Monde­linge vragen De lange arm van de fossiele brand­stof­fen­lobby


Indiendatum: 11 mei 2023

Mondelinge vragen 3, 16 mei 2023

De bezetters van het Minnaertgebouw bewijzen opnieuw dat de lange arm van de fossiele brandstoffenlobby duidelijk aanwezig is in onze stad. Er zijn minstens 12 projecten waarin de fossiele brandstofindustrie samenwerkt met onze Universiteit Utrecht. Door het ontkennen en bestrijden van wetenschappelijke feiten, het schenden van mensenrechten en het massaal uitstoten van broeikasgassen heeft de fossiele brandstoffenindustrie bewezen een onbetrouwbare partij te zijn in de energietransitie. Echter roept de aanwezigheid van deze massavervuilers in onze stad meer vragen op. De indieners hebben hierom de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van de aandacht die studenten vragen omtrent de invloeden van de fossiele industrie op de Universiteit Utrecht?
  2. Deelt de wethouder de mening dat bedrijven zoals Shell eerder een obstakel zijn in de energietransitie dan een bondgenoot?
  3. De Universiteit Utrecht deelde mee dat zij geen zicht had op het aantal projecten waarin de Universiteit samenwerkte met de fossiele brandstofindustrie. Heeft de gemeente wél zicht hoeveel en bij welke projecten de fossiele brandstofindustrie samenwerkt met de gemeente?
  4. Een van de eisen van de demonstranten is transparantie. Wil de gemeente transparantie in de aankomende klimaatvisie (ook omtrent lobbypraktijken) meenemen?

Joachim Cornielje, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Rachel Heijne, GroenLinks
Annemarijn Oudejans, S&S
Myrthe Minnaert, BIJ1

Indiendatum: 11 mei 2023
Antwoorddatum: 11 mei 2023

Antwoord: In antwoord op de eerste vraag kan ik melden dat wij dit alleen maar toejuichen. Ik heb het niet van minuut tot minuut gevolgd, maar ik heb wel gezien dat er een dialoog was met de leiding van de universiteit. Dat lijkt me dus alleen maar goed, evenals de betrokkenheid bij de klimaatcrisis.

Wat betreft de rol van Shell kan ik objectief en feitelijk zeggen dat het huidige Shell, anno 2023, een grote bijdrage levert aan klimaatverandering met alle emissies van wat zij produceren en leveren. Daar moet ook bij gezegd worden dat mensen het ook nog gebruiken, dus dat is de andere kant van het verhaal.

In de derde plaats wordt gevraagd of wij zicht hebben op projecten. Ik vind dat een lastige vraag, want hierbij gaat het ook om de vraag wat nu eigenlijk een project is en wanneer je met een fossiele partij aan tafel zit. Ik zal een voorbeeld geven. De meesten van u kennen het project We drive solar, de laadpalen die in twee richtingen kunnen leveren. Wij vinden dat op zichzelf een goede stap, want het is innoverend om duurzame bronnen te verbinden aan het energiegebruik, maar tegelijkertijd
wordt dat project met een aantal grote automerken gedaan, anders krijg je de standaarden niet op hun plek. We werken ook met ENECO, daar kunnen we niet omheen, want het is een grote exploitant van stadsverwarming. ENECO heeft echter een grote gascentrale maar tegelijkertijd ook duurzame bronnen. We voeren gesprekken met EBN, die door de rijksoverheid naar voren wordt geschoven als mogelijke participant in warmtebedrijven van de toekomst, maar EBN is tegelijkertijd vanuit de Staat deelnemer in de gasboringen. We hebben allerlei brandstofpunten in de stad, vaak op erfpachtgrond en daar hebben we dus ook relaties mee. We hebben zelf een gascontract als overheid, als gebruiker. Het is dus allemaal heel ongelijksoortig en er zijn verschillende partijen. Het zijn ook geen projecten en de gemeente is ook een partij in het echte leven en op die manier komen we die wel tegen.
De laatste vraag ging over transparantie. Een tijdje geleden is door Volt een motie ingediend over transparantie. Daar komen we nog op terug, ook in verband met de vraag welke contacten we hebben. Dat lijkt me goed, ook in dit verband. Wat wij overigens in ieder geval in de Klimaatvisie gaan behandelen, is monitoring en de manier waarop wij de cijfers inzichtelijk kunnen maken. Daar kan de raad in ieder geval op rekenen.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Waar is ruimte voor rafelranden?

Lees verder

Schriftelijke vragen Inlichtingendienst van politie bespioneert illegaal onschuldige burgers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer