Monde­linge vragen Zicht­baarheid bussen en taxi’s na busomklap


Indiendatum: 7 jul. 2016

Mondelinge vragen 6, raadsvergadering 7 juli 2016

Afgelopen zaterdag was de “busomklap” in het stationsgebied en werd het busstation oost gesloten. Sindsdien vertrekken alle bussen van twee perrons aan de Westkant (Jaarbeurszijde).

Uiteraard constateren we de eerste dagen veel zoekende passagiers in- en rond de busstations en zijn er veel heen- en weertjes gemaakt tussen Oost- en West. We hebben ons toch weer verbaasd dat het reizigers onnodig moeilijk wordt gemaakt.

Zo blijken informatiemedewerkers niet te weten waar de bussen heen gaan, of wanneer ze vertrekken. De perronletters werden op een laag hekje met een geplastificeerd A3’tje aangeduid. De digitale vertrektijdentabel was (nog?) niet geïnstalleerd.

Niet alle taxichauffeurs waren geïnformeerd of betrokken bij de busomklap en (in elk geval deels) zeer ontevreden over de zichtbaarheid en positie van de taxi, toch een belangrijk onderdeel van het OV-systeem.

Onze fracties betreuren het dat deze toch al ingrijpende verandering voor honderdduizenden reizigers naar onze indruk beter had gekund.

VVD, PvdD, SP, CDA, Stadsbelang Utrecht, PvdA, ChristenUnie

We hebben hierover de volgende vragen:

1. Kan de gemeente, samen met U-OV, zorgen voor een verbeterde zichtbaarheid van de busperrons zodat van grote afstand perronletters, lijnnummer en streekrichting-icoon en kleur zichtbaar zijn? (groot en hoog!)

2. Kan er al op het stadsplateau of in de OV-terminal een digitaal vertrektijdenbord komen waarop lijnnummers, streekrichting en perronaanduiding te vinden zijn zodat heen- en weer lopen tussen perrons C/D en G/H kan worden voorkomen?

3. Wil de wethouder in overleg treden met NS om toeleiding naar de busstations en taxiplaatsen ook in- en om de OV-terminal duidelijk te communiceren?

4. Is het mogelijk de informatie-medewerkers beter te trainen en te voorzien van digitale hulpmiddelen zodat ze daadwerkelijk informatie kunnen verstrekken?

5. Met wie uit de taxibranche heeft de gemeente contact gehad over de nieuwe standplaats? Waren dat ook andere partijen dan het Taxiplatform Regio Utrecht (TRU) en de Stichting Taxikeur Utrecht (STKU)?

6. Wil het college met taxi-vertegenwoordigers, ook van niet bij de TRU en STKU aangesloten chauffeurs, zoals de recent opgerichte Taxi eenheid, overleggen over de plaats, toeleiding en zichtbaarheid van de standplaatsen?

7. Is het mogelijk de taxiplekken ook nóg nadrukkelijker meenemen in de on- en offline communicatie, inclusief de standplaats aan de centrumzijde?

Indiendatum: 7 jul. 2016
Antwoorddatum: 7 jul. 2016

Mondelinge vragen 6, raadsvergadering 7 juli 2016


Afgelopen zaterdag was de “busomklap” in het stationsgebied en werd het busstation oost gesloten. Sindsdien vertrekken alle bussen van twee perrons aan de Westkant (Jaarbeurszijde).

Uiteraard constateren we de eerste dagen veel zoekende passagiers in- en rond de busstations en zijn er veel heen- en weertjes gemaakt tussen Oost- en West. We hebben ons toch weer verbaasd dat het reizigers onnodig moeilijk wordt gemaakt.

Zo blijken informatiemedewerkers niet te weten waar de bussen heen gaan, of wanneer ze vertrekken. De perronletters werden op een laag hekje met een geplastificeerd A3’tje aangeduid. De digitale vertrektijdentabel was (nog?) niet geïnstalleerd.

Niet alle taxichauffeurs waren geïnformeerd of betrokken bij de busomklap en (in elk geval deels) zeer ontevreden over de zichtbaarheid en positie van de taxi, toch een belangrijk onderdeel van het OV-systeem.

Onze fracties betreuren het dat deze toch al ingrijpende verandering voor honderdduizenden reizigers naar onze indruk beter had gekund. We hebben hierover de volgende vragen:

1. Kan de gemeente, samen met U-OV, zorgen voor een verbeterde zichtbaarheid van de busperrons zodat van grote afstand perronletters, lijnnummer en streekrichting-icoon en kleur zichtbaar zijn? (groot en hoog!)

Er komen grotere perronaanduidingen en die kunnen op palen worden geplaatst, als er ruimte voor is.

2. Kan er al op het stadsplateau of in de OV-terminal een digitaal vertrektijdenbord komen waarop lijnnummers, streekrichting en perronaanduiding te vinden zijn zodat heen- en weer lopen tussen perrons C/D en G/H kan worden voorkomen?

In de stationshal is een digitaal informatiebord aanwezig. Ook is er een informatieplatform van de NS op het station. Op het Jaarbeursplein wordt binnen enkele dagen ook informatie geplaatst. Op het stadsplateau wordt in overleg met de provincie bepaald of het mogelijk is een informatiebord te plaatsen.

3. Wil de wethouder in overleg treden met NS om toeleiding naar de busstations en taxiplaatsen ook in- en om de OV-terminal duidelijk te communiceren?

De Bewegwijzering is de nadrukkelijke verantwoordelijkheid van Prorail. Er is intensief overleg met Prorail over de verbetering van de bewegwijzering.

4. Is het mogelijk de informatie-medewerkers beter te trainen en te voorzien van digitale hulpmiddelen zodat ze daadwerkelijk informatie kunnen verstrekken?

Dit zijn belangwekkende suggesties, daar gaan we mee aan de slag.

5. Met wie uit de taxibranche heeft de gemeente contact gehad over de nieuwe standplaats? Waren dat ook andere partijen dan het Taxiplatform Regio Utrecht (TRU) en de Stichting Taxikeur Utrecht (STKU)?

Voor de busverhuizing heeft de gemeente over onder andere de nieuwe standplaatsen overleg gevoerd met de vaste gesprekspartners STKU en TRU. Ook is er overleg gevoerd met onafhankelijke chauffeurs.

6. Wil het college met taxi-vertegenwoordigers, ook van niet bij de TRU en STKU aangesloten chauffeurs, zoals de recent opgerichte Taxi eenheid, overleggen over de plaats, toeleiding en zichtbaarheid van de standplaatsen?

Iedere taxichauffeur heeft om binnen de gemeente te mogen rijden een vergunning nodig, dat kan alleen als hij een taxikeurmerk heeft. Er zijn circa 340 chauffeurs met een keurmerk, die bijna allemaal aangesloten zijn bij TRU. Daarnaast zijn er kleine ondernemingen met niet-georganiseerde chauffeurs die zich niet hebben aangesloten bij brancheorganisaties. Zo nodig is er overleg met hen. Dit doen we rechtstreeks via de mail: we sturen relevante informatie naar alle chauffeurs met een vergunning.

7. Is het mogelijk de taxiplekken ook nóg nadrukkelijker meenemen in de on- en offline communicatie, inclusief de standplaats aan de centrumzijde?

Met de ervaringen van het afgelopen weekend wordt ook nadrukkelijk ingezet op on- en offline communicatie.

VVD, PvdD, SP, CDA, Stadsbelang Utrecht, PvdA, ChristenUnie

Interessant voor jou

Schriftelijke vervolgvragen over de informatievoorziening met betrekking tot de milieuzone

Lees verder

Mondelinge vragen Bouwrijp maken Rijnvliet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer