Monde­linge vragen Oplopende coro­na­kosten kwetsbare doel­groepen


Indiendatum: 20 jan. 2022

Mondelinge vragen 6, 20 januari 2022

De kosten om aan de coronamaatregelen te voldoen kunnen behoorlijk oplopen. Denk aan hygiënische producten, zelftesten en sinds kort ook medische mondkapjes. Betrokkenen die met kwetsbare doelgroepen werken hebben bij ons aan de bel getrokken vanwege de almaar oplopende coronakosten. Individuen en organisaties die bijvoorbeeld met dak- en thuislozen werken, bekostigen deze middelen zelf. Met sommige organisaties heeft de gemeente een subsidierelatie. Het is onwenselijk dat geld dat bedoeld is voor hulp aan kwetsbare groepen noodgedwongen besteed moet worden aan o.a. zelftesten. Voor het onderwijs zijn zelftesten beschikbaar gesteld, maar dat geldt niet voor bijvoorbeeld de maatschappelijke opvang.

De fracties van PvdA, Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, Student & Starter, SP en DENK vinden het een maatschappelijke taak om ervoor te zorgen dat kwetsbare doelgroepen in Utrecht worden beschermd.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. Is de gemeente bekend met de zorgen die betrokkenen die werken met kwetsbare doelgroepen uiten over de oplopende coronakosten die zij moeten maken?

2. Is de gemeente het met de vragenstellers eens dat het een maatschappelijke taak is om ervoor te zorgen dat kwetsbare doelgroepen in Utrecht worden beschermd en dat de genoemde kosten niet op betrokkenen afgewenteld moeten worden?

3. Is de gemeente bereid deze betrokkenen tegemoet te komen in hun kosten? Zo ja op welke manier?

Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Has Bakker, D66
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP
Mahmut Sungur, DENK

Indiendatum: 20 jan. 2022
Antwoorddatum: 20 jan. 2022

Mondelinge vragen 6, 20 januari 2022

De kosten om aan de coronamaatregelen te voldoen kunnen behoorlijk oplopen. Denk aan hygiënische producten, zelftesten en sinds kort ook medische mondkapjes. Betrokkenen die met kwetsbare doelgroepen werken hebben bij ons aan de bel getrokken vanwege de almaar oplopende coronakosten. Individuen en organisaties die bijvoorbeeld met dak- en thuislozen werken, bekostigen deze middelen zelf. Met sommige organisaties heeft de gemeente een subsidierelatie. Het is onwenselijk dat geld dat bedoeld is voor hulp aan kwetsbare groepen noodgedwongen besteed moet worden aan o.a. zelftesten. Voor het onderwijs zijn zelftesten beschikbaar gesteld, maar dat geldt niet voor bijvoorbeeld de maatschappelijke opvang.

De fracties van PvdA, Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, Student & Starter, SP en DENK vinden het een maatschappelijke taak om ervoor te zorgen dat kwetsbare doelgroepen in Utrecht worden beschermd.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. Is de gemeente bekend met de zorgen die betrokkenen die werken met kwetsbare doelgroepen uiten over de oplopende coronakosten die zij moeten maken?

Dank voor het stellen van de vragen. Dit is inderdaad een relevant thema. Het is bekend dat de kosten hard kunnen oplopen, zeker als het regelmatig testen van mensen aan de orde is. Het antwoord op vraag 1. Wij zijn ermee bekend dat de kosten flink kunnen oplopen, onder andere door de zelftesten. Er is inmiddels één aanbieder die zich bij ons heeft gemeld over het feit dat de kosten dermate oplopen dat zij daarover verder wil spreken.

2. Is de gemeente het met de vragenstellers eens dat het een maatschappelijke taak is om ervoor te zorgen dat kwetsbare doelgroepen in Utrecht worden beschermd en dat de genoemde kosten niet op betrokkenen afgewenteld moeten worden?

Wij vinden het buitengewoon belangrijk dat kwetsbare mensen worden beschermd tegen het coronavirus. Wij hebben daartoe tal van zaken georganiseerd. Er worden bij Herstart mondkapjes uitgedeeld. De mensen worden voordat zij binnenkomen getest zodat zij niet onbewust anderen kunnen besmetten. In de Koploperstraat is een speciale isolatielocatie voor kwetsbare besmette personen zodat zij daadwerkelijk in isolatie kunnen gaan. Dat is niet altijd mogelijk op de plek waar zij elders verblijven. Hetzelfde geldt overigens ook voor mensen die geen recht op opvang hebben, zoals ongedocumenteerden. Daarnaast hebben wij de afgelopen tijd voor mensen met een kleine beurs en et een U-pas via de wijkbureaus mondkapjes beschikbaar gesteld. De zelftesten die wij van VWS krijgen - die laten helaas nog wat op zich wachten - zullen wij op een vergelijkbare manier verspreiden. De GGD is zeer actief bezig met testen ná besmetting. Wij willen alles op alles zetten om te voorkomen dat juist binnen deze kwetsbare groepen een uitbraak van het virus plaatsvindt.

3. Is de gemeente bereid deze betrokkenen tegemoet te komen in hun kosten? Zo ja op welke manier?

Ja, wij hebben sinds het begin van de pandemie een coronameerkostenregeling voor aanbieders. Die loopt overigens via het Rijk. Dat betekent dat als aanbieders meerkosten maken - ook betreffende de jeugd - wij die dan vergoeden. Op dit moment zijn wij met het Rijk in gesprek om dezelfde regeling voor 2022 te verlengen. Zodra deze afspraken bekend zijn, zullen wij de raad daarvan via de reguliere coronabrief op de hoogte stellen. Onze insteek en onze boodschap aan het Rijk is dat er geen aanbieder of kwetsbare groep op achteruit moet gaan, want zij hebben er niet voor gekozen. Het werk moet gewoon kunnen doorgaan. Dank u wel.

Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Has Bakker, D66
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Ruurt Wiegant, SP
Mahmut Sungur, DENK

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vieze boten op de Kromme Rijn - vervolg

Lees verder

Schriftelijke vragen Alexander de Grotelaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer