Monde­linge vragen Bomenkap is geen oplossing voor de eiken­pro­ces­sierups


Indiendatum: jun. 2020

Mondelinge vragen 1, 4 juni 2020

Onlangs werd een vergunningaanvraag gepubliceerd voor het vellen van een eik vanwege de aanwezigheid van de eikenprocessierups. (WABO-20-17193)

Dat lijkt de Partij voor de Dieren absoluut de verkeerde strategie. Verwijder de rups en niet de boom.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het bestrijden van de rups, preventief of reactief, de beste methode is?

2. Welke maatregelen zijn er in de afgelopen jaren door de eigenaar van het terrein en door de gemeente genomen om de overlast van rupsen op deze locatie te voorkomen?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het afzetten van de ruimte rondom de boom, zodat mensen deze niet kunnen betreden, ook een geschikte methode is om overlast te beperken? Zo nee, waarom niet?

4. Kan het college toezeggen om de aangevraagde velvergunning niet te verlenen? Zo nee, waarom niet?

5. Als hinder van de eikenprocessierups onvoldoende reden is om een boom te kappen, kan de wethouder dan onze zorgen wegnemen en toezeggen dat geen vergunning verleend gaat worden hiervoor?

6. Kan de wethouder toezeggen dat er een zorgvuldige en reguliere behandeling zal plaatsvinden waarbij ook tijd is voor zienswijzen uit de stad?

7. Klopt het dat er op het betreffende adres, namelijk CuraƧaostraat 2, 1 hoog, helemaal geen kinderspeelplaats is gevestigd?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren