Monde­linge vragen Een dagdeel op het stem­bureau?


Indiendatum: 20 jan. 2022

Mondelinge vragen 3, donderdag 20 januari 2022

Bij de behandeling van het raadsvoorstel Centrale Stemopneming heeft de burgemeester naar aanleiding van motie 309 toegezegd om het mogelijk te maken dat vrijwilligers een dagdeel op het stembureau werken. Ze wilde dit alleen niet actief promoten.

Volgens de ChristenUnie leidt het werken in dagdelen, wat tot voor kort ook gewoon mogelijk was in Utrecht, tot meer mensen die beschikbaar zijn en zich kunnen inzetten voor de democratie in de stad. De verkiezingsdag is voor vrijwilligers op het stembureau immers heel lang, van vóór 07:00 's ochtends tot gemiddeld 23:30 's avonds.

Inmiddels wordt er al weer enkele weken actief geworven voor stembureauleden, tellers en andere vrijwilligers. Het blijkt alleen dat nergens melding wordt gemaakt van de mogelijkheid voor mensen om zich een dagdeel in te zetten. Daarover hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het op dit moment mogelijk voor mensen om zich voor een dagdeel als stembureaulid in te schrijven, in lijn met de toezegging van de burgemeester? Waarom wordt dit bijvoorbeeld niet vermeld op www.mijnstembureau-utrecht.nl?
  2. Welke actie gaat nog ondernomen worden om vrijwilligers ervan in kennis te stellen dat zij zich ook voor een dagdeel kunnen aanmelden?
  3. Als het al mogelijk is, welke ervaring heeft de gemeente nu in de praktijk met inschrijvingen? Kiezen mensen eerder voor een hele dag dan een dagdeel?

Jan Wijmenga, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Bert van Steeg, CDA

Indiendatum: 20 jan. 2022
Antwoorddatum: 20 jan. 2022

Mondelinge vragen 3, donderdag 20 januari 2022

Bij de behandeling van het raadsvoorstel Centrale Stemopneming heeft de burgemeester naar aanleiding van motie 309 toegezegd om het mogelijk te maken dat vrijwilligers een dagdeel op het stembureau werken. Ze wilde dit alleen niet actief promoten.

Volgens de ChristenUnie leidt het werken in dagdelen, wat tot voor kort ook gewoon mogelijk was in Utrecht, tot meer mensen die beschikbaar zijn en zich kunnen inzetten voor de democratie in de stad. De verkiezingsdag is voor vrijwilligers op het stembureau immers heel lang, van vóór 07:00 's ochtends tot gemiddeld 23:30 's avonds.

Inmiddels wordt er al weer enkele weken actief geworven voor stembureauleden, tellers en andere vrijwilligers. Het blijkt alleen dat nergens melding wordt gemaakt van de mogelijkheid voor mensen om zich een dagdeel in te zetten. Daarover hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het op dit moment mogelijk voor mensen om zich voor een dagdeel als stembureaulid in te schrijven, in lijn met de toezegging van de burgemeester? Waarom wordt dit bijvoorbeeld niet vermeld op www.mijnstembureau-utrecht.nl?
  2. Welke actie gaat nog ondernomen worden om vrijwilligers ervan in kennis te stellen dat zij zich ook voor een dagdeel kunnen aanmelden?
  3. Als het al mogelijk is, welke ervaring heeft de gemeente nu in de praktijk met inschrijvingen? Kiezen mensen eerder voor een hele dag dan een dagdeel?

    Voorzitter! Dank voor de vragen. Zoals ik tijdens het debat heb beloofd, is dat mogelijk, maar geven wij daar geen actieve promotie aan. Dat betekent dat wij op de site waar mensen zich aanmelden om mee te helpen bij het verkiezingsproces aan deze mogelijkheid aandacht besteden. Wij hebben dat recent aan de site toegevoegd, zodat mensen kunnen zien dat zij zich voor een dagdeel kunnen aanmelden. Op dit moment hebben twee vrijwilligers met ons contact opgenomen. Zij hebben gezegd dat ze graag een dagdeel willen meedoen. Zij zijn voor één dagdeel ingepland. Ik denk dat ik hiermee de drie vragen van de heer Wijmenga heb beantwoord.

Jan Wijmenga, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Bert van Steeg, CDA