Monde­linge vragen Onrust in het voormalig UCK-pand


Mondelinge vragen 9, 19 december 2019

Na het omvallen van het Utrechts Centrum voor de Kunsten is de gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe invulling voor het leeggekomen pand aan het Domplein. Per 1 januari betrekken een aantal nieuwe partijen het pand, die in het kader van een tijdelijke regeling de amateurkunsteducatie gaan verzorgen tot eind 2021.

De afgelopen maanden heeft het voormalig UCK-pand echter niet leeg gestaan en hebben een aantal culturele organisaties via leegstandsbeheer tijdelijk ruimtes gehuurd. De fracties van Student & Starter en Partij van de Arbeid hebben van de tijdelijke huurders een aantal klachten ontvangen over hoe er met hen wordt omgegaan, zoals ook verwoord in het AD-artikel dat gisteren in de krant verscheen.1 Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de berichtgeving in het AD van 18 december 2019?

Een van de klachten van de tijdelijke huurders is dat bij de gemeente van te voren al bekend was dat de tijdelijke huurders per 1 januari weer zouden moeten vertrekken, maar dat dit nooit aan hen is verteld.

2. Klopt het dat de gemeente geen einddatum heeft gecommuniceerd richting de tijdelijke huurders? Zo ja, waarom is dit niet gedaan?

Een andere klacht is dat de nieuwe huurders de afgelopen week al actief waren in het pand, terwijl het contract van de huidige - tijdelijke - huurders nog loopt tot 1 januari. In reactie op het AD-artikel werd besloten om per direct de sloten in het pand te vervangen, waarbij nog niet duidelijk was wie waar en wanneer een vervangende sleutel kon ophalen.

3. Waarom werden de sloten vervangen en voor wie zijn de nieuwe sleutels bedoeld? Welke kosten zijn hiermee gemoeid en wie draait hiervoor op?

4. Deelt het college de mening dat de zaken al met al niet bepaald netjes zijn verlopen?

5. Is het college bereid om met de vertrekkende huurders in gesprek te gaan over de klachten en hen eventueel ook te helpen bij het vinden van nieuwe huisvesting?

Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP