Monde­linge vragen Stop met stoken voor de buiten­lucht!


Indiendatum: 7 jul. 2016

Mondelinge vragen 4/2016 raadsvergadering 7 juli 2016

In het presidium van 27 juni werden verschillende scenario’s met betrekking tot de verduurzaming van het stadhuis besproken. Ook besprak de Partij voor de Dieren haar overgenomen motie uit 2015 M84 “Een betere wereld begint bij jezelf”. In deze motie roepen wij op dat bewoners van het stadhuis zuinig om moeten gaan met energie. Onder andere door systemen voor het automatisch uitschakelen van verlichting en verwarming, maar ook door minder voedsel te verspillen. In reactie op deze motie beaamde wethouder Jansen dat het college ook heel graag het stadhuis wil isoleren en zegde hij toe dat de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) het dak en de gevels zou gaan aanpakken.

De verwachting was dat de werkzaamheden in 2016 zouden worden uitgevoerd. Tot voor kort is ook in gebruikersoverleggen altijd aangekondigd dat de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) in de zomer van 2016 zou starten met de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen in combinatie met groot onderhoud aan het stadhuis.

In het presidium heb ik gevraagd naar de uitvoering van motie 84 en de urgentie van het nemen van duurzaamheidsmaatregelen benadrukt. Gezien de tijd en het onderwerp was hier in het presidium echter maar beperkt ruimte voor.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren nu enkele aanvullende vragen.

1. Wat is de stand van zaken op alle onderdelen uit het dictum van motie M84 uit 2015 en van de toezeggingen die naar aanleiding daarvan ook zijn gedaan met betrekking tot isolatiemaatregelen aan het stadhuis?

En specifiek over de verduurzaming van het stadhuis:

2. Klopt het dat de intentie altijd was om verduurzaming van het stadhuis in 2016 uit te voeren? Zo nee, kunt u verklaren waarom dit wel zo is aangekondigd tijdens meerdere gebruikersoverleggen?
3. Wat is nu de uitvoeringsdatum voor de renovatie van het stadhuis? Als dat niet in 2016 is, waarom is gekozen voor uitstel?
4. Is het college het met de PvdD eens dat duurzaamheidsmaatregelen zo snel mogelijk en liefst vóór komende winter moeten worden uitgevoerd, gezien het algemeen bekend is dat we nu letterlijk stoken voor de buitenlucht? Zo nee, waarom niet?
5. Welke obstakels staan snelle verduurzaming van het stadhuis in de weg?
6. Wat kunnen wij, de gemeenteraad, doen om te zorgen dat u als wethouder snel aan de slag kunt met het verduurzamen van ons stadhuis?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 jul. 2016
Antwoorddatum: 7 jul. 2016

Mondelinge vragen 4/2016 raadsvergadering 7 juli 2016

In het presidium van 27 juni werden verschillende scenario’s met betrekking tot de verduurzaming van het stadhuis besproken. Ook besprak de Partij voor de Dieren haar overgenomen motie uit 2015 M84 “Een betere wereld begint bij jezelf”. In deze motie roepen wij op dat bewoners van het stadhuis zuinig om moeten gaan met energie. Onder andere door systemen voor het automatisch uitschakelen van verlichting en verwarming, maar ook door minder voedsel te verspillen. In reactie op deze motie beaamde wethouder Jansen dat het college ook heel graag het stadhuis wil isoleren en zegde hij toe dat de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) het dak en de gevels zou gaan aanpakken.

De verwachting was dat de werkzaamheden in 2016 zouden worden uitgevoerd. Tot voor kort is ook in gebruikersoverleggen altijd aangekondigd dat de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) in de zomer van 2016 zou starten met de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen in combinatie met groot onderhoud aan het stadhuis.

In het presidium heb ik gevraagd naar de uitvoering van motie 84 en de urgentie van het nemen van duurzaamheidsmaatregelen benadrukt. Gezien de tijd en het onderwerp was hier in het presidium echter maar beperkt ruimte voor.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren nu enkele aanvullende vragen.

1. Wat is de stand van zaken op alle onderdelen uit het dictum van motie M84 uit 2015 en van de toezeggingen die naar aanleiding daarvan ook zijn gedaan met betrekking tot isolatiemaatregelen aan het stadhuis?

De beheermaatregelen uit motie 84 zijn allemaal uitgevoerd. We gaan zo zuinig mogelijk om met bestaande installaties. De gevraagde cijfers over het energieverbruik van de afgelopen 5 jaar zijn naar de Partij voor de Dieren gestuurd. We zijn nu bezig met het isoleren van de schil, dat ligt klaar.

En specifiek over de verduurzaming van het stadhuis:

2. Klopt het dat de intentie altijd was om verduurzaming van het stadhuis in 2016 uit te voeren? Zo nee, kunt u verklaren waarom dit wel zo is aangekondigd tijdens meerdere gebruikersoverleggen?

Dat klopt, en ook dat de gebruikers, waaronder uw raad, gezegd hebben dat als we toch aan de slag gaan, het in het in het hele gebouw moet gebeuren en dat er zo min mogelijk overlast moet komen. De aanpak moet integraal gebeuren. De verwachting is nu dat de werkzaamheden plaatsvinden van het zomerreces 2018 tot het kerstreces 2018. Mits er genoeg geld is. Het heeft haast, dat ben ik met u eens. De binnenschil en het binnenwerk moeten nog in 2017 geregeld worden. De buitenkant is geregeld.

3. Wat is nu de uitvoeringsdatum voor de renovatie van het stadhuis? Als dat niet in 2016 is, waarom is gekozen voor uitstel?

Zie antwoord 2

4. Is het college het met de PvdD eens dat duurzaamheidsmaatregelen zo snel mogelijk en liefst vóór komende winter moeten worden uitgevoerd, gezien het algemeen bekend is dat we nu letterlijk stoken voor de buitenlucht? Zo nee, waarom niet?

Het college wil de duurzaamheidsmaatregelen zo snel mogelijk uitvoeren. We gaan het integraal besteden en uitvoeren, mede op verzoek van de raad. Dit lukt niet voor de komende winter.

5. Welke obstakels staan snelle verduurzaming van het stadhuis in de weg?

De obstakels zijn duidelijk, naast dat het een Rijksmonument is. Maar dat probleem hebben we inmiddels getackeld.

6. Wat kunnen wij, de gemeenteraad, doen om te zorgen dat u als wethouder snel aan de slag kunt met het verduurzamen van ons stadhuis?

De kredietaanvraag voor het binnenwerk regelen, een bouwcommissie vormen en meedenken.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Bouwrijp maken Rijnvliet

Lees verder

Mondelinge vragen 'Het nieuwe Inzamelen' in Noord Oost

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer