Schrif­te­lijke vragen Open­staande winkel­deuren vaker dicht


Indiendatum: 17 feb. 2023

Schriftelijke vragen 32/2023

In de raadsbrief ‘Aanpak koopkracht en energiecrisis’ van 14 februari jl. schrijft het college dat in de periode van eind oktober t/m eind november 2022 717 ondernemers in de Binnenstad bezocht zijn met de vraag om de eigen deuren tijdens openingstijden gesloten te houden om zo energieverspilling tegen te gaan. Het college stelt: "Het blijkt dat vóór de actie 31% van de ondernemers de deur dicht had; na de actie was dit percentage gestegen naar 46%.” Een mooi succes, maar voor de Partij voor de Dieren, Volt en GroenLinks nog niet genoeg. De helft van de deuren in de Binnenstad staat nog wel open, en er zijn nog meer wijken in Utrecht dan alleen de Binnenstad waar energiewinst te behalen valt. Ook zijn er nog andere vormen van energieverspilling, zoals niet-duurzame terrasverwarming, lichtvervuiling en videoschermen die het college zou moeten tegengaan conform overgenomen motie 138/2022 ‘Pak die energieverspilling aan’. Daarom de volgende vragen:

1. Hoe kijkt het college zelf terug op de bezoekjes aan 717 ondernemers?

2. Tot nog toe wilde het college niet toezeggen om na eind 2022 door te gaan met de poging om meer deuren gesloten te houden. Informatie hierover ontbreekt in de raadsbrief. Kan het college toezeggen om deze actie voort te zetten en meer ondernemers in de binnenstad zover te krijgen de deuren dicht te laten houden? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college ook toezeggen om deze actie uit te breiden naar de andere Utrechtse wijken? Zo ja, hoeveel en welke wijken?

4. Als ondernemers in alle wijken benaderen teveel werk is, is het college dan bereid om met een voorstel te komen om openstaande winkeldeuren via lokale wetgeving te verbieden? Dit levert immers winst op voor de portemonnee van de ondernemer en voor het klimaat in de winter, als de verwarming aanstaat, en in de zomer, als de airco loeit.

5. In hoeverre heeft het college ook inzet gepleegd om energieverspilling middels onnodig brandend licht en videoschermen te reduceren?

6. Heikele kwestie blijft niet-duurzame terrasverwarming. Amsterdam is aan het onderzoeken of dit toch via lokale wetgeving verboden kan worden, en Utrecht volgt dit onderzoek. Welke update is hierover te melden? En als dit lang gaat duren, is het college bereid om ondernemers te vragen hun niet-duurzame terrasverwarming uit te zetten?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt
Rachel Heijne, GroenLinks