Monde­linge vragen over de gevolgen van CETA


Mondelinge vragen 2, 10 oktober 2019

In recente berichtgeving is te lezen dat Milieudefensie, FNV en Handel Anders waarschuwen voor het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA). Een artikel uit Follow the Money beschrijft eveneens zorgwekkende beperkingen op de democratische controle. Met de invoering van het handelsverdrag kunnen Amerikaanse en Canadese investeerders een schadevergoeding claimen voor verlies van (toekomstige) winsten, of middels het zogeheten Joint Committee druk zetten op wet- en regelgeving die (toekomstige) winsten bedreigt.

Milieudefensie concludeert aan de hand van een inventarisatie dat er Canadese en Amerikaanse investeerders actief zijn op de Nederlandse woningmarkt. De Utrechtse SP-fractie en de Partij voor de Dieren maken zich zorgen om de invoering van het handelsverdrag en de negatieve gevolgen hiervan voor Utrechts beleid. Daarom hebben we een aantal vragen aan de wethouder:

  1. Bent u bekend met de notitie van Milieudefensie e.a. aan gemeenteraadsleden over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA)?
  2. Houdt het college rekening met het feit dat deze Amerikaanse en Canadese investeerders een schadevergoeding kunnen claimen als bijvoorbeeld de gemeente maatregelen neemt om woningen betaalbaar te houden, zoals het Actieplan Middenhuur?
  3. Bent u het met ons eens dat het woonbeleid en met name maatregelen om het wonen in Utrecht betaalbaar te houden in het geding komen door het CETA verdrag? Zo nee, waarom niet?
  4. Zijn er nog meer gemeentelijke beleidsterreinen die een risico lopen op een claim, behalve het woningbeleid? Indien onbekend, bent u bereid dat te onderzoeken?
  5. Bent u het met ons eens dat het CETA verdrag vooral goed is voor buitenlandse investeerders, maar niks doet om de gemeente en haar inwoners te beschermen tegen speculatie als hierboven genoemd? Zo nee, waarom niet?
  6. Wat is de inzet van het college richting het Rijk als het gaat om de invoering van CETA (stemming over ratificatie wordt nog dit najaar verwacht): kunnen we erop rekenen dat het college de zorgen van de vragenstellers nadrukkelijk overbrengt aan kabinet en Tweede Kamer?

Tim Schipper, SP
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: Is onze actuele motie uit 2016 voldoende om onze zorgen over CETA opnieuw over te brengen?

Antwoord college: Als de Tweede Kamer dus) net zoveel geheugen heeft als u, dan is een nieuwe actuele motie niet nodig.