Monde­linge vragen Waar is ruimte voor rafel­randen?


Indiendatum: 11 mei 2023

Mondelinge vragen 1, 16 mei 2023

Afgelopen zaterdag ging er een demonstratieve rave door de binnenstad van Utrecht. Zo’n 1.300 mensen vroegen aandacht voor de ‘onmisbare rafelranden’ van de stad. Bevorderen van onafhankelijke kunst en cultuur, daar ging het om. Cultuur moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Een van hun belangrijkste eisen: er moet meer plek zijn voor creatieve makers in de stad.

Dit brengt de fracties PvdA, D66, S&S, GL, PvdD, Volt en BIJ1 tot de volgende vragen:

  1. Is het college het eens met de strekking en het doel van de demonstratie?
  2. Herkent het college signalen van creatieve makers in Utrecht over weinig culturele vrijplaatsen en (permanente) plekken? Zo ja, wat heeft het college afgelopen periode gedaan na het horen van deze signalen?
  3. Wat is het college in de nabije toekomst van plan om deze rafelranden een plek te geven in Utrecht?
  4. Op welke manier biedt het college in de uitwerking van de nachtvisie en het broedplaatsenbeleid ruimte voor rafelranden?

Romi Leever, PvdA
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Dirk-Jan van Vliet, D66
Annemarijn Oudejans, S&S
Ingeborg Hornsveld, GL
Beau Nederhand, Volt
Kelly de Haan, BIJ1

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Stand van zaken dB’s

Lees verder

Mondelinge vragen De lange arm van de fossiele brandstoffenlobby

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer