Monde­linge vragen 'Het nieuwe Inzamelen' in Noord Oost


Indiendatum: 7 jul. 2016

Mondelinge vragen 3/2016 raadsvergadering 7 juli 2016

In mei kregen bewoners van de wijken Vogelenbuurt, Tuinwijk en de Zeeheldenbuurt een folder in de bus: Het Nieuwe Inzamelen komt eraan! Maar bij 90% van de huishoudens bleek geen plaats voor drie kliko's. Die komen er dan ook niet. Ondertussen gaat het aanleggen van ondergrondse containers voor restafval wel gewoon door.

Maar plastic (inclusief pakken en blik) en papier worden niet aan huis opgehaald, terwijl gemak de kern van het nieuwe inzamelen is. Bewoners snappen dit niet, en de partijen GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie en PvdA eigenlijk ook niet. De invoering is nu in volle gang. Om tijdens het reces geen tijd te verliezen bij het zoeken naar een oplossing hebben wij de volgende vragen aan de wethouder:

1. Is de wethouder het met de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie en PvdA eens dat op deze manier geen sprake is van het faciliteren van bewoners om het afval beter te scheiden? Zo neen, waarom niet?

2. Hoe legt de wethouder aan de inwoners van de wijken Vogelenbuurt, Tuinwijk en de Zeeheldenbuurt en aan onze gemeenteraad uit op welke manier het aanleggen van ondergrondse containers voor restafval bijdraagt aan het drastisch verminderen van het aantal kilo’s restafval?

3. Hoe gaat de wethouder de ambitie uit de nota ‘Afval is grondstof’ van 100 kilo restafval per persoon per jaar bij laagbouw realiseren?

4. In de brief van 24 juni geeft de wethouder aan extra bewonersavonden te organiseren en daarbij in te gaan op de suggesties van bewoners voor extra ondergrondse containers en meer capaciteit bij kringloopstations. Bewoners hebben ook andere suggesties aangedragen, zoals het wekelijks ophalen van plastic, pak en blik in een zak. Staat de wethouder open voor maatregelen passend bij de kenmerken van deze wijken die bijdragen tot het beter scheiden van afval? Zo neen, waarom niet?

5. Is de wethouder bereid om vóór eind september maatregelen uit te werken en voor te leggen aan de raad in een commissiebrief om de inwoners in de genoemde wijken te faciliteren bij het scheiden van afval en daarbij ook aandacht te besteden aan het communiceren hiervan? Zo neen, waarom niet?

6. Het niet kunnen invoeren van Het Nieuwe Inzamelen speelt mogelijk in meer wijken van onze stad. Wil de wethouder een analyse maken in welke wijken met laagbouw Het Nieuwe Inzamelen lastig kan worden ingevoerd en hierbij een indicatie geven om hoeveel huishoudens het gaat?

Monique Bollen, GroenLinks, mede namens de fracties van PvdD, D66, ChristenUnie en PvdA

Indiendatum: 7 jul. 2016
Antwoorddatum: 7 jul. 2016

Mondelinge vragen 3/2016 raadsvergadering 7 juli 2016

In mei kregen bewoners van de wijken Vogelenbuurt, Tuinwijk en de Zeeheldenbuurt een folder in de bus: Het Nieuwe Inzamelen komt eraan! Maar bij 90% van de huishoudens bleek geen plaats voor drie kliko's. Die komen er dan ook niet. Ondertussen gaat het aanleggen van ondergrondse containers voor restafval wel gewoon door.

Maar plastic (inclusief pakken en blik) en papier worden niet aan huis opgehaald, terwijl gemak de kern van het nieuwe inzamelen is. Bewoners snappen dit niet, en de partijen GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie en PvdA eigenlijk ook niet. De invoering is nu in volle gang. Om tijdens het reces geen tijd te verliezen bij het zoeken naar een oplossing hebben wij de volgende vragen aan de wethouder:

1. Is de wethouder het met de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie en PvdA eens dat op deze manier geen sprake is van het faciliteren van bewoners om het afval beter te scheiden? Zo neen, waarom niet?

Ja, dat kan het college zich heel goed voorstellen. We kijken uitvoerig met bewoners welke mogelijkheden er in de genoemde buurten zijn voor ondergronds restafval scheiden. Dit heb ik in mijn brief van 24 juni naar de commissie van S&R gestuurd. Hierdoor verdwijnen in bijna de hele stad de zakken van de straat en dat is onderdeel van de uitwerking van Het Nieuwe Inzamelen en is afgesproken in de Nota Afval is Grondstof.

2. Hoe legt de wethouder aan de inwoners van de wijken Vogelenbuurt, Tuinwijk en de Zeeheldenbuurt en aan onze gemeenteraad uit op welke manier het aanleggen van ondergrondse containers voor restafval bijdraagt aan het drastisch verminderen van het aantal kilo’s restafval?

Het ondergronds brengen van restafval doen we om vuilniszakken van de straat te halen. Het verminderen van restafval willen we doen door in dit type buurten met bewoners te kijken welke voorzieningen voor ander afval (eigenlijk grondstoffen) uitgebreid moeten worden. Bijvoorbeeld extra ondergrondse containers voor plastic, blik en pakken. Mensen zonder voortuin kunnen misschien kliko’s (als ze dit willen hebben) in de achtertuin (ze moeten hiermee dan door de woning heen rijden). We proberen maatwerk te leveren.

3. Hoe gaat de wethouder de ambitie uit de nota ‘Afval is grondstof’ van 100 kilo restafval per persoon per jaar bij laagbouw realiseren?

In de Nota Afval is Grondstof staat dat we in 2020 100 kilo restafval per persoon per jaar bij laagbouw willen realiseren. In 2018 staat die ambitie op 150 kilo per persoon. Hiervoor worde naast de uitrol van het nieuwe Inzamelen de volgende zaken gedaan: we kijken naar mogelijkheden voor extra glas- en textielcontainers en naar openingstijden voor de afvalscheidingsstations. Sinds januari kunnen blik en pakken bij het plastic. In 2017 vinden pilots Experimenten G4 bij hoogbouw plaats, we hopen dat die pilots resultaten opleveren die kunnen bijdragen aan laagbouw waar we geen kliko’s aan kunnen verstrekken. In Parkwijk komt er een proef om speciaal langs de deur te gaan om afvalscheiding extra onder de aandacht te brengen. Uiteindelijk vragen we wat van de mensen. We monitoren en verantwoorden uiteraard de voortgang.

4. In de brief van 24 juni geeft de wethouder aan extra bewonersavonden te organiseren en daarbij in te gaan op de suggesties van bewoners voor extra ondergrondse containers en meer capaciteit bij kringloopstations. Bewoners hebben ook andere suggesties aangedragen, zoals het wekelijks ophalen van plastic, pak en blik in een zak. Staat de wethouder open voor maatregelen passend bij de kenmerken van deze wijken die bijdragen tot het beter scheiden van afval? Zo neen, waarom niet?

Daar sta ik altijd voor open. Bij collectieve initiatieven van bewoner kijken we wat mogelijk is. De suggestie plastic in zak ga ik uitzoeken en ook de eventuele frequentie van ophalen.

5. Is de wethouder bereid om vóór eind september maatregelen uit te werken en voor te leggen aan de raad in een commissiebrief om de inwoners in de genoemde wijken te faciliteren bij het scheiden van afval en daarbij ook aandacht te besteden aan het communiceren hiervan? Zo neen, waarom niet?

Ik ben bereid dit te onderzoeken. Dit staat ook in mijn brief van 24 juni. We bekijken het effect van afvalscheiding, de kosten, de frequentie van ophalen. Eind september verwacht ik de resultaten van het onderzoek.

6. Het niet kunnen invoeren van Het Nieuwe Inzamelen speelt mogelijk in meer wijken van onze stad. Wil de wethouder een analyse maken in welke wijken met laagbouw Het Nieuwe Inzamelen lastig kan worden ingevoerd en hierbij een indicatie geven om hoeveel huishoudens het gaat?

Ik ben bereid dit weer te geven. Ik ben bezig met mijn volgende brief, die ik eind volgende week probeer te sturen. Analyse: waar kan dit nog meer spelen.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Stop met stoken voor de buitenlucht!

Lees verder

Schriftelijke vragen diervriendelijke kinderboerderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer