Monde­linge vragen Smeltende schaatsbaan in Vleu­ter­weide


Indiendatum: 19 dec. 2019

Mondelinge vragen 7, 19 december 2019

Deze week beleefden we een van de warmste decemberdagen ooit. Ondertussen wordt er bij Winkelcentrum Vleuterweide van alles aan gedaan om een schaatsbaan, grotendeels in de openlucht, draaiende te houden. Het AD/UN beschreef in een artikel dat koelmachines op volle toeren loeien en dat het 8.000 euro per week aan energie kost om een vergelijkbare ijsbaan open te houden in Maarssen.

Ondertussen is ook te lezen dat de schaatsbaan in Vleuterweide niet opgewassen is tegen de warmte en dat het ijs gewoon smelt. De organisatie neemt daar geen extra maatregelen tegen. Er zouden overigens nog maar 50 mensen geschaatst hebben op de baan van 350 m2. Schaatsen is op deze manier wel erg slecht voor het klimaat. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat het echt heel onduurzaam is om met dit weer, op deze manier een openlucht schaatsbaan draaiende te houden?

2. In hoeverre heeft de gemeente meebetaald aan de schaatsbaan, of meegewerkt in de vorm van een vergunning, of op een andere manier bijgedragen?

3. De organisatie in Vleuterweide zegt geen aanvullende isolerende maatregelen te nemen. Is het college bereid de organisatie hierop aan te spreken en aan te sturen op energieverlagende maatregelen die andere open schaatsbanen in de regio wel nemen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid, gezien het feit dat het in de toekomst alleen maar warmer wordt, om in volgende gevallen isolatiemaatregelen te vragen of op te leggen aan organisatoren van een schaatsbaan in de openlucht? En anders, indien mogelijk, een subsidie of vergunning te weigeren? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks

Indiendatum: 19 dec. 2019
Antwoorddatum: 19 dec. 2019

Mondelinge vragen 7, 19 december 2019

Deze week beleefden we een van de warmste decemberdagen ooit. Ondertussen wordt er bij Winkelcentrum Vleuterweide van alles aan gedaan om een schaatsbaan, grotendeels in de openlucht, draaiende te houden. Het AD/UN beschreef in een artikel dat koelmachines op volle toeren loeien en dat het 8.000 euro per week aan energie kost om een vergelijkbare ijsbaan open te houden in Maarssen.

Ondertussen is ook te lezen dat de schaatsbaan in Vleuterweide niet opgewassen is tegen de warmte en dat het ijs gewoon smelt. De organisatie neemt daar geen extra maatregelen tegen. Er zouden overigens nog maar 50 mensen geschaatst hebben op de baan van 350 m2. Schaatsen is op deze manier wel erg slecht voor het klimaat. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat het echt heel onduurzaam is om met dit weer, op deze manier een openlucht schaatsbaan draaiende te houden?

Schaatsbaan Vleuterweide is een jaarlijks terugkerend evenement in Centrum Vleuterweide en is dit jaar voor de 3e keer georganiseerd. Vorig jaar had de ijsbaan ongeveer 7.000 bezoekers. Het overgrote deel van de bezoekers bestonden uit kinderen met ouders, ze verbleven gemiddeld zo’n 1,5 uur en kwamen voornamelijk uit Vleuten en omgeving. Het evenement maakt geen gebruik van dieselaggregaten, maar van een vast electriciteitspunt van het winkelcentrum. Daarnaast werkt het koelsysteem van de ijsbaan niet harder bij een hogere temperatuur. Dat zorgt ervoor dat het energiegebruik niet toeneemt, maar is ook de reden dat er op het ijs bij de huidige weersomstandigheden wat meer watervorming is.

Ook hebben we contact gehad met de vergunninghouder. De ijsbaan is gehuurd bij het bedrijf Buro Kaper. Wij hebben van hen bijgaande factsheet ontvangen, waarin zij kort ingaan op het duurzaamheidsvraagstuk van een ijsbaan. De organisator heeft aangegeven, dat het koelsysteem dat zij gebruiken dus niet harder gaat werken als de temperatuur hoger is, maar dat het langer duurt voordat het ijs hard is. Dat is dan ook de reden dat er op het ijs bij warmere weersomstandigheden wat meer watervorming is, waar je echter nog steeds op kunt schaatsen. De organisator geeft aan dat er geen sprake is van meer energieverbruik vanwege een hogere temperatuur.

2. In hoeverre heeft de gemeente meebetaald aan de schaatsbaan, of meegewerkt in de vorm van een vergunning, of op een andere manier bijgedragen?

Op 13 augustus 2019 heeft de gemeente een vergunningaanvraag ontvangen. Op 18 oktober 2019 (in lijn met de wens van uw raad om vroegtijdig, zes tot acht weken voor het evenement een vergunning te verlenen) hebben wij de vergunning verleend voor dit evenement. De gemeente heeft geen subsidie verstrekt aan het evenement. De winkeliersvereniging heeft voor het realiseren van de ijsbaan een bijdrage ontvangen van het Ondernemersfonds Utrecht.

3. De organisatie in Vleuterweide zegt geen aanvullende isolerende maatregelen te nemen. Is het college bereid de organisatie hierop aan te spreken en aan te sturen op energieverlagende maatregelen die andere open schaatsbanen in de regio wel nemen? Zo nee, waarom niet?

De vergunning is verleend op basis van de gronden die de Raad in de APV heeft vastgelegd. De APV biedt geen mogelijkheden om in vergunningverlening te sturen op energieverbruik. We zijn bereid om de organisatie hier op aan te spreken. Immers, We streven ernaar dat de Utrechtse evenementen in de openbare ruimte duurzaam georganiseerd zijn.

4. Is het college bereid, gezien het feit dat het in de toekomst alleen maar warmer wordt, om in volgende gevallen isolatiemaatregelen te vragen of op te leggen aan organisatoren van een schaatsbaan in de openlucht? En anders, indien mogelijk, een subsidie of vergunning te weigeren? Zo nee, waarom niet?

Nee, want het evenement ontvangt geen subsidie van de gemeente en in het kader van de evenementenvergunning bestaan geen mogelijkheden om nadere eisen aan het energieverbruik van aanvragers en/of uitvoerders te stellen. Verder zie antwoord op vraag 3.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Dreigende kaalslag Utrechtse Podiumkunsten door landelijke maatregelen

Lees verder

Mondelinge vragen Onrust in het voormalig UCK-pand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer