Monde­linge vragen Maak vaart met wacht­lijsten Huur­com­missie


Indiendatum: 5 nov. 2020

Mondelinge vragen 4, 5 november 2020

Via de landelijke media hebben wij kennisgenomen van de grote wachtlijsten bij huurcommissies, die ontstaan zijn doordat er geen huisbezoeken afgelegd konden worden door corona. We weten niet wanneer de achterstanden ingelopen worden. Dat baart ons zorgen. Voor de PvdA en de PvdD is het belangrijk dat iedereen een fijne huurwoning kan hebben, zonder schimmel. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Heeft het college zicht op het aantal zaken die bij de Utrechtse Huurcommissie lopen?

2. Heeft het college een idee wanneer de achterstanden worden ingelopen?

3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de corporaties om de gebreken die in de bezwaarschriften worden genoemd zo snel mogelijk te laten herstellen door de corporaties? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om de corporaties te vragen om de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli te cancelen? Zo nee, waarom niet?

5. Wanneer is het college bereid om het unaniem aangenomen amendement over schimmelwoningen uit te voeren?

Bülent Isisk, Partij van de Arbeid
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren