Monde­linge vragen Zet die fossiele blad­blazers uit!


We zitten midden in de herfst en dat betekent dat de gemeente haar bladblazers weer van stal haalt om de straten schoon te blazen. Zie je ze niet, dan hoor je ze wel. In Utrecht hebben veel bladblazers een tweetaktmotor. Omdat zij draaien op fossiele brandstoffen zorgen ze voor CO2-uitstoot en dragen ze bij aan slechte luchtkwaliteit. Daarbij zijn de blazers door lawaai en uitlaatgassen niet vriendelijk voor de gemeentemedewerkers die het gereedschap gebruiken. Er wordt dan ook steeds nadrukkelijker gepleit voor het gebruik van blazers met een elektrische motor. De Vlaamse regering heeft afgelopen oktober haar ruim 300 gemeenten verboden om bladblazers met een fossiele tweetaktmotor te gebruiken.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben daarover de volgende vragen:

1. In 2014 gebruikte de gemeente Utrecht 66 bladblazers met een benzinemotor en in 2019 waren dat er minstens 67, terwijl we in 2014 al hoorden dat “Wanneer tweetakt bladblazers aan vervanging toe zijn, wij deze zoveel mogelijk vervangen door elektrische bladblazers“ (SV 110/2014). Hoe verklaart het college dat het aantal fossiele bladblazers niet gedaald is?

2. Deelt het college de mening van de Vlaamse regering dat ook elektrische bladblazers voldoende bladeren opruimen, daarmee de veiligheid op wegen, paden en stoepen borgen en dat tweetaktblazers dus niet meer ingezet hoeven te worden? Zo nee, waarom niet?

3. De gemeente Den Haag gaf vorig jaar aan op termijn het eigen gebruik van bladblazers en maaimachines met benzinemotoren tot 0 terug te brengen, en enkel nog contracten aan te gaan met aannemers die 100% gebruik maken van elektrisch gereedschap. Is het college bereid dit voorbeeld te volgen? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?