Monde­linge vragen “Onder­steuning naar Neder­lan­der­schap”


Indiendatum: 10 feb. 2022

Mondelinge vragen 3, donderdag 10 februari 2022

Afgelopen november is voor een groep van 8.000 RANOV-vergunninghouders eindelijk de documentatie-eis voor het Nederlanderschap komen te vervallen. Recentelijk kwam het bericht naar buiten dat van die groep nog maar 1.670 personen deze aanvraag ook hebben gedaan. De redenen voor het nog niet indienen van het verzoek zijn te vinden in de hoge kosten van het verzoek: dit kan oplopen tot wel 945 euro. Ook het behalen van de inburgeringscursus of het regelen van de vrijstelling worden als obstakel gezien. De fracties van de ChristenUnie, Partij voor de Dieren, DENK, D66, Student & Starter, SP, Groenlinks en PvdA zijn blij dat voor deze groep eindelijk Nederlanderschap mogelijk is. Wel hebben de fracties nog enkele vragen over hoe de gemeente de procedure voor onze eigen inwoners kan ondersteunen en versterken.

 1. Heeft de wethouder in beeld hoeveel van onze inwoners aanspraak mogen maken op deze regeling, en hoeveel dit ook al hebben gedaan, en met succes?
 2. Is de wethouder bereid om inwoners die dit verzoek kunnen doen te ondersteunen waar mogelijk, zowel voor de aanvraag van vrijstelling, als mogelijkheden te onderzoeken voor de financiële ondersteuning van het verzoek?
 3. Hoe staat het met de herbeoordeling van het verzoek tot nationaliteit dan wel staatloosheid van de ruim 1.000 inwoners met de status Nationaliteit Onbekend?

Janneke Admiraal, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Ellen Bijsterbosch, D66
Esma Kendir, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP
Fiona Frank, GL
Hester Assen, PvdA

Indiendatum: 10 feb. 2022
Antwoorddatum: 10 feb. 2022

Mondelinge vragen 3, donderdag 10 februari 2022

Afgelopen november is voor een groep van 8.000 RANOV-vergunninghouders eindelijk de documentatie-eis voor het Nederlanderschap komen te vervallen. Recentelijk kwam het bericht naar buiten dat van die groep nog maar 1.670 personen deze aanvraag ook hebben gedaan. De redenen voor het nog niet indienen van het verzoek zijn te vinden in de hoge kosten van het verzoek: dit kan oplopen tot wel 945 euro. Ook het behalen van de inburgeringscursus of het regelen van de vrijstelling worden als obstakel gezien. De fracties van de ChristenUnie, Partij voor de Dieren, DENK, D66, Student & Starter, SP, Groenlinks en PvdA zijn blij dat voor deze groep eindelijk Nederlanderschap mogelijk is. Wel hebben de fracties nog enkele vragen over hoe de gemeente de procedure voor onze eigen inwoners kan ondersteunen en versterken.

 1. Heeft de wethouder in beeld hoeveel van onze inwoners aanspraak mogen maken op deze regeling, en hoeveel dit ook al hebben gedaan, en met succes?

  Voorzitter! Dank voor de vragen. Het antwoord op vraag 1. In Utrecht zijn er 280 RANOV-vergunninghouders die mogelijk aanspraak kunnen maken op het Nederlanderschap door het vervallen van deze documentatie-eis. Op de peildatum van 1 november 2021 zijn inmiddels 48 verzoeken in behandeling genomen. Op de peildatum van 1 februari 2022 zijn dat er 44. De IND doet de uitspraak of de dossiers succesvol zijn afgerond. Ze hebben voor het nemen van een besluit een jaar de tijd. Er zijn in deze korte tijd inmiddels vier dossiers succesvol afgerond.
 2. Is de wethouder bereid om inwoners die dit verzoek kunnen doen te ondersteunen waar mogelijk, zowel voor de aanvraag van vrijstelling, als mogelijkheden te onderzoeken voor de financiële ondersteuning van het verzoek?

  Wij steunen de inwoners waar mogelijk. Wij hebben daar extra inzet voor. Utrecht gaat daarin verder dan andere steden. Wij geven bijvoorbeeld informatie over het proces van naturalisatie, de verplichting en de kosten. Wij beoordelen de mogelijkheid voor vrijstelling of medische ontheffing van de inburgeringplicht, maar de leges die voor de naturalisatie worden gerekend, zijn door het Rijk vastgesteld. Die leges zijn voor de werkelijke kosten die de IND voor 80% en de gemeente voor 20% maken voor het behandelen van het naturalisatieverzoek. De gemeente kent in principe geen kwijtscheldingmogelijkheden voor leges. Dat maakt het in dit geval ingewikkeld. Ik ben wel bereid te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning, maar wil ook benadrukken dat het lastig is om deze groep een andere financiële ondersteuning te bieden dan andere statushouders die ook een naturalisatieverzoek indienen en ook die leges moeten betalen. Ik wil wel serieus laten bekijken wat en of wij iets kunnen doen en wat dat dan zal zijn.
 3. Hoe staat het met de herbeoordeling van het verzoek tot nationaliteit dan wel staatloosheid van de ruim 1.000 inwoners met de status Nationaliteit Onbekend?

  Wij hebben hierover op 30 november 2021 een raadsbrief gestuurd waarin het plan van aanpak aan de orde komt en ook de aantallen worden genoemd. Ik verwijs daar graag naar. In 2021 zijn wij gestart met de RANOV-dossiers. Wij treffen op dit moment voorbereidingen om in maart a.s. fasegewijs en met inzet van een meer robuuste bezetting hiermee verder aan de slag te gaan.

Janneke Admiraal, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Ellen Bijsterbosch, D66
Esma Kendir, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP
Fiona Frank, GL
Hester Assen, PvdA