Schrif­te­lijke vragen Alexander de Grotelaan


Indiendatum: 20 jan. 2022

Schriftelijke vragen 2022/12

Bewoners van de flat aan de Alexander de Grotelaan waar vorig jaar in het portiek een bom ontplofte maken zich zorgen over hun veiligheid vanwege de staat van hun flatgebouw. Er zitten stukken beton los aan de gevel en bewoners geven aan dat ze niet meer van hun balkon gebruik durven maken omdat ze bang zijn voor betonrot. Woningcorporatie Bo-Ex heeft een onderzoek ingesteld naar de staat van de flat en geeft aan dat het gebouw alleen oppervlakkige schade heeft. De constructieve veiligheid van het gebouw is volgens hun niet in het geding is. Er is een herstelplan in de maak wat volgens Bo-Ex ergens in de komende drie jaar gaat plaatsvinden.

Op 20 januari 2022 stond er een artikel over in het AD. Daarin staat ook dat huurdersorganisatie STOK heeft gevraagd om het rapport in te zien maar dat Bo-Ex dat heeft afgewezen. Dat voedt de speculatie dat er wellicht meer aan de hand is. En intussen maken de bewoners maken zich enorme zorgen. Ze hebben melding gedaan bij de gemeente hierover.

De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Denk, SP, PVV, D66, Student & Starter, VVD en CDA vinden het onverteerbaar dat bewoners in angst leven en hebben daarom de volgende vragen.

1. Is het college het met de fracties eens dat het belangrijk is dat het rapport met de bewoners gedeeld wordt en het dus zo snel mogelijk openbaar gemaakt moet worden? Zo ja, is het college bereid hierover met Bo-Ex in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met fracties eens dat Bo-Ex daarna middels bewonersavonden de inhoud van het rapport moet toelichten en dus openbaarheid van zaken moet geven over de staat van hun woningen? Zo ja, ziet de gemeente hier nog een rol voor zichzelf weggelegd?

Gesteld door:

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Ismail El Abassi, Denk
Tim Schipper, SP
David Bosch, PVV
Maarten Koning, D66
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Erik van der Marel, VVD
Jantine Zwinkels, CDA

Indiendatum: 20 jan. 2022
Antwoorddatum: 15 feb. 2022

Schriftelijke vragen 2022/12

Bewoners van de flat aan de Alexander de Grotelaan waar vorig jaar in het portiek een bom ontplofte maken zich zorgen over hun veiligheid vanwege de staat van hun flatgebouw. Er zitten stukken beton los aan de gevel en bewoners geven aan dat ze niet meer van hun balkon gebruik durven maken omdat ze bang zijn voor betonrot. Woningcorporatie Bo-Ex heeft een onderzoek ingesteld naar de staat van de flat en geeft aan dat het gebouw alleen oppervlakkige schade heeft. De constructieve veiligheid van het gebouw is volgens hun niet in het geding is. Er is een herstelplan in de maak wat volgens Bo-Ex ergens in de komende drie jaar gaat plaatsvinden.

Op 20 januari 2022 stond er een artikel over in het AD. Daarin staat ook dat huurdersorganisatie STOK heeft gevraagd om het rapport in te zien maar dat Bo-Ex dat heeft afgewezen. Dat voedt de speculatie dat er wellicht meer aan de hand is. En intussen maken de bewoners maken zich enorme zorgen. Ze hebben melding gedaan bij de gemeente hierover.

De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Denk, SP, PVV, D66, Student & Starter, VVD en CDA vinden het onverteerbaar dat bewoners in angst leven en hebben daarom de volgende vragen.

1. Is het college het met de fracties eens dat het belangrijk is dat het rapport met de bewoners gedeeld wordt en het dus zo snel mogelijk openbaar gemaakt moet worden? Zo ja, is het college bereid hierover met Bo-Ex in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?

Wij vinden het belangrijk dat de inhoud van het rapport op een zo goed mogelijke manier wordt gedeeld met de bewoners. Ook Bo-Ex heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat de bewoners zo goed mogelijk worden geïnformeerd. Navraag leert ons dat Bo-Ex daarom op 12 januari via een brief bewoners op de hoogte heeft gesteld van de uitkomsten en de conclusies van het onderzoek. Bo-Ex geeft aan dat het onderzoek zelf toen niet is meegestuurd omdat het een uiterst technisch rapport betreft. Bo-Ex heeft zelf in de weken na het verzenden van de bewonersbrief verder geen signalen ontvangen van onrust onder bewoners, ook niet via hun sociaal beheerder in de wijk. Naar aanleiding van het artikel in het AD en deze set van raadsvragen heeft Bo-Ex het initiatief genomen om actief het gesprek met de bewoners te initiëren, dit om eventuele onrust die er zou kunnen bestaan onder bewoners weg te nemen. Bewoners hebben hiervoor op 24 januari een uitnodiging gekregen voor een spoedbewonersavond die gepland stond op 27 januari. Hiervoor konden bewoners zich aanmelden binnen de daarbij mogelijke coronaregels. Ook werd de mogelijkheid geboden voor een 1-op-1 gesprek. Tijdens de bewonersavond zou Bo-Ex het rapport nader toelichten en was er de gelegenheid ome vragen te stellen aan de onderzoekers. Bo-Ex heeft laten weten dat er geen aanmeldingen zijn geweest voor de bewonersavond. Er zijn, tot nog toe, ook geen bewoners die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid voor een 1-op-1 gesprek. Bo-Ex heeft de gemeente laten weten dat zij bereid zijn om het rapport te delen met huurdersvertegenwoordiging STOK zodat zij kunnen toetsen of de door Bo Ex geleverde informatie goed is verwoord.

2. Is het college het met fracties eens dat Bo-Ex daarna middels bewonersavonden de inhoud van het rapport moet toelichten en dus openbaarheid van zaken moet geven over de staat van hun woningen? Zo ja, ziet de gemeente hier nog een rol voor zichzelf weggelegd?

Zie antwoord vraag 1.

Gesteld door:

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Ismail El Abassi, Denk
Tim Schipper, SP
David Bosch, PVV
Maarten Koning, D66
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Erik van der Marel, VVD
Jantine Zwinkels, CDA