Schrif­te­lijke vragen Onbe­grij­pe­lijke bomenkap Maria­plaats


Afgelopen week zijn op de Mariaplaats drie grote beeldbepalende bomen gekapt. Bomen die van grote waarde waren voor de leefbaarheid van de stad voor mens en dier. De reden dat de eigenaar de bomen heeft gekapt is dat hij de border opnieuw wil inrichten omdat “het binnen te donker is door de grote bomen”.

De bomenkap heeft tot verontwaardiging bij buurtbewoners geleid.

Ook de Partij voor de Dieren begrijpt niets van het besluit van de gemeente om een velvergunning te verlenen voor het kappen van bomen met als reden dat deze licht weg zouden nemen.

De waarde van bomen voor luchtkwaliteit, ecologie, klimaatadaptatie en voor het beeld op straat, is inmiddels breed bekend, en het zou in onze gemeente niet meer zo moeten zijn dat bomen om esthetische redenen gekapt worden. Op deze locatie, waar de bomen geen enkel veiligheidsrisico waren en er geen andere ruimtelijke plannen waren, zou er geen reden moeten zijn een velvergunning te verlenen.

1. Kan het college bevestigen dat esthetische redenen of het wegnemen van licht geen legitieme reden is om een velvergunning te verlenen?

2. Deelt het college de verbazing van de Partij voor de Dieren en de buurtbewoners over de verleende velvergunning voor deze bomen op de Mariaplaats?

3. Kan het college toezeggen om bij de afdeling die gaat over het beoordelen van aanvragen voor velvergunningen, het belang van bomen en het uitgangspunt dat bomen niet om onzinnige redenen gekapt mogen worden, nogmaals onder de aandacht te brengen?

4. Hoe gaat het college voorkomen dat in vergelijkbare gevallen in de toekomst geen bomen meer gekapt gaan worden?