Monde­linge vragen Gaat de verbreding van de A27 door of niet?


Mondelinge vragen 1, 21 november 2019

Op woensdag 13 november 2019 kwam het kabinet met nieuwe maatregelen voor het stikstofbeleid. Een van deze maatregelen is het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 km per uur. Hierdoor lijkt het erop dat projecten zoals de verbreding van de A12/A27 weer door mogen gaan, zoals te lezen was op UStad.nl[1]. D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Student & Starter blijven tegen een verbreding in deze vorm en hebben daarom de volgende vragen:

  1. Klopt het dat de verbreding van de A27 nu door zou kunnen gaan? Wat zou daar volgens het college voor nodig zijn?
  2. Kan het college aangeven of voor de verbreding van de A27 een nieuwe tracébesluit nodig is?
  3. Kan het college aangeven of een nieuw tracébesluit eventueel openstaat voor bezwaar en een beroep op de verbreding van de A27?
  4. Ziet het college mogelijkheden om in een eventueel ander tracébesluit andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de verbreding van de huidige bak onder de aandacht te brengen? Zo nee waarom niet?
  5. Ziet het college ook andere mogelijkheden voor de gemeente en haar inwoners om zich te verzetten tegen een verbreding buiten de huidige bak?
  6. Klopt het dat er een noodwet nodig is om de verbreding door te laten gaan, waar de Tweede Kamer nog over moet stemmen? Zo ja, bent u bereid om er bij de Tweede Kamer voor te pleiten om tegen deze noodwet te stemmen?
  7. Kan het college begrijpen waarom de verbreding van de A27 door zou kunnen gaan, terwijl er op dat traject geen sprake is van snelheidsverlaging? Immers, de maximumsnelheid was al 100 km/u. Er is dus geen snelheidsverlaging, en dus geen vermindering van stikstofdepositie. Zo niet, is het college bereid op dit punt bezwaar aan te tekenen bij de regering?

Susanne Schilderman, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Thijs Weistra, GroenLinks
Tim Homan, Student & Starter
Bülent Isik, PvdA

[1] https://www.ustad.nl/nieuws/1985838