Monde­linge vragen Bomen­boek­houding Compen­satie kap Vechtzoom


Indiendatum: 29 okt. 2020

Mondelinge vragen 10, 29 oktober 2020

Afgelopen week wees de Utrechtse Bomenstichting (UBS) ons erop dat de compensatie van de voorgenomen kap van 95 bomen op sportpark Vechtzoom niet goed uitgevoerd wordt. 40 van de bomen voor compensatie zouden op het Attleeplantsoen herplant worden. De UBS heeft nu geconstateerd dat die bomen daar echter al ruim 3 jaar staan.

Bij de kapvergunning voor Vechtzoom werd, volgens de voorschriften voor herplantplicht, gesteld dat er bomen herplant zouden gaan worden. Nu blijkt dat die bomen daar dus al stonden voordat de velvergunning voor Vechtzoom überhaupt werd aangevraagd. Dat maakt de relatie tussen de voorgenomen kap en deze herplant niet geloofwaardig. Immers zonder dat er gekapt wordt op Vechtzoom staan deze bomen op het Attleeplantsoen er. Bovendien voldoet deze locatie niet echt aan het voorschrift “op of zo dichtbij mogelijk de locatie waar de kap plaatsvindt”.

De UBS verwoord hierbij precies het gevoel van onze fracties:

“Als dit de praktijk is van de recentelijk ingevoerde herplantplicht, dan kan de gemeente dus altijd beweren aan de herplantplicht te hebben voldaan, gewoon door wat recentelijk geplante bomen in de stad bij elkaar te scharrelen en te beweren dat die alvast waren geplant bij wijze van compensatie voor nog te kappen bomen.”

Het doel van het initiatiefvoorstel herplantplicht was dat het aantal bomen in de stad niet zou afnemen ten gevolge van het verlenen van kapvergunningen, en dat de aanvrager van een kapvergunning 1-op-1 de gekapte bomen zou compenseren. In het geval van de voorgenomen bomenkap bij sportpark Vechtzoom lijkt dit fout te gaan.

Daarom hebben de Partij voor de Dieren en de SP de volgende vragen:

1. Waar zijn de 192 bomen gecompenseerd die gekapt zijn voor de reconstructie van de Martin Luther Kinglaan/aanleg van de fly-over?

2. Waar gaan de 95 bomen gecompenseerd worden in het geval de kapvergunning voor Vechtzoom onherroepelijk wordt en die bomen daadwerkelijk gekapt gaan worden?

3. Als er bij Vechtzoom gekapt gaat worden, hoe gaat er dan voor gezorgd worden dat herplant zo dicht mogelijk bij de locatie van de te kappen bomen wordt uitgevoerd?

4. Hoe waarborgt het college (gemeentebreed) dat een opgelegde herplantplicht ook daadwerkelijk in relatie met de te kappen bomen wordt uitgevoerd?

5. Wat is het gevoel van het college bij de wijze waarop de herplantplicht voor de voorgenomen kap van bomen in sportpark Vechtzoom administratief gekoppeld wordt aan de al geplante bomen bij het Attleeplantsoen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP

Indiendatum: 29 okt. 2020
Antwoorddatum: 29 okt. 2020

Mondelinge vragen 10, 29 oktober 2020

Afgelopen week wees de Utrechtse Bomenstichting (UBS) ons erop dat de compensatie van de voorgenomen kap van 95 bomen op sportpark Vechtzoom niet goed uitgevoerd wordt. 40 van de bomen voor compensatie zouden op het Attleeplantsoen herplant worden. De UBS heeft nu geconstateerd dat die bomen daar echter al ruim 3 jaar staan.

Bij de kapvergunning voor Vechtzoom werd, volgens de voorschriften voor herplantplicht, gesteld dat er bomen herplant zouden gaan worden. Nu blijkt dat die bomen daar dus al stonden voordat de velvergunning voor Vechtzoom überhaupt werd aangevraagd. Dat maakt de relatie tussen de voorgenomen kap en deze herplant niet geloofwaardig. Immers zonder dat er gekapt wordt op Vechtzoom staan deze bomen op het Attleeplantsoen er. Bovendien voldoet deze locatie niet echt aan het voorschrift “op of zo dichtbij mogelijk de locatie waar de kap plaatsvindt”.

De UBS verwoord hierbij precies het gevoel van onze fracties:

“Als dit de praktijk is van de recentelijk ingevoerde herplantplicht, dan kan de gemeente dus altijd beweren aan de herplantplicht te hebben voldaan, gewoon door wat recentelijk geplante bomen in de stad bij elkaar te scharrelen en te beweren dat die alvast waren geplant bij wijze van compensatie voor nog te kappen bomen.”

Het doel van het initiatiefvoorstel herplantplicht was dat het aantal bomen in de stad niet zou afnemen ten gevolge van het verlenen van kapvergunningen, en dat de aanvrager van een kapvergunning 1-op-1 de gekapte bomen zou compenseren. In het geval van de voorgenomen bomenkap bij sportpark Vechtzoom lijkt dit fout te gaan.

Daarom hebben de Partij voor de Dieren en de SP de volgende vragen:

1. Waar zijn de 192 bomen gecompenseerd die gekapt zijn voor de reconstructie van de Martin Luther Kinglaan/aanleg van de fly-over?

Dat is een vergunning die is verleend in 2005 of 2006. Daartoe moeten wij het fysieke archief in. Ik zie de heer Schipper "nee" schudden, maar dat is de informatie die ik heb gekregen. Daar moet ik dan schriftelijk op terugkomen. Mocht de heer Schipper daar andere informatie over hebben, dan is het goed om die nog even te bekijken. Dat betrekken wij bij de schriftelijke beantwoording.

2. Waar gaan de 95 bomen gecompenseerd worden in het geval de kapvergunning voor Vechtzoom onherroepelijk wordt en die bomen daadwerkelijk gekapt gaan worden?

Ik denk dat daar de kern van het verschil van inzicht is dat in onze beleving deze bomen in 2020 zijn geplant, dus niet al drie jaar geleden. Dat is een kwestie die onder de rechter is. Wij zullen dit daar betogen. De rechter zal daarover een uitspraak doen. Een paar details daarbij. Wij hebben zoveel mogelijk in het sportpark zelf gecompenseerd. Het zijn 64 bomen. Daarna is geprobeerd om het in de buurt te compenseren. Dat is niet gelukt. Daarom zijn wij inderdaad in het Attleeplantsoen terechtgekomen waar wij nog 40 bomen compenseren, bij elkaar iets meer dan er wordt gekapt.

De omgevingsvergunning klopt wel. Die is inderdaad later verleend. Het zijn wel compensatiebomen. Het is niet mogelijk om al bestaande bomen op te voeren. Dat moet duidelijk zijn. Dat is in onze beleving hier niet gebeurd. Er was geen mogelijkheid. Wij hebben al eerder via schriftelijke vragen gemeld dat wij de waarborgen van de herplantplicht nog moeten verbeteren. Wij zijn bezig met een soort evaluatie na een jaar herplantplicht, de nieuwste vorm daarvan. Op basis daarvan willen wij een aantal dingen verbeteren in hoe wij dingen vastleggen en hoe wij dingen organiseren in goede processen. Daarover zijn wij het eens. Dat behoeft verbetering.

3. Als er bij Vechtzoom gekapt gaat worden, hoe gaat er dan voor gezorgd worden dat herplant zo dicht mogelijk bij de locatie van de te kappen bomen wordt uitgevoerd?

Zie antwoord bij vraag 2

4. Hoe waarborgt het college (gemeentebreed) dat een opgelegde herplantplicht ook daadwerkelijk in relatie met de te kappen bomen wordt uitgevoerd?

Zie antwoord bij vraag 2

5. Wat is het gevoel van het college bij de wijze waarop de herplantplicht voor de voorgenomen kap van bomen in sportpark Vechtzoom administratief gekoppeld wordt aan de al geplante bomen bij het Attleeplantsoen?

Zie antwoord bij vraag 2

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Afvalcontainers Wijde Doelen/Nicolaasdwarsstraat

Lees verder

Mondelinge vragen Zwervende mondkapjes voorkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer