Monde­linge vragen Een kunstwerk voor Truus van Lier in het Zocherpark


Indiendatum: 5 nov. 2020

Mondelinge vragen 6, 5 november 2020

Gisteren ontving de raad de raadsbrief waarin het college haar conclusies over de mogelijkheden voor een standbeeld voor verzetsheldin Truus van Lier deelt.

De PvdD en GroenLinks onderschrijven volledig de waarde van een monument voor Truus van Lier in het bijzonder en verzetsvrouwen in het algemeen. Onze fracties zijn dan ook grotendeels positief over de brief van het college. Twee zaken roepen echter zorgen op en daarom de volgende vragen:

  1. Het college schrijft dat het kunstwerk in het Zocherpark kan komen, "zolang het in balans is met de omgeving van het plantsoen". Kan het college toezeggen dat in de opdrachtformulering aan kunstenaars als harde randvoorwaarde wordt meegegeven dat het ontwerp van het kunstwerk nu en in de toekomst geen schade toebrengt aan de bomen en beplanting van het Zocherpark, zowel boven- als ondergronds? Het college schrijft de selectie kunstenaars niet strikt te willen beperken tot vrouwelijke kunstenaars, maar kan het college wél toezeggen om:
    1. de kunstwerkgroep die de opdracht gaat formuleren en de keuze van kunstenaars voor het ontwerp maakt, voor minimaal de helft uit vrouwen te laten bestaan, en
    2. deze kunstwerkgroep op te dragen om van de drie te selecteren kunstenaars minimaal één vrouw te kiezen.
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks