Monde­linge vragen Corona­proof cultuur­pro­jecten van Utrechtse Makers! Waar en wanneer?


Indiendatum: 10 dec. 2020

Mondelinge vragen 2, 10 december 2020

Op het verzoek van de raad zijn de voorwaarden van Impulssubsidie cultuur in 2020 versoepeld. Dit geeft de Utrechtse (jonge) Makers de kans om ook tijdens de coronacrisis cultuur te blijven maken. En Utrechters de mogelijkheid om ook nu te blijven genieten van kunst en cultuur.

Tijdens de programmabegroting deed wethouder Anke Klein aan GroenLinks de toezegging de versoepelde voorwaarden nogmaals door te zetten tot juli 2021. Dat is mooi nieuws voor de Makers en voor de stad. Makers die minder werk hebben door corona kunnen via deze route toch nog wat bijverdienen. En Utrechters kunnen blijven genieten van kleinschalige wijkgerichte coronaproof projecten. Maar dan moeten Utrechters wel weten dat deze projecten spelen en waar ze spelen!

Afgelopen week bezochten we een van deze mooie projecten en vingen we het signaal op dat ze nog niet genoeg zichtbaar zijn voor de stad om goed genoeg bezocht te worden. Dat vinden de fractie(s) spijtig.

In gesprek met de Makers zijn de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en Student & Starter tot de volgende vragen gekomen:

  1. Onafhankelijke (jonge) Makers hebben – in tegenstelling tot de (grotere) instellingen – geen marketing en communicatiemedewerkers. Is het college bereid om in gesprek te gaan met Utrecht Marketing over hoe we de projecten van Makers die gebruik maken van Impulssubsidie via Utrecht Marketing meer zichtbaar kunnen maken? Denk aan de UIT-agenda, of via andere kanalen.
  2. De Makers hebben zelf ook het idee geopperd om samenwerkingen met lokale horeca aan te gaan. Is het college bereid de Makers die gebruik maken van Impulssubsidie te verbinden met vertegenwoordigers van de horeca ondernemers, zoals CMU?
  3. Welke andere kansen ziet de wethouder om de projecten die gemaakt zijn met de impulssubsidie meer zichtbaar te maken in de stad?

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Myrthe van Mil, Student & Starter