Monde­linge vragen Waar is ruimte voor rafel­randen?


Indiendatum: 11 mei 2023

Mondelinge vragen 1, 16 mei 2023

Afgelopen zaterdag ging er een demonstratieve rave door de binnenstad van Utrecht. Zo’n 1.300 mensen vroegen aandacht voor de ‘onmisbare rafelranden’ van de stad. Bevorderen van onafhankelijke kunst en cultuur, daar ging het om. Cultuur moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Een van hun belangrijkste eisen: er moet meer plek zijn voor creatieve makers in de stad.

Dit brengt de fracties PvdA, D66, S&S, GL, PvdD, Volt en BIJ1 tot de volgende vragen:

  1. Is het college het eens met de strekking en het doel van de demonstratie?
  2. Herkent het college signalen van creatieve makers in Utrecht over weinig culturele vrijplaatsen en (permanente) plekken? Zo ja, wat heeft het college afgelopen periode gedaan na het horen van deze signalen?
  3. Wat is het college in de nabije toekomst van plan om deze rafelranden een plek te geven in Utrecht?
  4. Op welke manier biedt het college in de uitwerking van de nachtvisie en het broedplaatsenbeleid ruimte voor rafelranden?

Romi Leever, PvdA
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Dirk-Jan van Vliet, D66
Annemarijn Oudejans, S&S
Ingeborg Hornsveld, GL
Beau Nederhand, Volt
Kelly de Haan, BIJ1

Indiendatum: 11 mei 2023
Antwoorddatum: 11 mei 2023

Mondelinge vragen 1, 16 mei 2023

Afgelopen zaterdag ging er een demonstratieve rave door de binnenstad van Utrecht. Zo’n 1.300 mensen vroegen aandacht voor de ‘onmisbare rafelranden’ van de stad. Bevorderen van onafhankelijke kunst en cultuur, daar ging het om. Cultuur moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Een van hun belangrijkste eisen: er moet meer plek zijn voor creatieve makers in de stad.

Dit brengt de fracties PvdA, D66, S&S, GL, PvdD, Volt en BIJ1 tot de volgende vragen:

  1. Is het college het eens met de strekking en het doel van de demonstratie?
  2. Herkent het college signalen van creatieve makers in Utrecht over weinig culturele vrijplaatsen en (permanente) plekken? Zo ja, wat heeft het college afgelopen periode gedaan na het horen van deze signalen?
  3. Wat is het college in de nabije toekomst van plan om deze rafelranden een plek te geven in Utrecht?
  4. Op welke manier biedt het college in de uitwerking van de nachtvisie en het broedplaatsenbeleid ruimte voor rafelranden?

Romi Leever, PvdA
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Dirk-Jan van Vliet, D66
Annemarijn Oudejans, S&S
Ingeborg Hornsveld, GL
Beau Nederhand, Volt
Kelly de Haan, BIJ1

Antwoord: Allereerst het antwoord op vraag 1. De Rave voor de rafelranden, een tongbreker, heeft net als iedere andere demonstratie netjes een kennisgeving afgegeven. Het doel was het demonstreren voor vrijplaatsen voor niet-commerciële cultuur en vrije ruimtes in de stad, plekken die van onderop uit eigen initiatief en passie worden opgezet en vormgegeven. U weet van mij dat ik als cultuurwethouder en wij als college van mening zijn dat er ruimte nodig is voor creativiteit en vrijheid en dat wij dit doel dan ook ondersteunen. Onze inzet om dit te bereiken, zal ik in de volgende antwoorden wat beter beschrijven.
Het antwoord op vraag 2 is dat het college het signaal over het tekort aan culturele vrijplaatsen herkent. We zetten ons dan ook in om hier verandering in te brengen. Dit hebben we onder andere verwoord in de nota Huisvesting culturele en creatieve sector en in het ondertekende Broedplaatsenconvenant. Ook zijn we bezig, zoals ik al vaker met de raad heb gedeeld, met de
uitwerking van die nota om meer van die creatieve broedplaatsen in de stad te krijgen. Voor extra inspiratie voor die uitvoering heb ik de organisatie van de Rave voor de rafelranden een berichtje via Instagram gestuurd en ik hoop dat ze binnenkort op die uitnodiging zullen ingaan. Het blijft natuurlijk wel een uitdaging om deze plekken te vinden en ook te behouden, wat ook samenhangt met de groeiende stad.
Het antwoord op vraag 3 is dat er natuurlijk niet echt een vaste definitie bestaat van “rafelranden”. De focus van de gemeente ligt op het creëren van creatieve broedplaatsen waar kunstenaars de vrijheid hebben om te maken, te experimenteren en te groeien. Als wethouder kan ik misschien beter niet beginnen met rafelranden, die helemaal vrij moeten zijn van alle wetten en regels. Maar, zoals gezegd, met volle energie en tijd van mij en Culturele Zaken proberen wij meer creatieve broedplaatsen in Utrecht te realiseren.
Het antwoord op de laatste vraag is dat we met deze plannen, dat wil zeggen de Nachtvisie en de uitvoering van de nota over broedplaatsen, proberen binnen de wettelijke kaders te kijken wat we kunnen doen om creatieve broedplaatsen en de nachtcultuur te faciliteren en te realiseren. Er zitten geen gouden bergen aan financiën achter de nota’s – dat weet de raad ook – en het is dus niet een kwestie van zwaaien met de toverstaf, maar de energie en inspiratie zijn er zeker om hier echt iets van te maken. Ik kijk er ook naar uit om de raad binnenkort te spreken over de Nachtvisie.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Stand van zaken dB’s

Lees verder

Mondelinge vragen De lange arm van de fossiele brandstoffenlobby

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer