Monde­linge vragen Levertijd GFT-kliko


Indiendatum: 7 nov. 2019

Mondelinge vragen 3, 7 november 2019

“De berg restafval slinkt niet snel genoeg.” Dat was op 28 oktober nog de kop van een artikel in de Volkskrant. Het Rijk streeft in 2020 nog maar 100 kilo per Nederlander op te halen, maar het gemiddelde is 151 kilo en Utrecht realiseert een score van 202 kilo aan restafval per inwoner (over 2018). Als we willen sturen op minder restafval, is een goede en makkelijke bronscheiding essentieel. Maar op het punt van GFT-inzameling ontvingen we onlangs signalen dat dit niet helemaal goed gaat. Van een bezorgde inwoner hoorden we namelijk dat het na aanvraag van een gft-kliko wel 2,5 maand duurt voordat die geleverd wordt. Dat vindt de Partij voor de Dieren echt veel te lang en daarom de volgende vragen:

1. Klopt het signaal dat het momenteel 2,5 maand kan duren tussen aanvraag en levering van een gft-container? Zo ja, wat is de reden voor die lange wachttijd?

2. Vindt het college ook dat deze termijn te lang is en wat gaat het college eraan doen om die termijn in te perken? Wat zou voor het college een maximale levertermijn zijn?

3. In hoeverre is er ook een wachttijd voor andere kliko’s die de gemeente verstrekt (zoals ‘papier en karton’ en ‘plastic, blik en pak’)? Als lang: hoe gaat het college deze termijnen naar beneden brengen?

4. In hoeverre klopt het getal van 202 kilo restafval per Utrechtse inwoner die de Volkskrant noemt, en in hoeverre gaat Utrecht het doel van 100 kilo voor 2020 halen? Als niet, hoe gaat college de zeilen dan bijzetten?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 nov. 2019
Antwoorddatum: 7 nov. 2019

Mondelinge vragen 3, 7 november 2019

“De berg restafval slinkt niet snel genoeg.” Dat was op 28 oktober nog de kop van een artikel in de Volkskrant. Het Rijk streeft in 2020 nog maar 100 kilo per Nederlander op te halen, maar het gemiddelde is 151 kilo en Utrecht realiseert een score van 202 kilo aan restafval per inwoner (over 2018). Als we willen sturen op minder restafval, is een goede en makkelijke bronscheiding essentieel. Maar op het punt van GFT-inzameling ontvingen we onlangs signalen dat dit niet helemaal goed gaat. Van een bezorgde inwoner hoorden we namelijk dat het na aanvraag van een gft-kliko wel 2,5 maand duurt voordat die geleverd wordt. Dat vindt de Partij voor de Dieren echt veel te lang en daarom de volgende vragen:

1. Klopt het signaal dat het momenteel 2,5 maand kan duren tussen aanvraag en levering van een gft-container? Zo ja, wat is de reden voor die lange wachttijd?

Het signaal klopt dat in sommige wijken lang moet worden gewacht. Dat geldt gelukkig niet voor alle wijken, maar wel voor de wijken West en Noordoost. Wij krijgen dermate veel aanvragen uit deze wijken dat het lastig is om de containers in één keer weg te zetten. Daarom stapelen de aanvragen zich op. Wij vinden dat onacceptabel. Wij hanteren normaal gesproken een levertijd van tien werkdagen, twee a drie weken. Tien weken is niet wat wij willen.

2. Vindt het college ook dat deze termijn te lang is en wat gaat het college eraan doen om die termijn in te perken? Wat zou voor het college een maximale levertermijn zijn?

Het is positief dat mensen hun afval graag willen scheiden. Dat is de aanleiding. Wij willen echter wel graag dat dit verbetert. Wij vinden het erg vervelend. Het werkt demotiverend voor medewerkers en inwoners van de gemeente. De afgelopen zomer hebben wij al extra capaciteit ingezet, maar dat heeft nog niet geleid tot een structureel inlopen van deze achterstand. Het is onze ambitie om dit vóór het einde van het jaar wél opgelost te hebben.

3. In hoeverre is er ook een wachttijd voor andere kliko’s die de gemeente verstrekt (zoals ‘papier en karton’ en ‘plastic, blik en pak’)? Als lang: hoe gaat het college deze termijnen naar beneden brengen?

De achterstand geldt in deze wijken ook voor andere typen kliko's. Als alternatief kunnen wij citybins aanbieden, maar dat is voor sommige mensen alleen een tijdelijke oplossing. Citybins kunnen worden afgehaald bij afvalscheidingstations.

4. In hoeverre klopt het getal van 202 kilo restafval per Utrechtse inwoner die de Volkskrant noemt, en in hoeverre gaat Utrecht het doel van 100 kilo voor 2020 halen? Als niet, hoe gaat college de zeilen dan bijzetten?

Gevraagd is hoe het gaat met de ambities om te streven naar 100 kilo restafval. In dezelfde artikelen staat dat het met name voor grote steden met veel hoogbouw lastig is om de hoeveelheden terug te brengen. Daarom is het voor Utrecht een lastig te realiseren ambitie. Als men Utrecht vergelijkt met steden ais Amsterdam, Rotterdam en Den Haag doen wij het juist goed. Dit laat onverlet dat wij graag willen dat het aantal kilo's omlaag gaat. Wij zullen in de nieuwe nota Eisen afval proberen nieuwe initiatieven te lanceren, bijvoorbeeld de inzameling hoogbouw. Die is gepland voor het tweede kwartaal van 2020.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: Het is fijn dat hard wordt gewerkt om de problemen op te lossen. Als de problemen aan het eind van het jaar niet zijn opgelost en er is geen uitzicht op dat dit op zeer korte termijn zo is, kunnen wij daarover dan worden geïnformeerd?

Wethouder Verschuure: Ja, dat kan.