Monde­linge vragen Brug­gen­studie


Bruggen in de Merwedekanaalzone zijn een gevoelig punt. Dat is al eerder in deze raad gebleken. Op twitter en in de media verschijnen nu verschillende berichten waaruit blijkt dat mensen een nadere studie naar de Bruggen in de Merwedekanaalzone hebben gezien. Uit navraag van de griffie blijkt dat de Bruggenstudie inderdaad is uitgevoerd, maar dat het college kiest deze nog niet naar de raad te sturen. In navolging hierop heeft de griffie op verzoek van raadsleden nogmaals gevraagd of de wethouder de raad van alle informatie wil voorzien. Tot op heden heeft het college de informatie niet verzonden. Daarom hebben wij de volgende vrag

1. Is het correct dat er een nadere visie op de bruggen in de Merwedekanaalzone is ontwikkeld of iets dat daarvoor door zou kunnen gaan?

2. Klopt het dat deze informatie is gedeeld met belanghebbenden? Zo ja, zijn daarbij afspraken over geheimhouding gemaakt?

3. Deelt het college onze mening dat de raad ten alle tijden volledig geïnformeerd dient te worden en dat als de raad expliciet om informatie vraagt die beschikbaar is dit per ommegaande dient te gebeuren, al dan niet onder geheimhouding?

4. Kunt u de studie alsnog per ommegaande aan de raad sturen?

Gertjan te Hoonte (VVD)
Tim Schipper (SP)
Rik van der Graaf (CU)
Anne Sasbrink (PvdD)
David Bosch (PVV)
Maarten Koning (D66)
Jantine Zwinkels (CDA)
Pepijn Zwanenberg (GL)
Cees Bos (SBU)
Kirstin van der Veen (Student & starter)