Monde­linge vragen Licht­orgel Holland Casino dier­vrien­delijk?


Indiendatum: 30 nov. 2017

Op 28 november 2017 las de Partij voor de Dieren dat Holland Casino wil vasthouden aan een ‘lichtorgel’ op de nieuwe locatie op de Winthonlaan, ondanks felle tegenstand van de welstandscommissie (zij zien liever eenkleurig licht). De Partij voor de Dieren heeft ook bezwaren tegen dit lichtorgel, vooral omdat Holland Casino het nieuwe pand als diervriendelijk presenteert. De PvdD is heel blij dat er nestgelegenheden voor vogels komen, maar als die vogels dag en nacht verlichting aantreffen op dit gebouw, dan komen ze daar natuurlijk niet nestelen.

Het college van B&W is nog niet zo lang geleden aangespoord meer te doen tegen lichtvervuiling. En ook al zou het licht niet veelkleurig zijn, maar wit, dan nog hebben dieren hier last van.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Waarom meent het college dat een lichtorgel of lichtbak op dit nieuwe pand passend zou zijn?

2. Vindt het college ook niet dat een diervriendelijk gebouw geen ‘lichtorgel’ zou moeten hebben die dieren verstoort?

3. Is het college bereid om er in de gesprekken met het casino voor te pleiten geen felle verlichting te voeren of de verlichting zo aan te passen dat het gebouw écht diervriendelijk wordt en juist geen vogels wegjaagt?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 30 nov. 2017
Antwoorddatum: 30 nov. 2017

Op 28 november 2017 las de Partij voor de Dieren dat Holland Casino wil vasthouden aan een ‘lichtorgel’ op de nieuwe locatie op de Winthonlaan, ondanks felle tegenstand van de welstandscommissie (zij zien liever eenkleurig licht). De Partij voor de Dieren heeft ook bezwaren tegen dit lichtorgel, vooral omdat Holland Casino het nieuwe pand als diervriendelijk presenteert. De PvdD is heel blij dat er nestgelegenheden voor vogels komen, maar als die vogels dag en nacht verlichting aantreffen op dit gebouw, dan komen ze daar natuurlijk niet nestelen.

Het college van B&W is nog niet zo lang geleden aangespoord meer te doen tegen lichtvervuiling. En ook al zou het licht niet veelkleurig zijn, maar wit, dan nog hebben dieren hier last van.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Waarom meent het college dat een lichtorgel of lichtbak op dit nieuwe pand passend zou zijn?

2. Vindt het college ook niet dat een diervriendelijk gebouw geen ‘lichtorgel’ zou moeten hebben die dieren verstoort?

3. Is het college bereid om er in de gesprekken met het casino voor te pleiten geen felle verlichting te voeren of de verlichting zo aan te passen dat het gebouw écht diervriendelijk wordt en juist geen vogels wegjaagt?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Antwoorden

De heer JANSEN (wethouder): Voorzitter! Dank voor de vragen.

Door de raad is op 7 juli 2017 unaniem een wijziging van de reclameverordening vastgesteld waarbij onder meer richtlijnen zijn geformuleerd voor lichtsterkten. Uitingen op en aan het casino worden getoetst aan deze richtlijnen en aan die uit de Welstandsnota. Andere lichtgevende elementen aan of op een gebouw worden getoetst aan geldende milieuwetgeving die inhoudt dat er geen of onacceptabele externe effecten mogen optreden. Op voorhand sluiten wij niet uit dat iedere vorm van verkleurend licht aan of op gebouwen onacceptabel is op grond van externe effecten, denk aan de prachtige verlichting van de Domtoren bij diverse gelegenheden en aan de lichteffecten van het Stadskantoor ter gelegenheid van Le Grand Départ. Uit het toetsen aan de externe effecten blijkt of ze acceptabel zijn. Zo niet, kan het niet.

Op dit moment hebben wij nog geen definitief welzijnsadvies ontvangen. Zodra het college dat heeft ontvangen, kan het zich daarover een oordeel vormen. De suggestie om met de aanvrager in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat de lichtintensiteit voor de omgeving passend en niet dieronvriendelijk is, zullen wij bij de besluitvorming betrekken.

Aanvullende vraag
Mevrouw VAN ESCH (PvdD): Voorzitter! Gezegd wordt dat Holland Casino het pand diervriendelijk wil maken. Daar gaan de vragen over. Hoe beoordeelt het college het feit dat Holland Casino het pand als diervriendelijk bestempelt en daartoe zaken extra wil regelen, ook met een lichtorgel? Wat vindt de wethouder van de problemen voor dieren die daarbij kunnen ontstaan?

De heer JANSEN (wethouder): Voorzitter! De term "lichtorgel" is normatief. Men kan op een orgel tekeergaan, maar men kan er ook subtiel op spelen. Op de Domtoren is sprake van wisselend kleurgebruik, afhankelijk van de aanleiding voor de belichting. Daarvan zijn in de stad meer voorbeelden te vinden. Ik heb het Stadskantoor genoemd. De vraag is wat de impact van het wat ons betreft rustige kleurgebruik op de omgeving is. Dat geldt voor mensen. De voorwaarden die wij stellen, zijn gebaseerd op effecten op mensen, maar tegelijkertijd is er ook sprake van effecten op dieren. Dat aspect betrekken wij bij het beleid, ook bij het beantwoorden van de vraag of het kan of niet. Ik zal echter niet vooraf zeggen dat wij het niet doen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Dieren Leidsche Rijn steeds meer in de knel

Lees verder

Schriftelijke vragen Haalt de EPC norm de praktijk?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer