Monde­linge vragen Boomgaard bij Castellum Hoge Woerd


Indiendatum: 10 feb. 2022

Mondelinge vragen 2, 10 februari 2022

De perenboomgaard voor het Castellum Hoge Woerd verkeert in slechte staat. Dat is zonde, omdat de decennia oude fruitbomen van waarde zijn voor biodiversiteit en cultuurhistorie.

De boomgaard schijnt in eigendom van de gemeente te zijn, maar in beheer bij Steede Hoge Woerd. Al eerder trokken zowel bewoners als ook de redactie van Leidsche Rijn Nieuws hierover aan de bel (https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2021/10/25/omgeving-castellum-hoge-woerd-verwaarloosd).

De Partij voor de Dieren en ook de redactie van Leidsche Rijn Nieuws is het ondanks meerdere verzoeken niet gelukt een reactie van de gemeente te krijgen op de schijnbaar verwaarloosde staat en mogelijkheden om nog dit seizoen te snoeien.

Daarom stellen we de volgende mondelinge vragen:

1. Waarom lijkt er door zowel de gemeente als Stichting Utrecht Natuurlijk niets aan de boomgaard gedaan te worden?

2. Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze toch wel historische bomen (meer dan 60 jaar oud) goed beschermd (gaan) worden? Zoals in het artikel staat: “In bouwplannen wordt ‘de oorspronkelijke beplanting’ van het gebied aangeprezen als selling point, terwijl datzelfde unieke aspect tig jaar later mag verkommeren.”

3. Wat is het beleid met betrekking tot de mate en frequentie van snoeien, en met betrekking tot het verbeteren van de conditie van bomen, en het eventueel vervangen van bomen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 feb. 2022
Antwoorddatum: 10 feb. 2022

Mondelinge vragen 2, 10 februari 2022

De perenboomgaard voor het Castellum Hoge Woerd verkeert in slechte staat. Dat is zonde, omdat de decennia oude fruitbomen van waarde zijn voor biodiversiteit en cultuurhistorie.

De boomgaard schijnt in eigendom van de gemeente te zijn, maar in beheer bij Steede Hoge Woerd. Al eerder trokken zowel bewoners als ook de redactie van Leidsche Rijn Nieuws hierover aan de bel (https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2021/10/25/omgeving-castellum-hoge-woerd-verwaarloosd).

De Partij voor de Dieren en ook de redactie van Leidsche Rijn Nieuws is het ondanks meerdere verzoeken niet gelukt een reactie van de gemeente te krijgen op de schijnbaar verwaarloosde staat en mogelijkheden om nog dit seizoen te snoeien.

Daarom stellen we de volgende mondelinge vragen:

1. Waarom lijkt er door zowel de gemeente als Stichting Utrecht Natuurlijk niets aan de boomgaard gedaan te worden?

2. Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze toch wel historische bomen (meer dan 60 jaar oud) goed beschermd (gaan) worden? Zoals in het artikel staat: “In bouwplannen wordt ‘de oorspronkelijke beplanting’ van het gebied aangeprezen als selling point, terwijl datzelfde unieke aspect tig jaar later mag verkommeren.”

3. Wat is het beleid met betrekking tot de mate en frequentie van snoeien, en met betrekking tot het verbeteren van de conditie van bomen, en het eventueel vervangen van bomen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Voorzitter! Dank voor de vragen. Er is daar destijds echt wel wat misgegaan bij de overgang van ontwikkeling tot beheer. Het was de bedoeling dat de bewonersgroep de boomgaard in zelfbeheer zou nemen, maar dat is niet in voldoende mate gelukt. Dit onderwerp is tussen de wal en het schip gevallen. De boomgaard is min of meer beheerd door Utrecht Natuurlijk en door vrijwilligers. Op dit moment wordt meer concreet met de nieuwe groep vrijwilligers gesproken om het beheer fundamenteler over te dragen. Dat is nog geen sinecure, omdat het erfgoed betreft. Inzake de bodem moeten de erfgoedaspecten zorgvuldig worden bekeken. Op dit moment is dat onderzoek aan de gang. Als de resultaten beschikbaar zijn, zullen wij met de bewonersgroep betere afspraken maken. Inzake de staat van de bomen bekijken wij bijvoorbeeld het grondwater, het asfalt in de buurt, de opstuwing van het grondwater en de leeftijd van de bomen. Die speelt waarschijnlijk ook een rol. De bomen worden waarschijnlijk niet ouder dan ongeveer 80 jaar. Deze zaken worden allemaal bij een potentieel beheerplan betrokken. Wij zullen afspraken moeten maken over de toekomst van de boomgaard. Snoeien is bij gezonde bomen geen standaard. Wij doen dat alleen om de groei te begeleiden of in het geval van veiligheidskwesties. Voor volwassen en monumentale bomen proberen wij de condities te verbeteren door beluchting, bemesting en verbetering van de plek waar ze staan.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Lichtvervuiling Holland Casino

Lees verder

Mondelinge vragen “Ondersteuning naar Nederlanderschap”

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer