Monde­linge vragen Brand Berlijn­plein


Indiendatum: 12 nov. 2020

Mondelinge vragen 6, 12 november 2020

Op het Utrechtse Berlijnplein is in de nacht van vrijdag 6 november op zaterdag 7 november het verzamelgebouw van DePlaatsmaker volledig afgebrand, waarin Het NUT, RAUM, Jonge Honden en BuurtWerkKamer gevestigd zijn. Het gebouw was onderdeel van het cultuurcluster Berlijnplein, waar ook het wijkrestaurant Venster en het paviljoen van RAUM bij horen.

DePlaatsmaker bood een tijdelijk onderkomen aan bovengenoemde partijen, die in afwachting waren van een definitieve culturele locatie. Een raadsvoorstel met verschillende scenario’s ter besluitvorming stond al gepland voor een raadsvergadering in januari 2021. We snappen dat het kort dag is, maar aan de andere kant is de nood ook hoog. Daarom hebben de fracties van de PvdA en de D66 de volgende vragen:

1. Kan de wethouder schetsen welke oplossingen er nu zijn voor de huisvesting van alle gedupeerde partijen op de korte termijn? Worden de partijen en hun wensen daarin ook betrokken en zo ja op welke wijze?

2. Het NUT huurt nu tijdelijk een ruimte bij de ASR en zou daar graag de aankomende maanden blijven. Nu is de huur van deze commerciële partij erg hoog voor het theatergezelschap. Is de wethouder bereid om met NUT en andere organisaties in gesprek te gaan over mogelijkheden voor het vinden van een huurlocatie tegen een maatschappelijk tarief? Zo nee, waarom niet?

3. De kracht van cultuurcluster Berlijnplein is dat bovengenoemde partijen met elkaar in een verzamelgebouw zaten, waar zij inhoudelijk konden samenwerken en verbinding zochten met de wijk. De betrokkenheid en steun vanuit Leidsche Rijners was afgelopen weekend dan ook overweldigend! Wij zouden het jammer vinden als die energie vervliegt. Wat wil de wethouder doen om de gezamenlijke energie tussen partijen en met Leidsche Rijn te behouden bij het zoeken naar huisvesting op de middellange termijn?

Hester Assen, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ellen Bijsterbosch, D66
Myrthe van Mil, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP
Melody Deljou Fard, GroenLinks
Bert Kos, CDA

Indiendatum: 12 nov. 2020
Antwoorddatum: 12 nov. 2020

Mondelinge vragen 6, 12 november 2020

Op het Utrechtse Berlijnplein is in de nacht van vrijdag 6 november op zaterdag 7 november het verzamelgebouw van DePlaatsmaker volledig afgebrand, waarin Het NUT, RAUM, Jonge Honden en BuurtWerkKamer gevestigd zijn. Het gebouw was onderdeel van het cultuurcluster Berlijnplein, waar ook het wijkrestaurant Venster en het paviljoen van RAUM bij horen.

DePlaatsmaker bood een tijdelijk onderkomen aan bovengenoemde partijen, die in afwachting waren van een definitieve culturele locatie. Een raadsvoorstel met verschillende scenario’s ter besluitvorming stond al gepland voor een raadsvergadering in januari 2021. We snappen dat het kort dag is, maar aan de andere kant is de nood ook hoog. Daarom hebben de fracties van de PvdA en de D66 de volgende vragen:

1. Kan de wethouder schetsen welke oplossingen er nu zijn voor de huisvesting van alle gedupeerde partijen op de korte termijn? Worden de partijen en hun wensen daarin ook betrokken en zo ja op welke wijze?

Mevrouw KLEIN (wethouder): Voorzitter! Voordat ik de vragen beantwoord, wil ik zeggen dat
wij afgelopen zaterdag allemaal heel erg zijn geschrokken. Wij hebben en hadden nauw contact met de betrokkenen, ook zaterdag al. Het antwoord op vraag 1. Wij zijn inderdaad met alle partijen in gesprek om voor de korte termijn passende huisvesting te vinden, waarbij wij op basis van de wensen proberen om iedereen een plek te geven in de buurt van het Berlijnplein.

2. Het NUT huurt nu tijdelijk een ruimte bij de ASR en zou daar graag de aankomende maanden blijven. Nu is de huur van deze commerciële partij erg hoog voor het theatergezelschap. Is de wethouder bereid om met NUT en andere organisaties in gesprek te gaan over mogelijkheden voor het vinden van een huurlocatie tegen een maatschappelijk tarief? Zo nee, waarom niet?

Het antwoord op vraag 2. Ja, daartoe ben ik bereid, zeker als dit ook mogelijkheden zou
bieden voor het bij elkaar houden van partijen.

3. De kracht van cultuurcluster Berlijnplein is dat bovengenoemde partijen met elkaar in een verzamelgebouw zaten, waar zij inhoudelijk konden samenwerken en verbinding zochten met de wijk. De betrokkenheid en steun vanuit Leidsche Rijners was afgelopen weekend dan ook overweldigend! Wij zouden het jammer vinden als die energie vervliegt. Wat wil de wethouder doen om de gezamenlijke energie tussen partijen en met Leidsche Rijn te behouden bij het zoeken naar huisvesting op de middellange termijn?

Het antwoord op vraag 3. Wij werken op het Berlijnplein stapsgewijs van een tijdelijk programma naar een meer permanent programma. Vanaf de start met RAUM in 2017 en De Plaatsmaker in 2018 en het NUT, de BuurtWerkKamer, Jonge Honden en Goede Vrijdag in 2020 zijn de basis van het cultuurcluster en de worteling in Leidsche Rijn groeiend. Wij zien dat er uit de stad en uit de directe omgeving - ook van de culturele sector - veel steunbetuigingen zijn gekomen en dat er veel hulp wordt aangeboden. Dat is een schrale troost in het licht van wat er allemaal is gebeurd, maar de steun en de saamhorigheid, juist vanuit de buurt, is heel erg bemoedigend, zeker voor de betrokken partijen. Te zien valt dat deze saamhorigheid en de vastberadenheid om door te gaan met het Berlijnplein daardoor extra wordt onderstreept. Wij koesteren en steunen dat door het zoeken naar huisvesting, ook voor op de middellange termijn. Het bouwen van het paviljoen is één
van de opties.

Hester Assen, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ellen Bijsterbosch, D66
Myrthe van Mil, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP
Melody Deljou Fard, GroenLinks
Bert Kos, CDA