Schrif­te­lijke vragen plas­ti­cin­za­meling sport­ver­e­ni­gingen


Schriftelijke vragen 219/2019

In 2017 en 2018 heeft een pilot gedraaid vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waardoor onder andere sportverenigingen subsidie kregen voor het scheiden van afval. Een aantal verenigingen heeft hier actief gebruik van gemaakt. Deze pilot leidde niet alleen tot het scheiden van afval, maar ook bewustwording van het belang van het scheiden van afval bij de jeugdige leden en de vrijwilligers van de sportverenigingen. De PvdA, PvdD en het CDA onderschrijven dergelijke pilots van harte.

De pilot is echter per 1 januari verlopen. Dat betekent dat het scheiden van afval niet meer leidt tot een vergoeding maar dat er voor betaald moet worden. Immers moet de afvalscheiding door de verschillende verenigingen worden ingekocht. De fracties van PvdA, PvdD en CDA snappen dat de pilot is afgerond, maar vragen zich wel af of de geboekte resultaten niet vastgehouden kunnen worden. Daarom stellen zij de volgende vragen:

1. Hoe heeft het college de pilot ervaren?

2. Is het college bereid om zijn ervaring en bevindingen met de raad te delen? Zo nee, waarom niet?

3. Hoeveel verenigingen hebben hier gebruik van gemaakt, en kan het college aangeven op welke bijdrage deze pilot heeft geleverd aan het scheiden van afval?

4. Is het college het met het de fracties eens dat een dergelijke pilot goed is voor circulaire economie én de bewustwording van gescheiden afval?

5. Is het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor een vervolg op de genoemde pilot door bijvoorbeeld een gemeentelijke subsidie in te zetten voor afvalscheiding bij verenigingen, waardoor budget scheiden in ieder geval budget neutraal gebeurt.

6. De wethouder geeft in het contact met de verenigingen aan dat de afvalinzameling moet worden ingekocht om aan de wet Markt en Overheid te voldoen. De fracties van PvdA, PvdD en CDA horen uit andere gemeenten dat dit omzeild kan worden. Kan het college haar standpunt op dit punt onderbouwen en de afvalinzameling vergelijken met omliggende gemeenten?

7. In hoeverre kan de aanpak van afvalvrije scholen ook ingezet worden voor sportclubs en is het college bereid om hiermee aan de slag te gaan?

Bülent Isik, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA