Monde­linge vragen Jongeren aan de Utrechtse Klimaat­tafel


In het AD van 3 oktober 2019 staat: “Jongeren ontbreken vaak aan de regionale klimaattafels. In De Bilt lukte het wel om deze doelgroep mee te laten praten over hun toekomst. Nu volgen twaalf andere gemeenten uit de provincie: Wijk bij Duurstede, Vijfheerenlanden, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Zeist, Stichtse Vecht, Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug, Soest, Leusden en Woerden”. Dit is onderdeel van een project van de provincie Utrecht en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU).

De Partij voor de Dieren en D66 hebben hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren en D66 eens dat het belangrijk is om zoveel mogelijk kansen aan te grijpen om jongeren te betrekken bij klimaatgesprekken, omdat het vooral ook om hun toekomst gaat en zij zich steeds meer (en misschien wel vaker dan ‘ouderen’) inzetten voor het behoud van de planeet?

2. Hoe biedt de gemeente Utrecht jongeren een volwaardige plek aan tafel bij de ontwikkeling van het klimaatbeleid?

3. Waarom heeft de gemeente Utrecht besloten zich niet aan te sluiten bij het project van NMU om jongerenparticipatie te bevorderen?

4. Is het college bereid om in gesprek te gaan met NMU om te bezien hoe de gemeente Utrecht op een aansprekende manier aan de slag kan gaan met het project om meer jongeren te betrekken bij klimaatgesprekken in Utrecht? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Maarten Koning, D66