Monde­linge Vragen Drive-in Bioscoop


Indiendatum: 26 apr. 2018

Mondelinge Vragen 7, 26 april 2018

Megabioscoop Kinepolis maakte vorige week bekend een drive-in bioscoop te gaan organiseren. Voor 15 euro per auto kunnen bezoekers op 1 mei een film bekijken. Een woordvoerder van Kinepolis zegt in een persbericht: “Dat deze locatie met de fiets en het openbaar vervoer uitstekend te bereiken is, weten de meeste mensen wel. Met de Drive-in bioscoop laten we zien dat er ook genoeg ruimte is voor automobilisten.”

Bij de bespreking van het bestemmingsplan van de megabioscoop in 2014 gaf de Partij voor de Dieren aan zich zorgen te maken over de luchtkwaliteit in het gebied, als gevolg van het autogebruik van de honderdduizenden bioscoopbezoekers. De wethouder zei toen: “Verder bevindt de bioscoop zich bij het grootste openbaarvervoerknooppunt van Nederland. Het is dus niet de intentie te stimuleren dat mensen met de auto naar de bioscoop komen”.

Uit de uitspraak van Kinepolis blijkt nu het tegendeel. Daarom hebben Partij voor de Dieren en SP de volgende vragen:

1. Wat is de mening van het college over het signaal dat de bioscoop afgeeft door een evenement te organiseren dat als doel heeft de boodschap te verspreiden dat zij per auto zo goed bereikbaar is?

2. Vindt het college, net als de Partij voor de Dieren, een drive-in bioscoop op deze locatie een ongewenste ontwikkeling? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om met Kinepolis te praten om af te zien van het organiseren van toekomstige drive-ins?

4. Is het college bereid de bioscoop te wijzen op de mogelijkheden de klimaatimpact van dit onnodige autogebruikte compenseren?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP

Indiendatum: 26 apr. 2018
Antwoorddatum: 26 apr. 2018

Mondelinge Vragen 7, 26 april 2018

Megabioscoop Kinepolis maakte vorige week bekend een drive-in bioscoop te gaan organiseren. Voor 15 euro per auto kunnen bezoekers op 1 mei een film bekijken. Een woordvoerder van Kinepolis zegt in een persbericht: “Dat deze locatie met de fiets en het openbaar vervoer uitstekend te bereiken is, weten de meeste mensen wel. Met de Drive-in bioscoop laten we zien dat er ook genoeg ruimte is voor automobilisten.”

Bij de bespreking van het bestemmingsplan van de megabioscoop in 2014 gaf de Partij voor de Dieren aan zich zorgen te maken over de luchtkwaliteit in het gebied, als gevolg van het autogebruik van de honderdduizenden bioscoopbezoekers. De wethouder zei toen: “Verder bevindt de bioscoop zich bij het grootste openbaarvervoerknooppunt van Nederland. Het is dus niet de intentie te stimuleren dat mensen met de auto naar de bioscoop komen”.

Uit de uitspraak van Kinepolis blijkt nu het tegendeel. Daarom hebben Partij voor de Dieren en SP de volgende vragen:

1. Wat is de mening van het college over het signaal dat de bioscoop afgeeft door een evenement te organiseren dat als doel heeft de boodschap te verspreiden dat zij per auto zo goed bereikbaar is?

Dank voor de vragen. Mocht de drive-in bioscoop als doel hebben de autobereikbaarheid van de bioscoop te benadrukken, dan juicht het college dat niet toe. Op de site van Kinepolis staat dat het evenement de aftrap van Meimaand Filmmaand markeert. Het gaat voor zover bekend om een eenmalig evenement. Voor een drive-in bioscoop vinden wij het parkeerterrein P3 bij de Jaarbeurs ook geen geschikte locatie, omdat daarmee auto's naar het centrum worden getrokken. Overigens is het evenement omgevingsvergunningplichtig, maar wij hebben geen aanvraag voor een vergunning ontvangen.


2. Vindt het college, net als de Partij voor de Dieren, een drive-in bioscoop op deze locatie een ongewenste ontwikkeling? Zo nee, waarom niet?

Wanneer Kinepolis aan dit evenement een structureel vervolg wil geven, zullen wij daarover zeker met hen in gesprek gaan.

3. Is het college bereid om met Kinepolis te praten om af te zien van het organiseren van toekomstige drive-ins?

Zie antwoord op vraag 3.

4. Is het college bereid de bioscoop te wijzen op de mogelijkheden de klimaatimpact van dit onnodige autogebruikte compenseren?

Het college is vanzelfsprekend bereid de bioscoop te wijzen op de mogelijkheden om de klimaatimpact van dit autogebruik te compenseren. Er zijn mogelijkheden in de markt om een evenement met CO2-certificaten te compenseren, afhankelijk van de vraag waar de CO2-compensatie plaatsvindt, buitenland of lokaal. Per ton CO2 kost dit van € 0,40 tot € 15,00.