Monde­linge vragen Smeltende schaatsbaan in Vleu­ter­weide


Mondelinge vragen 7, 19 december 2019

Deze week beleefden we een van de warmste decemberdagen ooit. Ondertussen wordt er bij Winkelcentrum Vleuterweide van alles aan gedaan om een schaatsbaan, grotendeels in de openlucht, draaiende te houden. Het AD/UN beschreef in een artikel dat koelmachines op volle toeren loeien en dat het 8.000 euro per week aan energie kost om een vergelijkbare ijsbaan open te houden in Maarssen.

Ondertussen is ook te lezen dat de schaatsbaan in Vleuterweide niet opgewassen is tegen de warmte en dat het ijs gewoon smelt. De organisatie neemt daar geen extra maatregelen tegen. Er zouden overigens nog maar 50 mensen geschaatst hebben op de baan van 350 m2. Schaatsen is op deze manier wel erg slecht voor het klimaat. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat het echt heel onduurzaam is om met dit weer, op deze manier een openlucht schaatsbaan draaiende te houden?

2. In hoeverre heeft de gemeente meebetaald aan de schaatsbaan, of meegewerkt in de vorm van een vergunning, of op een andere manier bijgedragen?

3. De organisatie in Vleuterweide zegt geen aanvullende isolerende maatregelen te nemen. Is het college bereid de organisatie hierop aan te spreken en aan te sturen op energieverlagende maatregelen die andere open schaatsbanen in de regio wel nemen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid, gezien het feit dat het in de toekomst alleen maar warmer wordt, om in volgende gevallen isolatiemaatregelen te vragen of op te leggen aan organisatoren van een schaatsbaan in de openlucht? En anders, indien mogelijk, een subsidie of vergunning te weigeren? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks