Monde­linge vragen Levertijd GFT-kliko


“De berg restafval slinkt niet snel genoeg.” Dat was op 28 oktober nog de kop van een artikel in de Volkskrant. Het Rijk streeft in 2020 nog maar 100 kilo per Nederlander op te halen, maar het gemiddelde is 151 kilo en Utrecht realiseert een score van 202 kilo aan restafval per inwoner (over 2018). Als we willen sturen op minder restafval, is een goede en makkelijke bronscheiding essentieel. Maar op het punt van GFT-inzameling ontvingen we onlangs signalen dat dit niet helemaal goed gaat. Van een bezorgde inwoner hoorden we namelijk dat het na aanvraag van een gft-kliko wel 2,5 maand duurt voordat die geleverd wordt. Dat vindt de Partij voor de Dieren echt veel te lang en daarom de volgende vragen:

1. Klopt het signaal dat het momenteel 2,5 maand kan duren tussen aanvraag en levering van een gft-container? Zo ja, wat is de reden voor die lange wachttijd?

2. Vindt het college ook dat deze termijn te lang is en wat gaat het college eraan doen om die termijn in te perken? Wat zou voor het college een maximale levertermijn zijn?

3. In hoeverre is er ook een wachttijd voor andere kliko’s die de gemeente verstrekt (zoals ‘papier en karton’ en ‘plastic, blik en pak’)? Als lang: hoe gaat het college deze termijnen naar beneden brengen?

4. In hoeverre klopt het getal van 202 kilo restafval per Utrechtse inwoner die de Volkskrant noemt, en in hoeverre gaat Utrecht het doel van 100 kilo voor 2020 halen? Als niet, hoe gaat college de zeilen dan bijzetten?