Monde­linge vragen De sleutel tot een uilvrien­delijk Utrecht


Indiendatum: 31 mei 2018

Mondelinge vragen 2, 31 mei 2018

Op zaterdag 26 mei 2018 werd de woningbouw in Haarzicht symbolisch gestart door een uil een sleutel te laten ‘overhandigen’ aan wethouder Geldof. Het geheel werd gefilmd door de voorzitter van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn. In november 2017 nam wethouder Dierenwelzijn Jansen motie 231 van de Partij voor de Dieren (met steun van GroenLinks, ChristenUnie en SP) over die het college verzocht geen deel meer te nemen aan roofvogel- en uilenshows, en deze ook niet meer te organiseren en financieren. Nu is het echter misgegaan en de Partij voor de Dieren en GroenLinks vragen zich af hoe dit mogelijk is. Daarom de volgende vragen aan het college:

1. Leidsche Rijn Nieuws stelt dat de wethouder werd overvallen door de inzet van de uil. Was er dan geen communicatie met de organisatie van het evenement over de invulling van het programma? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om met de organisatie in gesprek te gaan om hen te bewegen geen uilen en roofvogels meer in te zetten bij evenementen?

2. Als het gaat om moties en amendementen over dierenwelzijn: hoe wordt dit gecommuniceerd tussen wethouders onderling en richting ambtenaren en organisaties in Utrecht? Dierenwelzijn overstijgt namelijk de diverse portefeuilles. Met andere woorden: hoe voorkomt het college dat het de volgende keer weer misgaat en dat mensen binnen de gemeentelijke organisatie niet op de hoogte zijn van de geldende afspraken wat betreft dierenwelzijn?

3. Aankomend weekend wil hondenopvang De Happy Roedel óók een uil een sleutel laten ‘overhandigen’ bij de opening van hun nieuwe locatie. Is het college bereid met hen in gesprek te gaan om hen te bewegen deze uil niet in te zetten (ons ervan bewust zijnde dat het niet verboden kan worden)?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks

Indiendatum: 31 mei 2018
Antwoorddatum: 31 mei 2018

Mondelinge vragen 2, 31 mei 2018

Op zaterdag 26 mei 2018 werd de woningbouw in Haarzicht symbolisch gestart door een uil een sleutel te laten ‘overhandigen’ aan wethouder Geldof. Het geheel werd gefilmd door de voorzitter van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn. In november 2017 nam wethouder Dierenwelzijn Jansen motie 231 van de Partij voor de Dieren (met steun van GroenLinks, ChristenUnie en SP) over die het college verzocht geen deel meer te nemen aan roofvogel- en uilenshows, en deze ook niet meer te organiseren en financieren. Nu is het echter misgegaan en de Partij voor de Dieren en GroenLinks vragen zich af hoe dit mogelijk is. Daarom de volgende vragen aan het college:

1. Leidsche Rijn Nieuws stelt dat de wethouder werd overvallen door de inzet van de uil. Was er dan geen communicatie met de organisatie van het evenement over de invulling van het programma? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om met de organisatie in gesprek te gaan om hen te bewegen geen uilen en roofvogels meer in te zetten bij evenementen?

Het feest was niet door ons georganiseerd, maar door de projectontwikkelaar van Haarzicht. Uiteraard is vooraf met de organisatie contact geweest. Wij wisten dat een vogel werd ingezet. Wij waren ons er echter niet van bewust dat tijdens een van de begrotingsbehandelingen door de wethouder Evenementen een motie was overgenomen die hiermee te maken heeft. Hadden wij dat scherper in beeld gehad, dan had ik uiteraard niet meegedaan aan het laten landen van de uil. Ook de projectontwikkelaar heeft inmiddels aangegeven niet van de motie op de hoogte te zijn. Als men dat wel had geweten, had men voor een andere openingsvorm gekozen.

2. Als het gaat om moties en amendementen over dierenwelzijn: hoe wordt dit gecommuniceerd tussen wethouders onderling en richting ambtenaren en organisaties in Utrecht? Dierenwelzijn overstijgt namelijk de diverse portefeuilles. Met andere woorden: hoe voorkomt het college dat het de volgende keer weer misgaat en dat mensen binnen de gemeentelijke organisatie niet op de hoogte zijn van de geldende afspraken wat betreft dierenwelzijn?

Ik weet niet precies waarom de motie niet breder bekend is geraakt. Mogelijk heeft het feit ermee te maken dat de motie specifiek is gericht op evenementen die wij zelf organiseren of waar wij zelf aan meebetalen. Inmiddels is, zoals u waarschijnlijk vermoedt, de motie in de organisatie breder bekend geworden. Direct na het eerste e-mailbericht van de PvdD-fractie is in de organisatie de motie nogmaals onder de aandacht gebracht en bij eventuele toekomstige moties die een bredere strekking hebben dan het portefeuilleonderdeel van een verantwoordelijke wethouder zullen wij aandacht hebben voor een bredere verspreiding.

3. Aankomend weekend wil hondenopvang De Happy Roedel óók een uil een sleutel laten ‘overhandigen’ bij de opening van hun nieuwe locatie. Is het college bereid met hen in gesprek te gaan om hen te bewegen deze uil niet in te zetten (ons ervan bewust zijnde dat het niet verboden kan worden)?

De opening van de nieuwe locatie van hondenopvang De Happy Roedel wordt niet door de gemeente Utrecht georganiseerd. Wij hebben die opening ook niet meegefinancierd. Ik heb uit de krant begrepen dat het standpunt van de PvdD-fractie ook bij De Happy Roedel bekend is. De Happy Roedel heeft aangegeven met de show door te gaan. Gelet op het feit dat de gemeente verder niet is betrokken bij de opening en ook gelet op het gegeven dat de standpunten bekend zijn, zie ik geen aanleiding om daarover met De Happy Roedel in gesprek te gaan.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks