Monde­linge vragen De lange arm van de fossiele brand­stof­fen­lobby


Indiendatum: 11 mei 2023

Mondelinge vragen 3, 16 mei 2023

De bezetters van het Minnaertgebouw bewijzen opnieuw dat de lange arm van de fossiele brandstoffenlobby duidelijk aanwezig is in onze stad. Er zijn minstens 12 projecten waarin de fossiele brandstofindustrie samenwerkt met onze Universiteit Utrecht. Door het ontkennen en bestrijden van wetenschappelijke feiten, het schenden van mensenrechten en het massaal uitstoten van broeikasgassen heeft de fossiele brandstoffenindustrie bewezen een onbetrouwbare partij te zijn in de energietransitie. Echter roept de aanwezigheid van deze massavervuilers in onze stad meer vragen op. De indieners hebben hierom de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van de aandacht die studenten vragen omtrent de invloeden van de fossiele industrie op de Universiteit Utrecht?
  2. Deelt de wethouder de mening dat bedrijven zoals Shell eerder een obstakel zijn in de energietransitie dan een bondgenoot?
  3. De Universiteit Utrecht deelde mee dat zij geen zicht had op het aantal projecten waarin de Universiteit samenwerkte met de fossiele brandstofindustrie. Heeft de gemeente wél zicht hoeveel en bij welke projecten de fossiele brandstofindustrie samenwerkt met de gemeente?
  4. Een van de eisen van de demonstranten is transparantie. Wil de gemeente transparantie in de aankomende klimaatvisie (ook omtrent lobbypraktijken) meenemen?

Joachim Cornielje, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Rachel Heijne, GroenLinks
Annemarijn Oudejans, S&S
Myrthe Minnaert, BIJ1

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Waar is ruimte voor rafelranden?

Lees verder

Schriftelijke vragen Inlichtingendienst van politie bespioneert illegaal onschuldige burgers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer