Monde­linge vragen Corona­proof cultuur­pro­jecten van Utrechtse Makers! Waar en wanneer?


Indiendatum: 10 dec. 2020

Mondelinge vragen 2, 10 december 2020

Op het verzoek van de raad zijn de voorwaarden van Impulssubsidie cultuur in 2020 versoepeld. Dit geeft de Utrechtse (jonge) Makers de kans om ook tijdens de coronacrisis cultuur te blijven maken. En Utrechters de mogelijkheid om ook nu te blijven genieten van kunst en cultuur.

Tijdens de programmabegroting deed wethouder Anke Klein aan GroenLinks de toezegging de versoepelde voorwaarden nogmaals door te zetten tot juli 2021. Dat is mooi nieuws voor de Makers en voor de stad. Makers die minder werk hebben door corona kunnen via deze route toch nog wat bijverdienen. En Utrechters kunnen blijven genieten van kleinschalige wijkgerichte coronaproof projecten. Maar dan moeten Utrechters wel weten dat deze projecten spelen en waar ze spelen!

Afgelopen week bezochten we een van deze mooie projecten en vingen we het signaal op dat ze nog niet genoeg zichtbaar zijn voor de stad om goed genoeg bezocht te worden. Dat vinden de fractie(s) spijtig.

In gesprek met de Makers zijn de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en Student & Starter tot de volgende vragen gekomen:

  1. Onafhankelijke (jonge) Makers hebben – in tegenstelling tot de (grotere) instellingen – geen marketing en communicatiemedewerkers. Is het college bereid om in gesprek te gaan met Utrecht Marketing over hoe we de projecten van Makers die gebruik maken van Impulssubsidie via Utrecht Marketing meer zichtbaar kunnen maken? Denk aan de UIT-agenda, of via andere kanalen.
  2. De Makers hebben zelf ook het idee geopperd om samenwerkingen met lokale horeca aan te gaan. Is het college bereid de Makers die gebruik maken van Impulssubsidie te verbinden met vertegenwoordigers van de horeca ondernemers, zoals CMU?
  3. Welke andere kansen ziet de wethouder om de projecten die gemaakt zijn met de impulssubsidie meer zichtbaar te maken in de stad?

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Myrthe van Mil, Student & Starter

Indiendatum: 10 dec. 2020
Antwoorddatum: 10 dec. 2020

Mondelinge vragen 2, 10 december 2020

Op het verzoek van de raad zijn de voorwaarden van Impulssubsidie cultuur in 2020 versoepeld. Dit geeft de Utrechtse (jonge) Makers de kans om ook tijdens de coronacrisis cultuur te blijven maken. En Utrechters de mogelijkheid om ook nu te blijven genieten van kunst en cultuur.

Tijdens de programmabegroting deed wethouder Anke Klein aan GroenLinks de toezegging de versoepelde voorwaarden nogmaals door te zetten tot juli 2021. Dat is mooi nieuws voor de Makers en voor de stad. Makers die minder werk hebben door corona kunnen via deze route toch nog wat bijverdienen. En Utrechters kunnen blijven genieten van kleinschalige wijkgerichte coronaproof projecten. Maar dan moeten Utrechters wel weten dat deze projecten spelen en waar ze spelen!

Afgelopen week bezochten we een van deze mooie projecten en vingen we het signaal op dat ze nog niet genoeg zichtbaar zijn voor de stad om goed genoeg bezocht te worden. Dat vinden de fractie(s) spijtig.

In gesprek met de Makers zijn de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en Student & Starter tot de volgende vragen gekomen:

1. Onafhankelijke (jonge) Makers hebben – in tegenstelling tot de (grotere) instellingen – geen marketing en communicatiemedewerkers. Is het college bereid om in gesprek te gaan met Utrecht Marketing over hoe we de projecten van Makers die gebruik maken van Impulssubsidie via Utrecht Marketing meer zichtbaar kunnen maken? Denk aan de UIT-agenda, of via andere kanalen.

Voorzitter! Dank voor de vragen. Het antwoord op vraag 1. Aandacht voor makers is en blijft belangrijk. De impulssubsidies zijn voor een groot gedeelte bedoeld om de creatieve en verfrissende manier van marketing en communicatie te stimuleren bij de makers zelf. Ook professionalisering is daarin vervat. De aanvragen zijn daarop beoordeeld. Het budget voor marketing en communicatie wordt dan meegefinancierd als deel van een begroting. De zichtbaarheid in de stad per project is aan de maker
zelf, die als beste weet hoe dat per project kan worden gedaan. De gemeente kan daarbij helpen. Wij hebben daarom afspraken gemaakt met Utrecht Marketing om een blik te kunnen werpen op de Utrechtse makers, ook op de jonge en beginnende. Als ik de meest actuele editie van de uitagenda bekijk, wordt daarin ook de voorstelling "Dronken Deliriumdagen" van Daan van Bendegem uitgelicht. Ook het artikel " Wat doe jij nou" gaat over Utrechtse makers in de coronatijd. Daar is aandacht voor, maar het kan nooit kwaad om daar wat meer de schijnwerpers op te zetten.


2. De Makers hebben zelf ook het idee geopperd om samenwerkingen met lokale horeca aan te gaan. Is het college bereid de Makers die gebruik maken van Impulssubsidie te verbinden met vertegenwoordigers van de horeca ondernemers, zoals CMU?

Het antwoord op vraag 2. Samenwerking met de horeca kunnen wij alleen maar toejuichen. Er is veel aan de hand. Veel hoofden zullen staan naar crisismanagement. Als de Makers niet met hen in contact komen, kunnen wij daarbij helpen.

3. Welke andere kansen ziet de wethouder om de projecten die gemaakt zijn met de impulssubsidie meer zichtbaar te maken in de stad?

Het antwoord op vraag 3. Ik wil benadrukken dat binnen de impulssubsidies ook de makers zelf een rol hebben. Dat is juist voor het uitbouwen van hun verdere werkzaamheden belangrijk. De gemeente kan via haar eigen kanalen over projecten communiceren die via een impulssubsidie tot stand zijn gekomen. Ik wil benadrukken dat het alle hens aan dek is, ook bij de afdeling Culturele Zaken, om de crisis te bestrijden. Maar ik wil niet de verwachting wekken dat er onbeperkte mogelijkheden zijn.

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Myrthe van Mil, Student & Starter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bouw niet in de tuin van het Nijntje Museum

Lees verder

Mondelinge vragen Geen kapvergunning verlenen in tegenspraak met bestemmingsplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer