Monde­linge vragen Bomenkap Aarts­bis­schop­pelijk Paleis


Indiendatum: 28 nov. 2019

Mondelinge vragen 2, 28 november 2019

Het Aartsbisschoppelijk Paleis heeft op 11 juli jl. een vergunningaanvraag ingediend voor het kappen van twee monumentale bomen en 19 coniferen. De 19 coniferen zouden inmiddels al zijn verwijderd en de kapvergunning voor de twee karakteristieke en ecologisch waardevolle bomen is op 22 november verleend.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks begrijpen niet dat de gemeente de vergunning heeft verleend. Het behouden van monumentale bomen dient een groter belang dan zowel het inrichten van een tuin als het eventueel aanleggen van parkeerplaatsen. Herinrichten kan ook mét behoud van de bomen, dat past bovendien ook bij onze visie op Utrecht als klimaatvriendelijke en gezonde stad.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben over het voorgaande de volgende vragen:

1. Kan het college bevestigen dat gemeentelijk beleid is dat bomen, zeker monumentale bomen van grote ecologische waarde, zoveel mogelijk behouden moeten blijven?

2. Vindt het college ook dat het groen bij het Aartsbisschoppelijk Paleis belangrijk is voor het Utrechtse ecosysteem?

3. Vindt het college ook dat dit ecologische belang groter is dan de wens van de eigenaar om de tuin te herinrichten? Zo nee, welk belang van de eigenaar is groter dan het ecologische belang?

4. Welke afwegingen hebben geleid tot het verlenen van de vergunning?

5. Welke mogelijkheden zijn er nog om de bomen te behouden?

6. Klopt het dat recentelijk in de tuin waar ook de kastanjes staan al 19 coniferen verwijderd zijn?

a. Zo ja, gold daarvoor een vergunningplicht?

b. Zo ja, is daarvoor een vergunning verleend?

7. Is het college bereid om met de aartsbisschop in gesprek te treden teneinde de bomen te behouden en een herinrichting van de tuin aan te grijpen om zoveel mogelijk groen toe te voegen bij het Aartsbisschoppelijk Paleis?

8. Kan het college bevestigen dat er geen nieuwe parkeerplaats of andere verharding komt op het terrein van het Aartsbisschoppelijk Paleis?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks

Indiendatum: 28 nov. 2019
Antwoorddatum: 28 nov. 2019

Mondelinge vragen 2, 28 november 2019

Het Aartsbisschoppelijk Paleis heeft op 11 juli jl. een vergunningaanvraag ingediend voor het kappen van twee monumentale bomen en 19 coniferen. De 19 coniferen zouden inmiddels al zijn verwijderd en de kapvergunning voor de twee karakteristieke en ecologisch waardevolle bomen is op 22 november verleend.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks begrijpen niet dat de gemeente de vergunning heeft verleend. Het behouden van monumentale bomen dient een groter belang dan zowel het inrichten van een tuin als het eventueel aanleggen van parkeerplaatsen. Herinrichten kan ook mét behoud van de bomen, dat past bovendien ook bij onze visie op Utrecht als klimaatvriendelijke en gezonde stad.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben over het voorgaande de volgende vragen:

1. Kan het college bevestigen dat gemeentelijk beleid is dat bomen, zeker monumentale bomen van grote ecologische waarde, zoveel mogelijk behouden moeten blijven?

Ja, niet alleen de ecologische waarde is van belang bij het behoud van bomen, maar ook de ruimtelijke, de cultuurhistorische en de milieuwaarde van de bomen zijn belangrijk en dienen te worden afgewogen.

2. Vindt het college ook dat het groen bij het Aartsbisschoppelijk Paleis belangrijk is voor het Utrechtse ecosysteem?

In het algemeen kunnen wij zeggen dat elke boom vanuit de intrinsieke waarde een natuur- en milieuwaarde heeft - vooral voor vogels en insecten - en bijdraagt aan de zuivering van de lucht en de leefbaarheid van de stad.

3. Vindt het college ook dat dit ecologische belang groter is dan de wens van de eigenaar om de tuin te herinrichten? Zo nee, welk belang van de eigenaar is groter dan het ecologische belang?

De tuin is niet in het bestemmingsplan beschermd als ecologisch waardevol gebied.

4. Welke afwegingen hebben geleid tot het verlenen van de vergunning?

Een aanvraag voor het vellen van bomen wordt getoetst aan de APV. Dan wordt onderzocht wat de waarde van de boom is op ruimtelijk, ecologisch, cultuurhistorisch en milieutechnisch gebied. Die waarden worden vervolgens afgewogen tegen het belang van de aanvrager. Bij de herijking van het bomenbeleid in 2020 zullen wij aandacht besteden aan de manier waarop wij onze afwegingen maken bij het beslissen over aanvragen van velvergunningen.

5. Welke mogelijkheden zijn er nog om de bomen te behouden?

Op dit moment loopt de bezwaarperiode van zes weken (t/m 4 januari 2020). In die periode mag niet worden gekapt. Als voorlopige voorzieningen bij de rechter worden ingediend, moet men wachten met kappen totdat op een ingediend bezwaar is beslist.

6. Klopt het dat recentelijk in de tuin waar ook de kastanjes staan al 19 coniferen verwijderd zijn?

Over coniferen is ons op dit moment niets bekend.

a. Zo ja, gold daarvoor een vergunningplicht?

Zie hierboven

b. Zo ja, is daarvoor een vergunning verleend?

Zie hierboven

7. Is het college bereid om met de aartsbisschop in gesprek te treden teneinde de bomen te behouden en een herinrichting van de tuin aan te grijpen om zoveel mogelijk groen toe te voegen bij het Aartsbisschoppelijk Paleis?

Nee, de vergunning is verleend na kennisneming van het tuinontwerp en het beplantingsplan en een afweging van de verschillende belangen op grond van de APV. De oorspronkelijke aanvraag is in omvang teruggebracht en herplanten is onderdeel van de velvergunning.

8. Kan het college bevestigen dat er geen nieuwe parkeerplaats of andere verharding komt op het terrein van het Aartsbisschoppelijk Paleis?

De verleende omgevingsvergunning ziet enerzijds op het veilen van bomen en anderzijds op het verharden van een deel van de tuin. De vergunning maakt het toevoegen van een parkeerplaats niet mogelijk. De verharding volgt uit het gedeeltelijk verleggen van het pad en uit herinrichting van het terrein rond het koetshuis, namelijk een uitbreiding van een terras.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Zet die fossiele bladblazers uit!

Lees verder

Mondelinge vragen Bomenkap naast nieuwbouw Het Zand 24

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer