Monde­linge vragen Bouwrijp maken Rijnvliet


Indiendatum: 7 jul. 2016

Mondelinge vragen 7 raadsvergadering 7 juli 2016

Op 15 juni 2016 kreeg de raad de commissiebrief Voortgang planontwikkeling Rijnvliet toegestuurd, waarin werd aangegeven dat nu zo spoedig mogelijk gestart wordt met het bouwrijp maken van de grond. Telefonische navraag bij een ambtenaar bevestigt dit. Echter, het bestemmingsplan voor Rijnvliet wordt pas na de zomer naar de raad gestuurd. Motie (nummer 29) Kappen met te vroeg Kappen 3, die in 2006 werd aangenomen, verzoekt het college niet eerder te starten met kappen voordat de benodigde vergunningen bruikbaar zijn. Dit kan pas als het bestemmingsplan door de raad is goedgekeurd. De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Kan de wethouder verklaren hoe het kan dat de grond al bouwrijp gemaakt gaat worden, te beginnen met het kappen van de in het gebied aanwezige bomen, voordat het bestemmingsplan in de raad is besproken?

Gezien we nog geen bestemmingsplan hebben vastgesteld lijkt het de Partij voor de Dieren erg voorbarig om nu al te beginnen met de kap van de bomen.

2. Kan het college toezeggen dat er nog geen zaag gehanteerd wordt voordat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 jul. 2016
Antwoorddatum: 7 jul. 2016

Mondelinge vragen 7 raadsvergadering 7 juli 2016

Op 15 juni 2016 kreeg de raad de commissiebrief Voortgang planontwikkeling Rijnvliet toegestuurd, waarin werd aangegeven dat nu zo spoedig mogelijk gestart wordt met het bouwrijp maken van de grond. Telefonische navraag bij een ambtenaar bevestigt dit. Echter, het bestemmingsplan voor Rijnvliet wordt pas na de zomer naar de raad gestuurd. Motie (nummer 29) Kappen met te vroeg Kappen 3, die in 2006 werd aangenomen, verzoekt het college niet eerder te starten met kappen voordat de benodigde vergunningen bruikbaar zijn. Dit kan pas als het bestemmingsplan door de raad is goedgekeurd. De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Kan de wethouder verklaren hoe het kan dat de grond al bouwrijp gemaakt gaat worden, te beginnen met het kappen van de in het gebied aanwezige bomen, voordat het bestemmingsplan in de raad is besproken?

In een eerdere commissiebrief van 18 maart 2016 is de raad hierover geïnformeerd. Toen is de kap al aangekondigd. Aangegeven is toen dat in de zomer van 2015 een projectbesluit is gepubliceerd. Op basis van een zienswijze is besloten het projectbesluit terug te brengen naar alleen het bouwrijp maken van Rijnvliet Zuid. De velvergunning is vergund. Rijnvliet wordt na de zomer bouwrijp gemaakt op basis van afspraken met contractpartijen. Dit werk is momenteel in voorbereiding. Omwonenden zijn hierover uitvoerig geïnformeerd.

Gezien we nog geen bestemmingsplan hebben vastgesteld lijkt het de Partij voor de Dieren erg voorbarig om nu al te beginnen met de kap van de bomen.

2. Kan het college toezeggen dat er nog geen zaag gehanteerd wordt voordat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld?

Nee, dit kunnen we niet toezeggen. Zoals ik al aangaf gaan we direct na de zomer met de bomenkap starten. Dit is noodzakelijk in verband met contractuele verplichtingen en dit is ook het beste moment, ook rekening houdend met de flora en fauna.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Zichtbaarheid bussen en taxi’s na busomklap

Lees verder

Mondelinge vragen Stop met stoken voor de buitenlucht!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer