Monde­linge vragen Bomenkap is geen oplossing voor de eiken­pro­ces­sierups


Indiendatum: 4 jun. 2020

Mondelinge vragen 1, 4 juni 2020

Onlangs werd een vergunningaanvraag gepubliceerd voor het vellen van een eik vanwege de aanwezigheid van de eikenprocessierups. (WABO-20-17193)

Dat lijkt de Partij voor de Dieren absoluut de verkeerde strategie. Verwijder de rups en niet de boom.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het bestrijden van de rups, preventief of reactief, de beste methode is?

2. Welke maatregelen zijn er in de afgelopen jaren door de eigenaar van het terrein en door de gemeente genomen om de overlast van rupsen op deze locatie te voorkomen?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het afzetten van de ruimte rondom de boom, zodat mensen deze niet kunnen betreden, ook een geschikte methode is om overlast te beperken? Zo nee, waarom niet?

4. Kan het college toezeggen om de aangevraagde velvergunning niet te verlenen? Zo nee, waarom niet?

5. Als hinder van de eikenprocessierups onvoldoende reden is om een boom te kappen, kan de wethouder dan onze zorgen wegnemen en toezeggen dat geen vergunning verleend gaat worden hiervoor?

6. Kan de wethouder toezeggen dat er een zorgvuldige en reguliere behandeling zal plaatsvinden waarbij ook tijd is voor zienswijzen uit de stad?

7. Klopt het dat er op het betreffende adres, namelijk Curaçaostraat 2, 1 hoog, helemaal geen kinderspeelplaats is gevestigd?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 4 jun. 2020
Antwoorddatum: 4 jun. 2020

Mondelinge vragen 1, 4 juni 2020

Onlangs werd een vergunningaanvraag gepubliceerd voor het vellen van een eik vanwege de aanwezigheid van de eikenprocessierups. (WABO-20-17193)

Dat lijkt de Partij voor de Dieren absoluut de verkeerde strategie. Verwijder de rups en niet de boom.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het bestrijden van de rups, preventief of reactief, de beste methode is?

Het bestrijden van rupsen is in het algemeen afdoende om de meeste hinder, overlast en eventuele gezondheidsschade te voorkomen.

2. Welke maatregelen zijn er in de afgelopen jaren door de eigenaar van het terrein en door de gemeente genomen om de overlast van rupsen op deze locatie te voorkomen?

Het gaat hier om een boom op particulier terrein. De gemeente heeft geen bestrijding uitgevoerd. De eigenaar is zelf verantwoordelijk. De eigenaar heeft vorig jaar zelf nesten laten verwijderen, doeken opgehangen en het speelterrein rond de boom afgezet met hekken. Dit jaar zijn de nesten teruggekomen.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het afzetten van de ruimte rondom de boom, zodat mensen deze niet kunnen betreden, ook een geschikte methode is om overlast te beperken? Zo nee, waarom niet?

Het afzetten van de ruimte rond een boom waarin eikenprocessierupsen aanwezig zijn op een afgeschermd binnenterrein vaar veel kinderen spelen, ravotten en ontspanning zoeken, is wellicht niet voldoende om jeuk, pijn en ontstekingen bij kinderen te voorkomen.

4. Kan het college toezeggen om de aangevraagde velvergunning niet te verlenen? Zo nee, waarom niet?

Dat kunnen wij niet toezeggen. Ook voor deze aanvraag doorlopen wij de wettelijk vastgestelde procedure en wegen daarbij het algemeen belang af tegen het wettelijke belang van de aanvrager.

5. Als hinder van de eikenprocessierups onvoldoende reden is om een boom te kappen, kan de wethouder dan onze zorgen wegnemen en toezeggen dat geen vergunning verleend gaat worden hiervoor?

Zie antwoord 4

6. Kan de wethouder toezeggen dat er een zorgvuldige en reguliere behandeling zal plaatsvinden waarbij ook tijd is voor zienswijzen uit de stad?

Jazeker.

7. Klopt het dat er op het betreffende adres, namelijk Curaçaostraat 2, 1 hoog, helemaal geen kinderspeelplaats is gevestigd?

Er is op dit adres een kinderdagverblijf op de eerste en tweede verdieping. De speelplaats voor kinderen, waar ook een boom staat, ligt op het aangrenzende binnenterrein.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Meer afvalbakken in parken

Lees verder

Schriftelijke Vragen Duurzaamheidsverslag, Nota Dierenwelzijn en Bomenrapportage 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer