Monde­linge vragen Hoe staat het met de uitvoer van de motie “nati­o­na­liteit onbekend naar staatloos”?


Indiendatum: 5 nov. 2020

Mondelinge vragen 3, 5 november 2020

In Utrecht waren op peildatum 1 november 2018 1309 mensen geregistreerd met de status ‘nationaliteit onbekend’. Een deel daarvan was eigenlijk staatloos. In de actuele motie hebben we, op de PVV na, raadsbreed het college opgeroepen om maximaal gebruik te maken van de uitvoeringsruimte rond het vaststellen van de status ‘staatloosheid’. Het college heeft toegezegd om mensen die in deze ‘papierwinkel zonder uitzicht’ belanden te helpen, zij kunnen rekenen op hulp van de gemeente.

We gaan er dan ook vanuit dat het niet alleen bij het aannemen van een motie is gebleven, maar dat het een voortvarend vervolg heeft gekregen. Daarom heeft mijn fractie enkele vragen:

1. Kan het college aangeven per genoemd punt in de motie hoe ver zij is met de uitvoer? Als bepaalde punten nog niet in werking zijn gezet, waarom niet?

2. Heeft het college zicht op het precieze aantal staatlozen en het aantal met de status nationaliteit onbekend in Utrecht?

3. Hoeveel inwoners zijn inmiddels van de nationaliteit onbekend naar staatloos gegaan sinds het aannemen van de motie? Hoe liggen deze cijfers ten opzichte van de periode vóór de aangenomen motie?

Met name in deze crisis kan het voor een persoon met de status nationaliteit onbekend lastig zijn om zich te wenden tot hulp.

4. Heeft het college zicht op of signalen ontvangen van inwoners of instanties binnen de gemeente die door de registratie nationaliteit onbekend extra in de problemen zijn gekomen door de crisis? Zo ja, wat kan het college doen om deze inwoners te ondersteunen? Zo nee, wat gaat het college doen om hier zicht op te krijgen en waar nodig adequaat hulp te bieden?

Janneke Admiraal, ChristenUnie
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Hester Assen, PvdA
Ruurt Wiegant, SP