Monde­linge vragen Boswachters voelen zich onveilig


Indiendatum: 21 nov. 2019

Mondelinge vragen 9, 21 november 2019

7 november 2019 schreef het AD: “Boswachters voelen zich in toenemende mate onveilig, ervaren meer geweld en krijgen te weinig ondersteuning van de politie. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuurmonumenten.” 78% van de boswachters zegt dat de incidenten in het buitengebied toenemen en dat ze er te vaak alleen voor staan. Het blijft niet beperkt tot groepen hangjongeren of jachtcontroles, maar “Ook gewone wandelaars kunnen uit hun plaat gaan”. Zij vinden dat er structureel meer geld moet komen voor terreinbeheer en om toezicht te houden. De gezamenlijke particuliere werkgevers van ‘groene boa’s’ vinden de uitkomsten van de enquête zeer zorgelijk en willen op korte termijn oplossingen en een eerste investering van 4 miljoen euro van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor extra capaciteit. Daarmee willen zij uitbreiding van het aantal groene boa’s.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college, net als wij, bezorgd over deze berichtgeving?

2. Zijn er signalen dat de boswachter op de Utrechtse landgoederen ook te maken heeft met incidenten en is er contact met hem hierover vanuit het college? Zo nee, is het college bereid hierover contact met hem te zoeken?

3. Wat doet het college al en wat gaat het college doen om de boswachter sowieso beter te beschermen en ondersteunen?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat 1 boswachter te weinig is op de landgoederen, ook vanwege het beschermen van de dieren en het groen in het gebied? Zo nee, waarom niet?

5. Zo ja, is het college bereid om zich aan te sluiten bij de oproep richting het ministerie en zelf ook te kijken of en hoeveel geld er vanuit de gemeente nodig is om meerdere boswachters aan te stellen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 21 nov. 2019
Antwoorddatum: 21 nov. 2019

Mondelinge vragen 9, 21 november 2019

7 november 2019 schreef het AD: “Boswachters voelen zich in toenemende mate onveilig, ervaren meer geweld en krijgen te weinig ondersteuning van de politie. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuurmonumenten.” 78% van de boswachters zegt dat de incidenten in het buitengebied toenemen en dat ze er te vaak alleen voor staan. Het blijft niet beperkt tot groepen hangjongeren of jachtcontroles, maar “Ook gewone wandelaars kunnen uit hun plaat gaan”. Zij vinden dat er structureel meer geld moet komen voor terreinbeheer en om toezicht te houden. De gezamenlijke particuliere werkgevers van ‘groene boa’s’ vinden de uitkomsten van de enquête zeer zorgelijk en willen op korte termijn oplossingen en een eerste investering van 4 miljoen euro van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor extra capaciteit. Daarmee willen zij uitbreiding van het aantal groene boa’s.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college, net als wij, bezorgd over deze berichtgeving?

Elk signaal van toenemend geweld of incident nemen wij serieus en
wordt onderzocht. Er wordt altijd aangifte gedaan.

2. Zijn er signalen dat de boswachter op de Utrechtse landgoederen ook te maken heeft met incidenten en is er contact met hem hierover vanuit het college? Zo nee, is het college bereid hierover contact met hem te zoeken?

Van de twee gemeentelijke boswachters op de Utrechtse landgoederen komt het signaal dat vooral als de gewone bezoeker wordt aangesproken hij of zij
steeds vaker verbale agressie toont, bijvoorbeeld met betrekking tot de huisregels van het landgoed. Fysieke geweldincidenten hebben zich in 2019 gelukkig niet voorgedaan, maar verbaal geweld komt helaas regelmatig voor.

3. Wat doet het college al en wat gaat het college doen om de boswachter sowieso beter te beschermen en ondersteunen?

De twee gemeentelijke boswachters worden gesteund door de inzet van de gemeentelijke handhavers, ook via de meldkamer. In de weekenden is er ondersteuning als op dat moment maar één boswachter actief is. Daarnaast worden op jaarbasis verscheidene acties georganiseerd om in samenwerking met boswachters, handhavers en politie overlast tegen te gaan. De signalen die de boswachters teruggeven, is dat de samenwerking met de politie en de
handhavers heel goed is.

De gemeentelijke boswachters zijn uitgerust met een C2000 portofoon die rechtstreeks is aangesloten op de meldkamer van de politie. De boswachters kunnen een beroep doen op de politie. Tevens gebruiken zij als enige boa's binnen de gemeente Utrecht wapenstokken en peperspray.

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat 1 boswachter te weinig is op de landgoederen, ook vanwege het beschermen van de dieren en het groen in het gebied? Zo nee, waarom niet?

Op de Utrechtse landgoederen zijn twee fulltime boswachters in dienst om ervoor te zorgen dat de landgoederen altijd over toezicht beschikken. Dat leidt tot extra druk op de capaciteit. Daarom sluiten wij ons graag aan bij de oproep van vraag 5, want de capaciteit is kwetsbaar. Wij hebben goede back-ups en er is sprake van een goede samenwerking van politie en boswachters.

5. Zo ja, is het college bereid om zich aan te sluiten bij de oproep richting het ministerie en zelf ook te kijken of en hoeveel geld er vanuit de gemeente nodig is om meerdere boswachters aan te stellen?

Zie antwoord 4

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag Jantine Zwinkels (CDA): Is de wethouder bereid om boswachters uit te rusten met bodycams? In Rotterdam is daarmee ervaring opgedaan. Bodycams hebben een goede preventieve werking.

Wethouder Diepeveen: Volgens mij heeft de burgemeester u via deze
microfoon al eerder laten weten geen voorstander te zijn van het uitbreiden van de uitrusting, echter misschien met uitzondering van de bodycam. Hij zal dat misschien bevestigen, of misschien ook niet. Burgemeester: Ik sta daar positief tegenover, maar alleen voor de boswachters. Dat is een specifieke groep.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Zonnepanelen, ook op monumentale scholen!

Lees verder

Mondelinge vragen Gaat de verbreding van de A27 door of niet?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer