Monde­linge vragen Boswachters voelen zich onveilig


7 november 2019 schreef het AD: “Boswachters voelen zich in toenemende mate onveilig, ervaren meer geweld en krijgen te weinig ondersteuning van de politie. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuurmonumenten.” 78% van de boswachters zegt dat de incidenten in het buitengebied toenemen en dat ze er te vaak alleen voor staan. Het blijft niet beperkt tot groepen hangjongeren of jachtcontroles, maar “Ook gewone wandelaars kunnen uit hun plaat gaan”. Zij vinden dat er structureel meer geld moet komen voor terreinbeheer en om toezicht te houden. De gezamenlijke particuliere werkgevers van ‘groene boa’s’ vinden de uitkomsten van de enquête zeer zorgelijk en willen op korte termijn oplossingen en een eerste investering van 4 miljoen euro van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor extra capaciteit. Daarmee willen zij uitbreiding van het aantal groene boa’s.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college, net als wij, bezorgd over deze berichtgeving?

2. Zijn er signalen dat de boswachter op de Utrechtse landgoederen ook te maken heeft met incidenten en is er contact met hem hierover vanuit het college? Zo nee, is het college bereid hierover contact met hem te zoeken?

3. Wat doet het college al en wat gaat het college doen om de boswachter sowieso beter te beschermen en ondersteunen?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat 1 boswachter te weinig is op de landgoederen, ook vanwege het beschermen van de dieren en het groen in het gebied? Zo nee, waarom niet?

5. Zo ja, is het college bereid om zich aan te sluiten bij de oproep richting het ministerie en zelf ook te kijken of en hoeveel geld er vanuit de gemeente nodig is om meerdere boswachters aan te stellen?