Monde­linge vragen Dieren Leidsche Rijn steeds meer in de knel


Indiendatum: 30 nov. 2017

Via Twitter kregen de Partij voor de Dieren en GroenLinks een melding van een inwoner van Utrecht die dagelijks langs het kanaal op J.C. Verthorenkade/Groenewoudsedijk fietst. Hij geeft aan dat bij het bouwen van de Dafne Schippersbrug een groot deel van de bomen is gekapt en dat hierdoor de dieren in dat gebied in de knel zijn geraakt, waardoor onder andere fazanten regelmatig op de weg lopen. Nu deze weg onder handen wordt genomen, komen deze en andere dieren die hier leven, zoals konijnen, hierdoor nóg meer in de knel.

Ook op het verderop gelegen fietspad bovenop de A2 lopen fazanten. En ook hier is geen geschikte leefomgeving voor deze en andere wilde dieren, net als bij Leeuwesteyn Noord, waar de Partij voor de Dieren al eerder aandacht voor vroeg.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn het met de inwoner eens dat er dringend iets moet gebeuren voor de wilde dieren in dit gebied en hebben daarom de volgende vragen:

1. Is bij het college bekend dat in het gebied bij de Dafne Schippersbrug fazanten, konijnen en andere dieren leven en bent u het met de PvdD en GroenLinks eens dat deze nu ernstig in de knel geraakt zijn en nog meer in de knel raken door werkzaamheden?

2. Wat gaat het college doen om deze dieren zo spoedig mogelijk te helpen door hun leefgebied te vergroenen en diervriendelijker te maken? (wanneer worden er weer bomen en ander groen geplaatst?)

3. Wat gaat het college doen om ook het fietspad bovenop de A2 te vergroenen, aangezien hier nu alleen wat gras en kleine bomen staan?

4. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat wilde dieren in Leidsche Rijn niet steeds meer in de knel raken en overlijden door aanrijdingen, bouwwerkzaamheden en dergelijke?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks

Indiendatum: 30 nov. 2017
Antwoorddatum: 30 nov. 2017

Via Twitter kregen de Partij voor de Dieren en GroenLinks een melding van een inwoner van Utrecht die dagelijks langs het kanaal op J.C. Verthorenkade/Groenewoudsedijk fietst. Hij geeft aan dat bij het bouwen van de Dafne Schippersbrug een groot deel van de bomen is gekapt en dat hierdoor de dieren in dat gebied in de knel zijn geraakt, waardoor onder andere fazanten regelmatig op de weg lopen. Nu deze weg onder handen wordt genomen, komen deze en andere dieren die hier leven, zoals konijnen, hierdoor nóg meer in de knel.

Ook op het verderop gelegen fietspad bovenop de A2 lopen fazanten. En ook hier is geen geschikte leefomgeving voor deze en andere wilde dieren, net als bij Leeuwesteyn Noord, waar de Partij voor de Dieren al eerder aandacht voor vroeg.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn het met de inwoner eens dat er dringend iets moet gebeuren voor de wilde dieren in dit gebied en hebben daarom de volgende vragen:

1. Is bij het college bekend dat in het gebied bij de Dafne Schippersbrug fazanten, konijnen en andere dieren leven en bent u het met de PvdD en GroenLinks eens dat deze nu ernstig in de knel geraakt zijn en nog meer in de knel raken door werkzaamheden?

Het is bekend dat de omgeving van de Dafne Schippersbrug en Leeuwesteyn omgevingen zijn waar minder ruimte is voor dieren om te rusten en om voedsel te zoeken. In de bestemmingsplanprocedure is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Omdat de werkzaamheden geleidelijk plaatsvinden, krijgen de wilde dieren de kans om op zoek te gaan naar een beter leefgebied aan de randen van Leidsche Rijn en in de wat grotere groengebieden in Leidsche Rijn. Deze discussie is ook aan de orde geweest toen wij werkten aan de bomeninventarisatie in Leeuwesteyn. Daarin is hetzelfde aangegeven.

2. Wat gaat het college doen om deze dieren zo spoedig mogelijk te helpen door hun leefgebied te vergroenen en diervriendelijker te maken? (wanneer worden er weer bomen en ander groen geplaatst?)

Het gebied wordt gefaseerd ontwikkeld. Daarmee hebben de dieren de mogelijkheid om zich naar meer geschikte gebieden te verplaatsen. Tijdens de ontwikkeling van de woonbuurt rondom de Dafne Schippersbrug wordt nieuw stedelijk groen aangeplant. Ook dat zijn zaken die aan de orde zijn geweest in de diverse procedures die rond Leeuwesteyn zijn gevoerd.

3. Wat gaat het college doen om ook het fietspad bovenop de A2 te vergroenen, aangezien hier nu alleen wat gras en kleine bomen staan?

Het Willem-Alexanderpark is uitgevoerd volgens het ontwerp dat samen met inwoners is gemaakt. Het is ingericht met gras en hoge, bloemrijke vegetatie. Zoals bekend zijn de mogelijkheden voor bomen op de A2 beperkt. De hoge, bloemrijke vegetatie biedt de dieren de beschutting die zij nodig hebben. In aanpassing van het groen wordt niet voorzien.

4. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat wilde dieren in Leidsche Rijn niet steeds meer in de knel raken en overlijden door aanrijdingen, bouwwerkzaamheden en dergelijke?

Geen antwoord

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks

Aanvullende vragen

Mevrouw PAARDEKOOPER (GroenLinks): Voorzitter! Er is duidelijk sprake van tijd tussen het weghalen van het leefgebied en het opnieuw aanleggen van groen waardoor er nu fazanten op het fietspad lopen. Hoe snel kan de wethouder voorzien in een passende oplossing voor de dieren die de weg kwijt zijn?

De heer GELDOF (wethouder): Voorzitter! Dat is een lastig te beantwoorden vraag. Ik heb van iemand die over Het Lint fietst begrepen dat ook daar fazanten lopen. Dan heeft men het gehele Máximapark naast zich. Daar kunnen de dieren een nieuw gebied vinden. De genoemde locatie is niet ver van een groene omgeving. Wij hebben voor de vogels geen maatregelen bedacht. Er is sprake van een faseerde ontwikkeling. In redelijke nabijheid is sprake van een refugium. Het is af en toe even zoeken. Ik heb er vertrouwen in dat dieren vinden wat zij prettig vinden.

Mevrouw VAN ESCH (PvdD): Voorzitter! De wethouder zegt dat de dieren het refugium zelf kunnen vinden, maar volgens mij is het voor fazanten ingewikkeld om ander gebied te vinden. De wethouder zegt dat dit wel lukt, maar volgens mij is in dit gebied bewezen dat dit niet lukt. Blijft de wethouder erbij dat er geen mogelijkheden zijn om deze dieren, waarvan wij het leefgebied hebben afgepakt, te helpen bij het vinden van een ander leefgebied?

De heer GELDOF (wethouder): Voorzitter! Ik heb begrepen dat deze dieren hun eigen leefgebied kunnen vinden. Ik heb aangegeven dat een fazant op een fietspad niet uitzonderlijk is. Zij lopen ook wel eens op Het Lint. In de buurt daarvan hebben zij hun verblijf. Wij hebben niet voorzien in nadere maatregelen. Ik heb niet begrepen dat die nadere maatregelen zijn aangewezen. Ik heb die niet in de knip.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Buurttuin Anatomiegebouw Bekkerstraat

Lees verder

Mondelinge vragen Lichtorgel Holland Casino diervriendelijk?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer