Schrif­te­lijke vragen Iepziekte II


Indiendatum: 16 feb. 2023

Schriftelijke vragen 30/2023

In Utrecht staan ruim 8000 gemeentelijke iepen die bijdragen aan een gezonde stad, schone lucht, klimaat en een fijne leefomgeving voor mens en dier. Door de verspreiding van iepziekte staat het voortbestaan van deze bomen onder druk.

Daarom stelde de Partij voor de Dieren al eerder schriftelijke vragen (2021/105) en werd recent een motie door de VVD ingediend (2022/405) om in elk geval de iepen in het Daalsepark toe te voegen aan de groep in te enten iepen.

De Partij voor de Dieren en de VVD vragen zich af of de gemeente niet méér kan doen om verspreiding van de ziekte te voorkomen en hebben daarom de volgende vragen:

1. Hoeveel iepen zijn in 2021 en 2022 bezweken aan iepziekte, wat kostte het vellen en vervangen hiervan inclusief het gescheiden afvoeren van het hout, het schoonmaken van gereedschap en inclusief het preventief vellen van omringende iepen?

Iepen die beeldbepalend zijn, in de hoofdgroenstructuur staan of in groepen staan worden in Utrecht al ingeënt, maar dat is slechts 30% van alle iepen. Uit de antwoorden op eerdere vragen bleek het kostenoogpunt de reden om niet alle iepen in te enten. De iepen in het Daalsepark gelden blijkbaar niet als beeldbepalend maar worden na motie 2022/405 van de VVD gelukkig alsnog ingeënt. In het Daalsepark gaat het om iepen van meer dan 50 jaar oud.

2. Wat zouden de kosten zijn om in elk geval alle iepen van 1970 en ouder in te enten?

3. Inenten van deze iepen kan binnen de budgetten stationsgebied en beheer openbare ruimte. Welke mogelijke projecten/programma’s en potjes in de gemeentelijke begroting zouden in aanmerking komen om kosten voor het inenten van nog meer iepen te dekken? Uit eerdere antwoorden bleek dat zieke iepen op particulier terrein niet actief opgespoord worden, maar dat wanneer de gemeente melding ontvangt VTH wel een onderzoek doet en bij constatering van iepziekte de eigenaar sommeert deze boom te verwijderen.

4. Hoe vaak is in 2021 en 2022 en de eerste maanden van 2023 een dergelijke melding ontvangen, na hoeveel van deze meldingen is daadwerkelijk iepziekte geconstateerd en een kapplicht opgelegd en hoe is hieraan opvolging gegeven?

Sommige andere gemeenten kennen een gemeentelijke subsidie voor het verwijderen van particuliere zieke iepen of verwijderen en verwerken zelf zieke iepen op particulier terrein. Snelle verwijdering kan besmetting van andere iepen voorkomen.

5. In hoeverre bestaat (bijvoorbeeld in het contact met eigenaren na sommatie een zieke iep te verwijderen) de indruk dat de kosten voor verwijderen en vervangen van een zieke iep voor inwoners een belemmering zijn om deze snel te verwijderen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Marijn de Pagter, VVD