Monde­linge vragen “Creatieve vrijheid is een groot goed”


Indiendatum: 9 feb. 2023

Mondelinge vragen 6, 9 februari 2023

De Utrechtse schrijver Pim Lammers heeft zich teruggetrokken als dichter voor de Kinderboekenweek. Dit naar aanleiding van doodsbedreigingen aan zijn adres, vanwege een verhaal dat hij schreef in 2015.

Wij zijn erg van deze bedreigingen geschrokken, hiermee staat zowel de persoonlijke vrijheid als de creatieve vrijheid ernstig onder druk. Ook mensen die hun steun betuigden aan de schrijver zijn bedreigd.

Dit kunnen en willen wij niet accepteren, vrijheid van meningsuiting, creatieve vrijheid, en persoonlijke veiligheid zijn voorwaarden voor een beschaafde en menselijke samenleving zoals wij die wensen.

Bedreigingen kunnen wij nooit tolereren!

  1. Is het college het met ons eens dat deze gang van zaken zeer te betreuren is?
  2. Vindt het college ook dat creatieve vrijheid een groot goed is, en verdedigd moet worden?
  3. Kan het college zich net als onderstaande partijen uitspreken tegen welke vorm van bedreiging (online of offline) dan ook?
  4. Welke mogelijkheden zien de burgemeester en het college om Pim Lammers te beschermen?

Fred Dekkers, GroenLinks
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Maartje Vermeulen, GroenLinks
Hester Assen, PvdA
Ilse Raaijmakers, PvdA
Dirk-Jan van Vliet, D66
Vincent Stevens, Student en Starter
Beau Nederhand, Volt
Margreet Ramakers, VVD
Wilma Duitscher, EénUtrecht
Gert Dijkstra, Eén Utrecht
Jantine Zwinkels, CDA
Bert van Steeg, CDA