelegde herplantplicht ook daadwerkelijk in relatie met de te kappen bomen wordt uitgevoerd?

5. Wat is het gevoel van het college bij de wijze waarop de herplantplicht voor de voorgenomen kap van bomen in sportpark Vechtzoom administratief gekoppeld wordt aan de al geplante bomen bij het Attleeplantsoen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP