Monde­linge vragen Zwervende mond­kapjes voorkomen


Indiendatum: 29 okt. 2020

Mondelinge vragen 9, 29 oktober 2020

Nu mondkapjes steeds meer gemeengoed worden, liggen ze helaas ook steeds vaker op straat, in goten, op parkeerplaatsen en in parken. Niet alleen mondkapjes, ook plastic handschoenen en vieze natte doekjes vervuilen meer en meer de openbare ruimte.

Soms zal dit afval achteloos zijn weggeworpen door mensen, bijvoorbeeld bij de bushalte of op de parkeerplaats. Maar gezien de hoeveelheid mondkapjes die op wandelpaden in parken en op willekeurige plekken in de wijk zwerven, zal het deels ook gaan om mondkapjes die ‘per ongeluk’ uit jaszakken vallen. Het probleem concentreert zich dus niet alleen op ‘zwerfvuil-hotspots’, maar is gemeentebreed.

Vogels en andere dieren raken verstrikt in de bandjes van mondkapjes. Bovendien zijn de wegwerpkapjes schadelijk omdat het polypropyleen, waaruit de in het openbaar gedumpte wegwerpmaskers bestaan, vergaat tot microplastics die in het milieu en de voedselketen terecht kunnen komen.

Waar zwerfvuil in parken en op andere plaatsen normaliter nog wel eens wordt opgeruimd door voorbijgangers, blijft juist dit “corona-afval” vanwege eventueel besmettingsrisico vaak liggen.

Naar aanleiding van het steeds vaker waarnemen van weggegooide mondkapjes in de openbare ruimte heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Plastic Soup Foundation en Nederland Schoon zijn samen een publiekscampagne “Maak van je mondkapje geen zwerfkapje” gestart. Is het college bereid om, in aansluiting op deze campagne, veel aandacht te geven aan communicatie en inwoners te stimuleren te kiezen voor een herbruikbaar mondkapje en wegwerpexemplaren bij het restafval te gooien?

2. Wordt er door de gemeente al vaker zwerfvuil opgeruimd nu er zoveel weggeworpen mondkapjes op straat zwerven?

3. Welke mogelijkheden heeft het college om vaker en ook op meer plekken te controleren op zwerfvuil om het vervolgens op te ruimen?

4. Welke mogelijkheden ziet het college nog meer om ervoor te zorgen dat er geen mondkapjes en ander corona-afval in de openbare ruimte komt en blijft liggen?

5. Mondkapjes zorgen ook voor problemen in de rioolwaterzuivering.[1] In hoeverre is dit ook een probleem in de riolen en in pompen van de Utrechtse rioolwaterzuivering en welke mogelijkheden ziet het college om dit op te lossen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

[1] https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10419014/rioolwaterzuivering-overbelast-door-%EF%BB%BFmondkapjes

Indiendatum: 29 okt. 2020
Antwoorddatum: 29 okt. 2020

Mondelinge vragen 9, 29 oktober 2020

Nu mondkapjes steeds meer gemeengoed worden, liggen ze helaas ook steeds vaker op straat, in goten, op parkeerplaatsen en in parken. Niet alleen mondkapjes, ook plastic handschoenen en vieze natte doekjes vervuilen meer en meer de openbare ruimte.

Soms zal dit afval achteloos zijn weggeworpen door mensen, bijvoorbeeld bij de bushalte of op de parkeerplaats. Maar gezien de hoeveelheid mondkapjes die op wandelpaden in parken en op willekeurige plekken in de wijk zwerven, zal het deels ook gaan om mondkapjes die ‘per ongeluk’ uit jaszakken vallen. Het probleem concentreert zich dus niet alleen op ‘zwerfvuil-hotspots’, maar is gemeentebreed.

Vogels en andere dieren raken verstrikt in de bandjes van mondkapjes. Bovendien zijn de wegwerpkapjes schadelijk omdat het polypropyleen, waaruit de in het openbaar gedumpte wegwerpmaskers bestaan, vergaat tot microplastics die in het milieu en de voedselketen terecht kunnen komen.

Waar zwerfvuil in parken en op andere plaatsen normaliter nog wel eens wordt opgeruimd door voorbijgangers, blijft juist dit “corona-afval” vanwege eventueel besmettingsrisico vaak liggen.

Naar aanleiding van het steeds vaker waarnemen van weggegooide mondkapjes in de openbare ruimte heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Plastic Soup Foundation en Nederland Schoon zijn samen een publiekscampagne “Maak van je mondkapje geen zwerfkapje” gestart. Is het college bereid om, in aansluiting op deze campagne, veel aandacht te geven aan communicatie en inwoners te stimuleren te kiezen voor een herbruikbaar mondkapje en wegwerpexemplaren bij het restafval te gooien?

Ik beantwoord deze vragen namens collega Diepenveen. Ook wij herkennen het beeld dat mevrouw De Vries schetst. Wij zien de toename, met name bij winkelcentra, parkeerplaatsen, scholen, bushalten en stations. Wij hebben daar de inzet op aangepast, bijvoorbeeld met veegmachines. Wij zetten onze communicatiekanalen in om dit onder de aandacht te brengen en om mensen erop te wijzen dat zij herbruikbare mondkapjes kunnen gebruiken, maar ook dat zij hun mondkapje in de afvalbak kunnen gooien. Dat gebeurt gelukkig in de meeste gevallen.

2. Wordt er door de gemeente al vaker zwerfvuil opgeruimd nu er zoveel weggeworpen mondkapjes op straat zwerven?

Zie antwoord op vraag 1

3. Welke mogelijkheden heeft het college om vaker en ook op meer plekken te controleren op zwerfvuil om het vervolgens op te ruimen?

Zie antwoord op vraag 1

4. Welke mogelijkheden ziet het college nog meer om ervoor te zorgen dat er geen mondkapjes en ander corona-afval in de openbare ruimte komt en blijft liggen?

Zie antwoord op vraag 1

5. Mondkapjes zorgen ook voor problemen in de rioolwaterzuivering.[1] In hoeverre is dit ook een probleem in de riolen en in pompen van de Utrechtse rioolwaterzuivering en welke mogelijkheden ziet het college om dit op te lossen?

Wij kennen geen problemen met riolen en pompen vanwege mondkapjes. Wij houden die plekken in de gaten.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

[1] https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10419014/rioolwaterzuivering-overbelast-door-%EF%BB%BFmondkapjes