Monde­linge vragen Dreigende kaalslag Utrechtse Podi­um­kunsten door lande­lijke maat­re­gelen


Indiendatum: 19 dec. 2019

Mondelinge vragen 3, 19 december 2019

Vanaf 2021 trekt Utrecht extra geld uit voor de kunsten. Dat is goed nieuws. Vanaf 2021 trekt het Rijk 80 miljoen extra uit voor de kunsten. Dit betekent dat er ook voor de podiumkunsten geld bij komt. Tegelijkertijd verliest Nederland straks minstens 50 gesubsidieerde gezelschappen.

Hoe komt dit? De manier waarop het landelijke overheidsbudget verdeeld zal worden over de verschillende subsidieregelingen, heeft een zeer nadelige uitwerking op de podiumkunsten, met name op de meerjarige ondersteuning van gezelschappen en festivals door het Fonds Podiumkunsten (FPK).

Als de plannen van het Rijk blijven zoals ze nu voorgesteld zijn, betekent dit een enorme kaalslag voor de podiumkunsten in de periode 2021-2024. Nog maar 50 tot 60 gezelschappen zullen dan meerjarige FPK subsidie ontvangen, in plaats van het huidige aantal van 113. In de landelijke theaterwereld bestaat grote vrees dat die korting tot verschraling en faillissementen zal leiden. Er zijn inmiddels 466 noodkreten binnen.

GroenLinks Kamerlid Corine Ellemeet heeft hierover recentelijk een motie ingediend, die breed gesteund is in de Kamer. Daarmee is aan de minister de opdracht gegeven om financieel in kaart te brengen wat de gevolgen van de bezuiniging zijn op de meerjarige ondersteuning van gezelschappen en festivals door het Fonds Podiumkunsten (FPK).

Deze landelijke bezuinigingsplannen hangen momenteel als een donkere wolk boven de Utrechtse culturele sector. Als ze doorgaan heeft de bezuiniging grote gevolgen voor het cultuuraanbod en de creatieve werkgelegenheid in onze stad. Naar rato zou dat voor Utrecht betekenen dat er maar 8 à 9 in plaats van 16 instellingen door het FPK gesteund zouden worden. En ook de ruimte voor instroom van nieuwe aanvragers wordt - zowel voor gezelschappen als culturele festivals - vrijwel onmogelijk gemaakt.

Utrechtse vertegenwoordigers van de FPK-gezelschappen en -festivals deelden recentelijk hun terechte zorgen met de raad. Ze brachten ons tijdens een bijeenkomst op de hoogte van de mogelijke gevolgen die deze landelijke plannen voor hen zouden hebben. Ze riepen de raad op om te helpen deze zorgen bij de landelijke fracties onder de aandacht te brengen. Dat doen we graag, gaven we aan. Maar wat ons betreft is dat alleen niet voldoende. We beseffen dat dit gaat om een landelijke bezuiniging en dat het een onderwerp is dat valt onder de Tweede kamer en het kabinet, maar tegelijkertijd heeft dit landelijk besluit wel te ingrijpende gevolgen voor de culturele sector in onze stad Utrecht, vinden de fracties.

We maken ons grote zorgen. En roepen daarom het college van Utrecht op om namens de fracties in actie te komen en zich in te spannen om deze zorgen landelijk bij de minister kenbaar te maken.

Dat brengt de fracties op de volgende vragen:

1. Is het college bereid om in gesprek te gaan met Utrechtse vertegenwoordigers van de FPK-gezelschappen en -festivals over welke zorgen er momenteel spelen?

2. Is het college bereid om namens de Utrechtse vertegenwoordigers van de FPK-gezelschappen en -festivals in gesprek te gaan met Minister Ingrid van Engelshoven en de zorgen van de Utrechtse culturele sector met haar te delen? En aan de raad (via een memo) een terugkoppeling te geven van haar gesprek?

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Hester Assen, PvdA
Ellen Bijsterbosch, D66

Indiendatum: 19 dec. 2019
Antwoorddatum: 19 dec. 2019

Mondelinge vragen 3, 19 december 2019

Vanaf 2021 trekt Utrecht extra geld uit voor de kunsten. Dat is goed nieuws. Vanaf 2021 trekt het Rijk 80 miljoen extra uit voor de kunsten. Dit betekent dat er ook voor de podiumkunsten geld bij komt. Tegelijkertijd verliest Nederland straks minstens 50 gesubsidieerde gezelschappen.

Hoe komt dit? De manier waarop het landelijke overheidsbudget verdeeld zal worden over de verschillende subsidieregelingen, heeft een zeer nadelige uitwerking op de podiumkunsten, met name op de meerjarige ondersteuning van gezelschappen en festivals door het Fonds Podiumkunsten (FPK).

Als de plannen van het Rijk blijven zoals ze nu voorgesteld zijn, betekent dit een enorme kaalslag voor de podiumkunsten in de periode 2021-2024. Nog maar 50 tot 60 gezelschappen zullen dan meerjarige FPK subsidie ontvangen, in plaats van het huidige aantal van 113. In de landelijke theaterwereld bestaat grote vrees dat die korting tot verschraling en faillissementen zal leiden. Er zijn inmiddels 466 noodkreten binnen.

GroenLinks Kamerlid Corine Ellemeet heeft hierover recentelijk een motie ingediend, die breed gesteund is in de Kamer. Daarmee is aan de minister de opdracht gegeven om financieel in kaart te brengen wat de gevolgen van de bezuiniging zijn op de meerjarige ondersteuning van gezelschappen en festivals door het Fonds Podiumkunsten (FPK).

Deze landelijke bezuinigingsplannen hangen momenteel als een donkere wolk boven de Utrechtse culturele sector. Als ze doorgaan heeft de bezuiniging grote gevolgen voor het cultuuraanbod en de creatieve werkgelegenheid in onze stad. Naar rato zou dat voor Utrecht betekenen dat er maar 8 à 9 in plaats van 16 instellingen door het FPK gesteund zouden worden. En ook de ruimte voor instroom van nieuwe aanvragers wordt - zowel voor gezelschappen als culturele festivals - vrijwel onmogelijk gemaakt.

Utrechtse vertegenwoordigers van de FPK-gezelschappen en -festivals deelden recentelijk hun terechte zorgen met de raad. Ze brachten ons tijdens een bijeenkomst op de hoogte van de mogelijke gevolgen die deze landelijke plannen voor hen zouden hebben. Ze riepen de raad op om te helpen deze zorgen bij de landelijke fracties onder de aandacht te brengen. Dat doen we graag, gaven we aan. Maar wat ons betreft is dat alleen niet voldoende. We beseffen dat dit gaat om een landelijke bezuiniging en dat het een onderwerp is dat valt onder de Tweede kamer en het kabinet, maar tegelijkertijd heeft dit landelijk besluit wel te ingrijpende gevolgen voor de culturele sector in onze stad Utrecht, vinden de fracties.

We maken ons grote zorgen. En roepen daarom het college van Utrecht op om namens de fracties in actie te komen en zich in te spannen om deze zorgen landelijk bij de minister kenbaar te maken.

Dat brengt de fracties op de volgende vragen:

1. Is het college bereid om in gesprek te gaan met Utrechtse vertegenwoordigers van de FPK-gezelschappen en -festivals over welke zorgen er momenteel spelen?

Wij zijn met de sector in gesprek. Dit is een serieus vraagstuk waarvan wij vinden dat het onze aandacht verdient. Het is heel goed dat dit hier aan de orde wordt gesteld.

2. Is het college bereid om namens de Utrechtse vertegenwoordigers van de FPK-gezelschappen en -festivals in gesprek te gaan met Minister Ingrid van Engelshoven en de zorgen van de Utrechtse culturele sector met haar te delen? En aan de raad (via een memo) een terugkoppeling te geven van haar gesprek?

Wij hebben onze zorgen hierover bij de minister uitgesproken. Op basis van de motie-Ellermeet brengt de minister in kaart wat het mogelijke effect van de herverdeling van de middelen is. Zodra deze inventarisatie beschikbaar is, zullen wij hierover samen met de G4 of met onze regio met de minister contact opnemen. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om de raad daarover te
informeren.

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Hester Assen, PvdA
Ellen Bijsterbosch, D66

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Red Vogelopvang Utrecht

Lees verder

Mondelinge vragen Smeltende schaatsbaan in Vleuterweide

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer