Monde­linge vragen Zet die fossiele blad­blazers uit!


Indiendatum: 28 nov. 2019

Mondelinge vragen 7, 28 november 2019

We zitten midden in de herfst en dat betekent dat de gemeente haar bladblazers weer van stal haalt om de straten schoon te blazen. Zie je ze niet, dan hoor je ze wel. In Utrecht hebben veel bladblazers een tweetaktmotor. Omdat zij draaien op fossiele brandstoffen zorgen ze voor CO2-uitstoot en dragen ze bij aan slechte luchtkwaliteit. Daarbij zijn de blazers door lawaai en uitlaatgassen niet vriendelijk voor de gemeentemedewerkers die het gereedschap gebruiken. Er wordt dan ook steeds nadrukkelijker gepleit voor het gebruik van blazers met een elektrische motor. De Vlaamse regering heeft afgelopen oktober haar ruim 300 gemeenten verboden om bladblazers met een fossiele tweetaktmotor te gebruiken.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben daarover de volgende vragen:

1. In 2014 gebruikte de gemeente Utrecht 66 bladblazers met een benzinemotor en in 2019 waren dat er minstens 67, terwijl we in 2014 al hoorden dat “Wanneer tweetakt bladblazers aan vervanging toe zijn, wij deze zoveel mogelijk vervangen door elektrische bladblazers“ (SV 110/2014). Hoe verklaart het college dat het aantal fossiele bladblazers niet gedaald is?

2. Deelt het college de mening van de Vlaamse regering dat ook elektrische bladblazers voldoende bladeren opruimen, daarmee de veiligheid op wegen, paden en stoepen borgen en dat tweetaktblazers dus niet meer ingezet hoeven te worden? Zo nee, waarom niet?

3. De gemeente Den Haag gaf vorig jaar aan op termijn het eigen gebruik van bladblazers en maaimachines met benzinemotoren tot 0 terug te brengen, en enkel nog contracten aan te gaan met aannemers die 100% gebruik maken van elektrisch gereedschap. Is het college bereid dit voorbeeld te volgen? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 28 nov. 2019
Antwoorddatum: 28 nov. 2019

Mondelinge vragen 7, 28 november 2019

We zitten midden in de herfst en dat betekent dat de gemeente haar bladblazers weer van stal haalt om de straten schoon te blazen. Zie je ze niet, dan hoor je ze wel. In Utrecht hebben veel bladblazers een tweetaktmotor. Omdat zij draaien op fossiele brandstoffen zorgen ze voor CO2-uitstoot en dragen ze bij aan slechte luchtkwaliteit. Daarbij zijn de blazers door lawaai en uitlaatgassen niet vriendelijk voor de gemeentemedewerkers die het gereedschap gebruiken. Er wordt dan ook steeds nadrukkelijker gepleit voor het gebruik van blazers met een elektrische motor. De Vlaamse regering heeft afgelopen oktober haar ruim 300 gemeenten verboden om bladblazers met een fossiele tweetaktmotor te gebruiken.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben daarover de volgende vragen:

1. In 2014 gebruikte de gemeente Utrecht 66 bladblazers met een benzinemotor en in 2019 waren dat er minstens 67, terwijl we in 2014 al hoorden dat “Wanneer tweetakt bladblazers aan vervanging toe zijn, wij deze zoveel mogelijk vervangen door elektrische bladblazers“ (SV 110/2014). Hoe verklaart het college dat het aantal fossiele bladblazers niet gedaald is?

In Utrecht hanteren wij dezelfde strategie als in Den Haag, wij streven namelijk naar de nuloptie voor tweetakt bladblazers. Op dit moment gebruiken wij bij ongeveer 80% van het betreffende werk elektrische bladblazers. Ook onze aannemers stimuleren wij om zoveel mogelijk elektrisch materieel in te zetten. Zij doen dit ook bij aanbestedingen op eigen initiatief vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Er zijn situaties met grote hoeveelheden blad en natte weersomstandigheden waarbij het blad plakt en waar elektrische bladblazers niet altijd volstaan om in korte tijd efficiënt de veiligheid te borgen. Zodra er goede elektrische alternatieven zijn, ook voor het zwaardere werk, zullen wij de machines vervangen. Op welke termijn het aantal machines met benzinemotoren is teruggebracht is tot nul - waarnaar wij streven - hangt dus mede af van de snelheid van de ontwikkelingen.

2. Deelt het college de mening van de Vlaamse regering dat ook elektrische bladblazers voldoende bladeren opruimen, daarmee de veiligheid op wegen, paden en stoepen borgen en dat tweetaktblazers dus niet meer ingezet hoeven te worden? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 1

3. De gemeente Den Haag gaf vorig jaar aan op termijn het eigen gebruik van bladblazers en maaimachines met benzinemotoren tot 0 terug te brengen, en enkel nog contracten aan te gaan met aannemers die 100% gebruik maken van elektrisch gereedschap. Is het college bereid dit voorbeeld te volgen? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 1

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag Jantine Zwinkels (CDA): De CDA-fractie was het afgelopen weekend nog in Antwerpen om te leren van de ervaringen die daar worden opgedaan. Is de wethouder bereid om te bekijken hoe ook in andere steden daarmee ervaring wordt opgedaan?

Wethouder Diepeveen: Wij zullen zeker goede voorbeelden elders bekijken. Ik beloof niet dat ik zelf naar Antwerpen zal gaan, maar wij kunnen zeker van anderen leren.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Gaat de verbreding van de A27 door of niet?

Lees verder

Mondelinge vragen Bomenkap Aartsbisschoppelijk Paleis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer